Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1100272018
  00017233
08.01.2018
  ZV - 12/2017 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1100282018
  00017234
08.01.2018
  ZV - 12/2017 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  48.66,-
EUR
1100332018
  1084357
08.01.2018
  internet, analóg.telev.- 1/ 2018 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1100302018
  18708643,19089449,19095547,19405218,19416567
08.01.2018
  Telef.hovory -12/2017-Ú SAV, PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  551.60,-
EUR
1100312018
  19172355,19172359
08.01.2018
  Telef.hovory -12/2017 , 1/2018-PMV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  124.90,-
EUR
1100322018
  18987374,18987696,18987699
08.01.2018
  Telef.hovory,int. -12/17,1/18-Ú SAV,Šariš.Michaľ.  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  398.59,-
EUR
1100232018
  3105171981,955,953,951,949,947,945,943,941,939,...
08.01.2018
  vúčtov.elektr.energie-01.01.17-31.12.17 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -772.42,-
EUR
1100242018
  3102228484
08.01.2018
  vyúčt.elektr.energie- 01.01.17-31.12.17-Trenč.Tepl  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -73.77,-
EUR
1100292018
  Zmluva
08.01.2018
  upratovanie a čistenie - 12/2017 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1100172018
  Zmluva 2977987
05.01.2018
  Serv. prof.a rozš.v rámci zab.kam.sys.-12/17 Areál  Techniserv s.r.o.
35763124
  478.80,-
EUR
1100182018
  Zmluva
05.01.2018
  12/17- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1100222018
  Z-2/2015
05.01.2018
  I.Q. 2018 - pozáručný servis-telef.ústredňa  X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5
11797941
  360.00,-
EUR
1100192018
  Zmluva o dielo
05.01.2018
  tematický monitoring médií 12/2017  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1100202018
  1010053203
05.01.2018
  Telef.hovory 12/2017  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  195.96,-
EUR
1100212018
  1010053202
05.01.2018
  Telef.hovory 12/17 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  140.50,-
EUR
1100162018
  7024976
04.01.2018
  rozšírený internet 01/2018 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1100152018
  
03.01.2018
  predplat.pub.- Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018  AJFA+AVIS s.r.o., Žilina
31602436
  54.90,-
EUR
1100092018
  RV 2013-ZP od 1.8.14
02.01.2018
  byt Šancová - 01/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1100102018
  RV 2013-ZPod 1.8.14
02.01.2018
  byt Šancová - 01/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1100112018
  
02.01.2018
  koncesionársky poplatok za rok 2018  RTVS s.r.o.,Bratislava
36857432
  955.92,-
EUR
1100062018
  0750901002
02.01.2018
  byt č.10-Dúbravska - 2/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1100072018
  0750901102
02.01.2018
  byt č.11-Dúbravska 2/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1100082018
  0750901202
02.01.2018
  byt č.12-Dúbravska - 2/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1100012018
  4140000853 z 29.6.10
02.01.2018
  Káblová televízia 01.01.18-31.03.18 - ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1100022018
  4140000854 z 29.6.10
02.01.2018
  Káblová televízia 01.01.18 - 31.03.18 ubyt -.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1100032018
  4140000855 Z 29.6.10
02.01.2018
  Káblová televízia 01.01.18 - 31.03.18 - ubyt.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  77.40,-
EUR
1100132018
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
02.01.2018
  el.energia 01/2018 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1100142018
  3110046793
02.01.2018
  záloha el.ener.- 01/2018 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1100042018
  Nájomná zmluva
02.01.2018
  poplatok nájomné za rok 2018- parc. číslo 548/114  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  1.00,-
EUR
1100052018
  nájomná zmluva
02.01.2018
  popl.nájom.za rok 2018 za parc.číslo 548/80,548/29  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  1.00,-
EUR
1100122018
  Zmluva 701.04
02.01.2018
  Teplo za 01/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2482.11,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)