Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk



×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.



×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5111112018
04.09.2018
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  214.500,-
EUR
5111012018
04.09.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  181.500,-
EUR
5111002018
04.09.2018
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  320.100,-
EUR
5111102018
04.09.2018
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  102.300,-
EUR
5111082018
04.09.2018
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  102.300,-
EUR
5111062018
04.09.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1313.400,-
EUR
5111042018
04.09.2018
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  445.500,-
EUR
5111072018
04.09.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1395.900,-
EUR
5110992018
04.09.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  729.300,-
EUR
5111022018
04.09.2018
  Filozofický ústav SAV,v.v.i.  Bratislava
00166995
  214.500,-
EUR
5230422018
03.09.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5214802018
03.09.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5214812018
03.09.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230432018
03.09.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5214772018
28.08.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1922.870,-
EUR
5214782018
28.08.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4395.040,-
EUR
5214792018
28.08.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  612.340,-
EUR
5214762018
28.08.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  8941.210,-
EUR
5120122018
27.08.2018
  Archeologický ústav SAV, v.v.i.  Nitra
00166723
  180.000,-
EUR
5214752018
24.08.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  10866.010,-
EUR
5270512018
23.08.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  179.240,-
EUR
5270542018
23.08.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  48.100,-
EUR
5214712018
23.08.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.360,-
EUR
5214742018
23.08.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.050,-
EUR
5270532018
23.08.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  111.090,-
EUR
5214732018
23.08.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.310,-
EUR
5270522018
23.08.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  46.030,-
EUR
5214722018
23.08.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  34.700,-
EUR
5270552018
23.08.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  171.150,-
EUR
5214622018
21.08.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.170,-
EUR
5214672018
21.08.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  315.860,-
EUR
5214632018
21.08.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.240,-
EUR
5214682018
21.08.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  721.950,-
EUR
5214652018
21.08.2018
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
5214702018
21.08.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  158.150,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".



  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)