Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1150232018
  Zmluva
05.02.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  483.54,-
EUR
1101572018
  42802673931
02.02.2018
  servisný poplatok na rok 2018 - chata SENEC 2  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  55.60,-
EUR
1101582018
  42539003923
02.02.2018
  servisný poplatok na rok 2018 - chata Donovaly 2  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  55.60,-
EUR
1101592018
  42539003915
02.02.2018
  servisný poplatok na rok 2018 - chata Donovaly 1  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  55.60,-
EUR
1101632018
  Zmluva
02.02.2018
  1/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1101642018
  Zmluva 2977987
02.02.2018
  Serv. prof.a rozš.v rámci zab.kam.sys.-1/18 Areál  Techniserv s.r.o.
35763124
  478.80,-
EUR
1101742018
  obj.č.36/2018 z 31.1.18
02.02.2018
  tonery do tlačiarne OKI MC 860 - KTT  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  716.42,-
EUR
1101652018
  4100010757
02.02.2018
  oprav.fa k fa7449270895 vyú. ZJ- 01.09.17-31.12.17  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -688.24,-
EUR
1101662018
  4100085814
02.02.2018
  plyn - 2/2018 Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1101672018
  4100010739
02.02.2018
  plyn - 2/2018 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  82.00,-
EUR
1101682018
  4100010730
02.02.2018
  plyn - 2/2018 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1019.00,-
EUR
1101692018
  4100010722
02.02.2018
  plyn - 2/2018 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  344.00,-
EUR
1101702018
  4100010749
02.02.2018
  plyn 2/2018 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  306.00,-
EUR
1101712018
  4100023511
02.02.2018
  plyn - 2/2018 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  335.00,-
EUR
1101722018
  4100118411
02.02.2018
  vyúčtov.plynu - 2/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1101732018
  4100010757
02.02.2018
  plyn 2/2018 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  234.00,-
EUR
1101752018
  Dohoda
02.02.2018
  pranie bielizne 1/2018  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1381.20,-
EUR
1101602018
  obj.č.14/2018 z 17.1.18
01.02.2018
  ročná preventívna údržba a prehl.požiar.uzáver.-DN  In.Miroslav Berec,TECH-PO
35204630
  1065.60,-
EUR
1101612018
  Zmluva 2785
01.02.2018
  technická ochrana objektu- 1/2018-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1101622018
  Zmluva 2971
01.02.2018
  technická ochrana objektu- 1/2018 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1101562018
  ZoD č.TS/14/0022
31.01.2018
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1101552018
  obj.č.20/2018 z 23.1.18
31.01.2018
  oprava netesn.na potrubnej trase DN 150 HV-Areál  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  712.80,-
EUR
1150182018
  Zmluva
30.01.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  375.35,-
EUR
1150192018
  Zmluva
30.01.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  325.58,-
EUR
1150202018
  Zmluva
30.01.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  387.27,-
EUR
1150212018
  Zmluva
30.01.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  313.04,-
EUR
1101542018
  obj.č.8/2018 z 10.1.18
30.01.2018
  ovládače WMT 10 -5 ks -PLV BA  KLIMA TEAM s.r.o.
31407056
  159.60,-
EUR
1150152018
  Zmluva
30.01.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  177.17,-
EUR
1150162018
  Zmluva
30.01.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  165.46,-
EUR
1150172018
  Zmluva
30.01.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  262.98,-
EUR
1101492018
  Nájomná zmluva
29.01.2018
  pren.pozemku 921/25,/1431/2014-I.polr.2018 Trenč.  Lesy Slovenskej republiky š.p.
36038351
  15.00,-
EUR
1101512018
  obj.č.13/2018 z 17.1.18
29.01.2018
  kontrola a čistenie komínov Ú SAV + objekty  KOMINÁR s.r.o.
47229632
  280.00,-
EUR
1101482018
  Zmluva 12025112
29.01.2018
  SOFTIP - podpora I.Q.2018  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1101462018
  100263856
29.01.2018
  VaS,ZV - 17.10.17-09.01.2018-Trenč.Teplice  Trenčianske vodárne a kanal.
36302724
  76.27,-
EUR
1101472018
  
29.01.2018
  oprava výrobníka sódy v ZJ - Ú SAV  CELFIA s.r.o.,Bratislava
31385397
  231.60,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)