Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101142018
  3105034186
22.01.2018
  el.energie od 01.01.2018-31.01.2018 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29.14,-
EUR
1101152018
  3105131771
22.01.2018
  ele.energ.-01.01.18-30.06.18 - ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  190.26,-
EUR
1101162018
  3105104416
22.01.2018
  elekt.ener.1/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  16.94,-
EUR
1101172018
  3105169208
22.01.2018
  elektr.energie - 01/2018 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.43,-
EUR
1101182018
  3105254227
22.01.2018
  elektr.ener.1/2018 - chata Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.70,-
EUR
1800012018
  platba kartou
19.01.2018
  platba kartou - Šajgalík  VUB Banka
31320155
  91.50,-
EUR
1150112018
  Zmluva
19.01.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  185.10,-
EUR
1150122018
  Zmluva
19.01.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  210.96,-
EUR
1150132018
  Zmluva
19.01.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  518.83,-
EUR
1150102018
  Zmluva
19.01.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  782.09,-
EUR
1100992018
  00030996
19.01.2018
  SaV - 25.10.17 - 31.12.17-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.15,-
EUR
1101092018
  prihláška-Červenková,Orolínová,Balaj
19.01.2018
  škol.- Účtovníctvo v neziskovej účtovnej jednotke  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  192.00,-
EUR
1101002018
  4100023511
19.01.2018
  plyn - 1/2018 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  335.00,-
EUR
1101012018
  4100118411
19.01.2018
  vyúčtov.plynu - 1/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1101022018
  4100010749
19.01.2018
  plyn 1/2018 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  315.00,-
EUR
1101032018
  4100085814
19.01.2018
  plyn - 1/2018 Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1101042018
  4100010739
19.01.2018
  plyn - 1/2018 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  85.00,-
EUR
1101052018
  4100010757
19.01.2018
  plyn 1/2018 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  241.00,-
EUR
1101062018
  4100010730
19.01.2018
  plyn - 1/2018 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1051.00,-
EUR
1101072018
  4100010722
19.01.2018
  plyn - 1/2018 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  355.00,-
EUR
1150092018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
19.01.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  995.20,-
EUR
1101082018
  
19.01.2018
  vyúčtov.Zbierka zákonov 2017  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  177.69,-
EUR
1100942018
  
18.01.2018
  vyúčtov.Finnačný spravodajca 2017  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  11.95,-
EUR
1100952018
  prihláška
18.01.2018
  škol.Ochrana oosbných údajov v roku 2018-Bernátová  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  78.00,-
EUR
1100912018
  00017228
18.01.2018
  VaS - 17.11.17-31.12.17 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  401.22,-
EUR
1100922018
  00017231
18.01.2018
  VaS, ZV - 30.11.17-31.12.17 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  404.27,-
EUR
1100932018
  00017227
18.01.2018
  Vyúčtov.VaS - 17.3.17-31.12.17 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  69.10,-
EUR
1150082018
  Zmluva
18.01.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  414.72,-
EUR
1100972018
  Zmluva
18.01.2018
  potraviny - Novoročný koncert 2018  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  244.83,-
EUR
1100982018
  Zmluva
18.01.2018
  potraviny - Novoročný koncert 2018  Novogal a.s.
00199567
  50.40,-
EUR
1150072018
  Zmluva
18.01.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  139.58,-
EUR
1100962018
  prihláška
18.01.2018
  škol.-Zákonník práce-novela s účin.-1.5.18-Bernáto  PragmaSys s.r.o.
47632470
  54.00,-
EUR
1100812018
  00017230
17.01.2018
  VaS, ZV-08.12.17-31.12.17-Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  66.74,-
EUR
1100822018
  00017229
17.01.2018
  vyúčtov.VaS-14.4.17-31.12.17-Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -492.60,-
EUR
1100832018
  4100010757
17.01.2018
  vyúčtov.plynu ZJ - 01.09.17-31.12.17  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  134.51,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)