Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1801302018
  1497/03/01-a
05.12.2018
  Zmluva o poskyt.finanč.prostriedkov 1497/03/01-a  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  3479.67,-
EUR
1115092018
  Zmluva
05.12.2018
  upratovanie a čistenie - 11/2018 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1190132018
  obj.č.245/A/ z 20.8.2018
04.12.2018
  proj.dokum.-Rekon. vnútor. a vonkajš.rozv.-CHU SAV  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  14640.00,-
EUR
1114862018
  6020566031
04.12.2018
  doplatenie rozdielu z ročného vyúčt. za rok 2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  99.02,-
EUR
1114922018
  4100010757 / 3100037542
04.12.2018
  plyn 12/2018 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  226.00,-
EUR
1114932018
  4100010749 / 3100037532
04.12.2018
  plyn 12/2018 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  296.00,-
EUR
1114942018
  4100118411/ 3100324998
04.12.2018
  plyn. - 12/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1114952018
  4100085814 / 3100197715
04.12.2018
  plyn - 12/2018 Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1114962018
  4100023511/ 3100011686
04.12.2018
  plyn - 12/2018 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  335.00,-
EUR
1114972018
  4100010722 / 3100037510
04.12.2018
  plyn - 12/2018 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  333.00,-
EUR
1114982018
  4100010730 / 3100037515
04.12.2018
  plyn - 12/2018 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  986.00,-
EUR
1114992018
  4100010739 / 3100037524
04.12.2018
  plyn - 12/2018 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  80.00,-
EUR
1115032018
  Zmluva
04.12.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  1552.02,-
EUR
1115042018
  Zmluva
04.12.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  24.29,-
EUR
1702172018
  5884/OMS/FF/18
04.12.2018
  ZH - MAD  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  212.75,-
EUR
1702222018
  UVS/53/2018/FF
04.12.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  294.30,-
EUR
1702242018
  UVS/151/2018/FF
04.12.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  333.00,-
EUR
1702252018
  UVS/151/2018/FF
04.12.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  275.00,-
EUR
1702152018
  
04.12.2018
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  680.00,-
EUR
1115082018
  refundácia
04.12.2018
  ref.cestov.nákladov komisia VEGA  Ekonomický ústav SAV
00699446
  353.32,-
EUR
1702142018
  
04.12.2018
  ZH - MAD  Ústav merania SAV
00598411
  777.00,-
EUR
1702182018
  84/2018
04.12.2018
  ZH - MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  686.70,-
EUR
1702232018
  UVS/83/201/FF
04.12.2018
  ZH - MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  82.50,-
EUR
1702262018
  UVS/158/2018/FF
04.12.2018
  ZH - MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  98.10,-
EUR
1702272018
  UVS/157/2018/FF
04.12.2018
  ZH - MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  250.20,-
EUR
1702192018
  UVS/156/2018/FF
04.12.2018
  ZH-MAD  Ústav hudobnej vedy SAV
00586978
  258.20,-
EUR
1702202018
  UVS/56/2018/FF
04.12.2018
  ZH - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  261.60,-
EUR
1115052018
  Zmluva
04.12.2018
  11/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1115022018
  4140000868
04.12.2018
  Káblová televízia 01.01.18 - 28.2.18 - ubyt.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  4.00,-
EUR
1115002018
  Zmluva
04.12.2018
  servisné práce údržba výťahy 11/2018-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1810132018
  Platobný poukaz
04.12.2018
  Daň z nehnuteľnosti na rok 2018  Mesto Trenčianske Teplice
00312088
  169.32,-
EUR
1115072018
  6817210253/4419003157
04.12.2018
  poist.majetku a zodpov.za škodu - 01.1.19-01.01.20  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  63210.54,-
EUR
1115062018
  refundácia
04.12.2018
  refundácia cestov.nákladov kom.VEGA  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  479.48,-
EUR
1702162018
  UVS/25/2018/FF
04.12.2018
  ZH-MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  248.00,-
EUR
1702212018
  UVS/167/2018/FF
04.12.2018
  ZH-MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  613.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)