Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1100842018
  4100118411
17.01.2018
  vyúčtov.plynu - 01.09.17-31.12.17-Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -3.32,-
EUR
1100852018
  4100010722
17.01.2018
  vyúčt.plynu - 01.09.2017-31.12.2017-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -557.20,-
EUR
1100862018
  4100010730
17.01.2018
  vyúčtov.plynu - 01.09,17-31.12.17-Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -364.93,-
EUR
1100872018
  4100010749
17.01.2018
  vyúčt.plynu 01.09.17-31.12.17-Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -57.45,-
EUR
1100882018
  4100010739
17.01.2018
  vyúčt.plynu - 01.09.17-31.12.17- DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -112.84,-
EUR
1100892018
  41000085814
17.01.2018
  Vyúčt.plynu - 01.09.17-31.12.17-Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -4.05,-
EUR
1100902018
  4100023511
17.01.2018
  vyúč.plynu 01.01.17-31.12.17-Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -251.92,-
EUR
1100792018
  obj.č.423/17 z 28.11.17
16.01.2018
  denník SME-týždeň-22.1.2018-31.12.2018-Ú SAV-I.odd  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  189.57,-
EUR
1100802018
  Zmluva
16.01.2018
  paušalné práce údžba 12/2017-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1100732018
  3105169208
16.01.2018
  vyúčtov.elektr.energie-01.01.17-31.12.2017-Jaskov  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -25.59,-
EUR
1100742018
  3105034186
16.01.2018
  vyúčtov.el.energie od 01.01.2017-31.12.2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  15.89,-
EUR
1100752018
  3105254227
16.01.2018
  Vyúčtov.elektr.ener.22.6.17-31.12.17-chata Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  377.84,-
EUR
1100762018
  3105104416
16.01.2018
  vyúčtov.elekt.ener.Šancová 56-01.01.17-31.12.17  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  119.27,-
EUR
1100772018
  3105189687
16.01.2018
  vyúčt.elekt.energie - 01.01.2017-31.12.2017-Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.73,-
EUR
1100782018
  3105131771
16.01.2018
  vyúčt.ele.energ.-01.01.17-31.12.17-ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3.89,-
EUR
1100652018
  3105265666
15.01.2018
  elektr.ener.1/2018 - chata Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  116.75,-
EUR
1100662018
  3105193450
15.01.2018
  elekt.ener.Šancová 1/2018  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.96,-
EUR
1100672018
  3102228484
15.01.2018
  elektr.energie - 1/2018 Trenč.Tepl  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.39,-
EUR
1150032018
  Zmluva
15.01.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  545.57,-
EUR
1150042018
  Zmluva
15.01.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  41.25,-
EUR
1150052018
  Zmluva
15.01.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  299.24,-
EUR
1150062018
  Zmluva
15.01.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  272.89,-
EUR
1100642018
  092/CEZ-SK/2016
15.01.2018
  plyn za 12/2017 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  90152.94,-
EUR
1100722018
  
15.01.2018
  náklady za mesiac 12/2017-Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  15839.38,-
EUR
1100622018
  prihláška
15.01.2018
  škol.-Nové pravid.korek.pri eurof.zákaz-Konečná Ľ.  creatio eu , s.r.o.
50242032
  79.20,-
EUR
1100632018
  prihláška
15.01.2018
  škol.-Nové pravid.korek.pri eurof.zákaz-Konečná B.  creatio eu , s.r.o.
50242032
  79.20,-
EUR
1150022018
  Zmluva
15.01.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  181.44,-
EUR
1100692018
  6820737275
15.01.2018
  poist.motor.vozidiel-Nissan - 01.01.18-01.01.19  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  1274.26,-
EUR
1100702018
  prihláška
15.01.2018
  Predplat. balík služieb /Credit/5od 10.1.18-9.1.19  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  346.80,-
EUR
1100682018
  5.93981
15.01.2018
  Telef.hovory - 8.12.2017 - 7.1.2018 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2341.67,-
EUR
1700052018
  UVS/005/2018/ZP
15.01.2018
  ZPC-Panisová-Paríž-8.1.18-10.1.18-MVTSA -Chist ERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  243.00,-
EUR
1700062018
  UVS/001/2018/ZP
15.01.2018
  ZPC-Gálik-Amsterdam-23.1.18-25.1.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  326.00,-
EUR
1100712018
  00017229
15.01.2018
  vyúčtov.VaS-15.4.16-13.4.17-Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -675.47,-
EUR
1150012018
  Zmluva
15.01.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  576.72,-
EUR
1100552018
  obj.č.357/17 z 19.10.17
12.01.2018
  občerstvenie na Zasadnutie SNEMU-24.10.17  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.80,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)