Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115012018
  obj.č.273/18 z 19.9.2018
04.12.2018
  Servis a čistenie kopírov.stroja-Ú SAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  187.20,-
EUR
1114842018
  obj.č.336/2018 z 6.11.18
03.12.2018
  preventívna údržba , prehliadka požiar.uzávery-PLV  ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o
31341578
  1796.40,-
EUR
1114902018
  refundácia
03.12.2018
  VaS+ZV-Ú SAV, KVT,LV+budovy Dúbr.9- 10/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  2118.54,-
EUR
1114912018
  
03.12.2018
  Refakturácia el. energia - 10/2018 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  104.37,-
EUR
1114852018
  obj.č.215/2018 z 16.7.18
03.12.2018
  kompletné čistenie lapačov tukov-ZJ  KANAL M.P.S. s.r.o.
35710357
  354.00,-
EUR
1114812018
  Zmluva 3183
03.12.2018
  technická ochrana objektu- 11/2018 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1114822018
  Zmluva 2785
03.12.2018
  technická ochrana objektu - 11/2018-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1114832018
  00017228
03.12.2018
  VaS - 17.10.18 - 16.11.18 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  329.89,-
EUR
1114802018
  6020560112
03.12.2018
  Doplatok rozdielu z ročného vyúčtov.za rok 2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  322.07,-
EUR
1114872018
  obj.č.361/2018 z 26.11.18
03.12.2018
  oprava práčky Whirpool -DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  29.00,-
EUR
1114892018
  Dohoda
03.12.2018
  pranie bielizne 11/2018  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1324.84,-
EUR
1114882018
  obj.č.355/2018 z 16.11.18
03.12.2018
  výmena poškod.zadlabavac.zámkov vchod.dvere-Ú SAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  298.80,-
EUR
1702132018
  1595/OMS/FF/18
30.11.2018
  ZH - MAD  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  314.50,-
EUR
1114762018
  obj.č.339/2018 z 8.11.18
30.11.2018
  kanc.potreby  REGINA, Bratislava
11636653
  2689.26,-
EUR
1114752018
  refundácia
30.11.2018
  refund.cestov.nákladov- komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  98.62,-
EUR
1114792018
  obj.č.348/2018 z 15.11.18
30.11.2018
  výmena radiátorov a osvetl.UNIMOBUNKY  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  3078.06,-
EUR
1114772018
  20180619
30.11.2018
  plyn - 12/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  33920.00,-
EUR
1801062018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie-SASPRO  Goszczynska Joanna Prof.Dr.Hab
  180.00,-
EUR
1801072018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Harris Erika,prof.PhD.
  180.00,-
EUR
1801092018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie-SASPRO  Rychlík Ján prof.PhDr.,DrSc.
  180.00,-
EUR
1801112018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Švihlíková Illona Doc.Ing.,PhD
  150.00,-
EUR
1801132018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Vilček Štefan Prof.Ing.DrSc.
  180.00,-
EUR
1801212018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Sklenička Václav
  150.00,-
EUR
1801142018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Vojtešek Bořivoj
  240.00,-
EUR
1801162018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Zima Ján
  180.00,-
EUR
1801102018
  príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Blatný Marek Prof.
  150.00,-
EUR
1801222018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Eberhardsteiner Josef
  180.00,-
EUR
1801122018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Olszanecki Rafal
  180.00,-
EUR
1801172018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Ostatníková Daniela prof.Mudr.
  180.00,-
EUR
1152712018
  Zmluva
30.11.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  387.42,-
EUR
1801272018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Natálie Venclová PhDr.
  210.00,-
EUR
1801182018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SAPRO  Hoggan Philip Prof.
  210.00,-
EUR
1801282018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Mesiar Radko Prof.
  150.00,-
EUR
1801262018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Szabó Csaba Dr.
  210.00,-
EUR
1801202018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Fabian Jaroslav Prof.
  240.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)