Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152762018
  Zmluva
07.12.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  209.16,-
EUR
1115332018
  Zmluva 01/2000
07.12.2018
  poskytnuté služby počítač.siete SANET-IV.Q.2018  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1115272018
  00002329
06.12.2018
  VaS - 02.11.18-01.12.18-Mlynská dolina-Valašská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.17,-
EUR
1115212018
  00036802
06.12.2018
  VaS,ZV-03.11.18-02.12.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1115222018
  00058496
06.12.2018
  VaS,ZV-03.11.18-02.12.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.98,-
EUR
1115232018
  00017233
06.12.2018
  ZV - 11/2018 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1115242018
  00017234
06.12.2018
  ZV - 11/2018 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.45,-
EUR
1115252018
  00036801
06.12.2018
  ZV - 11/2018 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1115262018
  00036800
06.12.2018
  ZV - U SAV 11/18  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  79.63,-
EUR
1702382018
  162/2018/FF
06.12.2018
  ZH - MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  126.90,-
EUR
1702392018
  UVS/162/2018/FF
06.12.2018
  ZH - MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  126.90,-
EUR
1115192018
  1010053202
06.12.2018
  preplatok tel.poplatky - 11/2018 - SÚZ  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  -83.38,-
EUR
1115142018
  Mattonová
06.12.2018
  semin.-Osobnosti uplatnenia o ochrane osobn.údajov  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  78.00,-
EUR
1115152018
  Mattonová
06.12.2018
  semin.-Ochrana osobn.údajov v praxi zamer.na pers.  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  78.00,-
EUR
1702402018
  UVS/159/2018/LN
06.12.2018
  ZH - MAD  Centrum experimentál. medicíny
00598453
  228.90,-
EUR
1115202018
  Zmluva
06.12.2018
  Tematický monitoring médií za 11/2018  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1115182018
  refundácia
06.12.2018
  refund.cestov.nákladov-komisia VEGA  Centrum spol. a psych.vied SAV
00596795
  57.80,-
EUR
1115122018
  
05.12.2018
  poplatok ANTIK TV  ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
  46.80,-
EUR
1115132018
  obj.č.345/2018 z 14.11.18
05.12.2018
  školenie kuriča - Jáger  VARM, s.r.o.
46555391
  157.68,-
EUR
1115112018
  refakturácia
05.12.2018
  refakturácia VaS-10/2018- Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  153.80,-
EUR
1115162018
  obj.č.243/2018 z 20.8.18
05.12.2018
  GDPR-konzul.služby ku ochrane os.údajov-Implemen.  RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
  10500.00,-
EUR
1115172018
  obj.č.341/2018 z 8.11.18
05.12.2018
  Kniha - Dubček  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  330.00,-
EUR
1801292018
  Príkazná zmluva
05.12.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie-SASPRO  Pihlstrőm Sami Prof.
  180.00,-
EUR
1190142018
  obj.č.359/2018 z 20.11.18
05.12.2018
  inovácia serverovej farmy systému EIS pre Ú SAV  Techniserv s.r.o.
35763124
  14121.60,-
EUR
1702282018
  UVS/182/2018/LD
05.12.2018
  ZPC-Michálek-3.12.-4.12.2018-Brusel  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  519.00,-
EUR
1115102018
  7024976
05.12.2018
  rozšírený internet 12/2018 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1702352018
  
05.12.2018
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  1010.10,-
EUR
1702362018
  
05.12.2018
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  675.00,-
EUR
1702372018
  
05.12.2018
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  720.00,-
EUR
1702302018
  UVS/147/2018/LN
05.12.2018
  ZH - MAD  Matematický ústav SAV
00166791
  228.90,-
EUR
1702312018
  UVS/148/2018/LN
05.12.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  244.20,-
EUR
1702292018
  UVS/148/2018/LN
05.12.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  89.10,-
EUR
1702332018
  
05.12.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  378.80,-
EUR
1702342018
  
05.12.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  45.00,-
EUR
1702322018
  
05.12.2018
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  466.20,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)