Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101522018
  Zmluva o dielo 02/2012/SZ/IHPE
29.01.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-1/2018-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1101532018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
29.01.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-1/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1101502018
  Uznesenie P SAV
29.01.2018
  alikv.čiastka nákladov na prevádzku 12/2017 PMV BA  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  44.12,-
EUR
1101452018
  Zmluva
26.01.2018
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 2/2018-Dúbra.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1101352018
  0750901002
26.01.2018
  byt č.10-Dúbravska - 3/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1101362018
  0750901102
26.01.2018
  byt č.11-Dúbravska 3/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1101372018
  0750901202
26.01.2018
  byt č.12-Dúbravska - 3/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1101382018
  RV 2013-ZPod 1.8.14
26.01.2018
  byt Šancová - 02/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1101392018
  RV 2013-ZP od 1.8.14
26.01.2018
  byt Šancová - 02/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1101422018
  4101454080
26.01.2018
  plyn - 2/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3508.00,-
EUR
1101402018
  1206228
26.01.2018
  elektr.energia - I.záloha 2018 - Donovaly  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  2507.00,-
EUR
1150142018
  Zmluva
26.01.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  147.89,-
EUR
1101432018
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
26.01.2018
  el.energia 02/2018 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1101442018
  3110046793
26.01.2018
  záloha el.ener.- 02/2018 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1101412018
  Zmluva 701.04
26.01.2018
  Teplo za 02/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2306.27,-
EUR
1101272018
  obj.č.9/2018 z 10.1.18
25.01.2018
  potraviny - Novoročný koncert  Mudr.Orbán Anton
32069006
  514.24,-
EUR
1101332018
  prihláška - Igazová
25.01.2018
  škol.-Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov  Asociácia správcov registratúr
37922190
  39.00,-
EUR
1101342018
  6817210253/4419003157
25.01.2018
  poist.majetku a zodpov.za škodu - 01.1.18-01.01.19  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  63210.54,-
EUR
1101282018
  00036802
25.01.2018
  vyúčtov. VaS,ZV-04.07.17-31.12.17-chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  49.99,-
EUR
1101292018
  00058496
25.01.2018
  vyúčtov. VaS,ZV-04.07.17-31.12.17-chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  22.26,-
EUR
1101302018
  00012795
25.01.2018
  VaS, ZV- 12/2017 - Areál SAV-Dúbravská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9779.75,-
EUR
1101312018
  00012793
25.01.2018
  VaS - 12/2017 - Areál SAV-Dúbravská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7578.60,-
EUR
1101322018
  Z-č. 5611862837
25.01.2018
  PHM - 02.01.2018-12.01.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  622.32,-
EUR
1101262018
  obj.č.7/2018
24.01.2018
  oprava práčky AWZ514,návrh na vyr. AWE7727/1-DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  100.28,-
EUR
1101252018
  prihláška
24.01.2018
  škol.-Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov  Asociácia správcov registratúr
37922190
  351.00,-
EUR
1101242018
  obj.č.15/2018 z 17.1.18
23.01.2018
  servis mot.vozidla,akt.navig.sys.BMW 530 BL 660 HG  PARTL Univerzal, BA
11893478
  210.80,-
EUR
1101232018
  obj.č.12/2018 z 17.1.18
23.01.2018
  čistenie kanalizácie v areáli SAV pri Chemickom ús  Miroslav Marek
32066848
  1650.00,-
EUR
1101112018
  prihláška
22.01.2018
  inzercia-riaditeľ/ka-Ekon.ústav SAV,Centr.exp.med.  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1101192018
  
22.01.2018
  potraviny - Novoročný koncert 2018  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  387.90,-
EUR
1101222018
  Zmluva o výpožičke
22.01.2018
  elektr.energia na rok 2018-kamerový systém Areál  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  99.66,-
EUR
1101102018
  obj.č.470/17 z 27.12.17
22.01.2018
  stravné lístky 2000 ks/á 2,24 - Areál prev.SAV  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  4480.00,-
EUR
1101212018
  
22.01.2018
  potraviny Novoročný koncert 2018  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  37.35,-
EUR
1101202018
  obj.č.6/2018 z 10.1.2018
22.01.2018
  cukrárenské výrobky - Novoročný koncert 2018  Iveta Škvareninová-IDEAL SERVI
34884548
  294.00,-
EUR
1101122018
  3105171981,955,953,951,949,947,945,943,941,939,...
22.01.2018
  elektr.energie-01.01.18 - 30.06.18 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4267.45,-
EUR
1101132018
  3105189687
22.01.2018
  elekt.energie - 01.01.2018 - 31.03.2018 - Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  156.87,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)