Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1100562018
  obj.č.399/17 z 14.11.17
12.01.2018
  občerstvenie na Zasadnutie SNEMU-21.11.17  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.80,-
EUR
1810022018
  Zmluva
12.01.2018
  OLO - 12/2017  HM SR ,BA
00603481
  1139.42,-
EUR
1100612018
  
12.01.2018
  poštovné za 12/2017  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  586.00,-
EUR
1100572018
  1206228
12.01.2018
  vyúčtov.elektr.energie 01.01.17-31.12.17-Donovaly  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  500.83,-
EUR
1100602018
  Zmluva
12.01.2018
  Likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.76,-
EUR
1100582018
  1026246
12.01.2018
  paušál komfort 1/2018 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1100592018
  1026246
12.01.2018
  internet - 1/2018- DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1100542018
  Zmluva
12.01.2018
  poplatok SIM karta - I.Q.2018  JABLOTRON
31645976
  13.16,-
EUR
1100472018
  obj.č.4/2018 z 10.1.18
11.01.2018
  predplatné týždenníka TREND na rok 2018  News and Media Holding a.s.
47256281
  80.00,-
EUR
1100492018
  3108011310
11.01.2018
  vyúčtov.elektr.energie - 12/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  42963.12,-
EUR
1100502018
  3110046793
11.01.2018
  vyúčt.el.energie 12/2017 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13750.61,-
EUR
1100512018
  3106024848
11.01.2018
  vyúčtov.elektr.energie 12/2017 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2658.98,-
EUR
1100522018
  3105171861
11.01.2018
  elektr.energie - 12/2017 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  167.46,-
EUR
1100532018
  3105171865
11.01.2018
  elektr.energie - 12/2017 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  97.44,-
EUR
1100482018
  TBOW82178976
11.01.2018
  APPLE IPHONE 8 64G-Ing.Malík CSc.  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  299.00,-
EUR
1810012018
  Zmluva
11.01.2018
  prenájom priestorov - Novoročný koncert 2018  HM SR ,BA
00603481
  200.00,-
EUR
1100422018
  4101454080
10.01.2018
  vyúčtov.plynu za 12/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  604.82,-
EUR
1100402018
  3105265666
10.01.2018
  Vyúčtov.elektr.ener.01.01.17-31.12.17-chata Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -25.87,-
EUR
1100412018
  3105193450
10.01.2018
  vyúčtov.elekt.ener.Šancová 56-01.01.17-31.12.17  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  222.42,-
EUR
1100442018
  zmluva č.9109021315
10.01.2018
  ochrana objektu za rok 2018 - Ú SAV  Ministerstvo vnútra Slov.rep.
00151866
  149.28,-
EUR
1100392018
  Zmluva 701.04
10.01.2018
  Vyúčtov.tepla za 12/2017 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1354.20,-
EUR
1100432018
  T16-326
10.01.2018
  servisné práce údržba výťahy 12/2017-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1100462018
  obj.č.3/2018 z 10.1.18
10.01.2018
  predplatné denníka N od 9.1.18-9.1.19  N Press, s.r.o.
46887491
  84.00,-
EUR
1100452018
  
09.01.2018
  predplatné denníka N od 9.1.18-9.1.19  N Press, s.r.o.
46887491
  53.88,-
EUR
1700012018
  2405422865
09.01.2018
  ročné cestovné poistenie- 19.01.18-19.01.19-Vasi  Generali Poisťovňa , a.s.
35709332
  51.00,-
EUR
1100362018
  4101454080
09.01.2018
  plyn - 1/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4783.00,-
EUR
1100372018
  prihláška
09.01.2018
  škol.Legislat. zmeny od roku 2018-mzdov.a pers.age  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  55.00,-
EUR
1700022018
  UVS/003/2018/LR
09.01.2018
  ZPC-Barančík,Májkov.-31.1.-2.2.-Lisa.MRP-M-ERANET2  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  537.00,-
EUR
1700032018
  UVS/002/2018/LR
09.01.2018
  ZPC-Barančík-22.1.-26.1.Tel AVIV-MRP-M-NEURON III.  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  270.00,-
EUR
1700042018
  UVS/004/2018/LR
09.01.2018
  ZPC-Rumanová-23.1.-26.1.18-MRP-QUANTERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  445.10,-
EUR
1100382018
  obj.č.100/2017 z 17.3.17
09.01.2018
  drevená pergola s montážou-Areál SAV  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  4683.00,-
EUR
1100342018
  Z-č. 5611862837
08.01.2018
  PHM - 19.12.17-27.12.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  203.55,-
EUR
1100352018
  obj.č.469/2017 z 27.12.17
08.01.2018
  stravné lístky - 3000 / á 3,40 /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  10567.20,-
EUR
1100252018
  00036800
08.01.2018
  ZV - 12/2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  84.05,-
EUR
1100262018
  00036801
08.01.2018
  ZV - 12/2017 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)