Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101962018
  18987374,18987696,18987699
08.02.2018
  Telef.hovory,int. -1/18, 2/18-Ú SAV,Šariš.Michaľ.  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  400.79,-
EUR
1101972018
  19172355,19172359
08.02.2018
  Telef.hovory -1/2018 , 2/2018-PMV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  125.54,-
EUR
1101942018
  obj.č.5/2018 z 10.1.18
08.02.2018
  pranie a čistenie - Penzión Bystrina-Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  13.07,-
EUR
1150282018
  Zmluva
08.02.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  445.08,-
EUR
1150312018
  Zmluva
08.02.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  127.49,-
EUR
1150322018
  Zmluva
08.02.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  545.28,-
EUR
1101982018
  Z-č. 5611862837
08.02.2018
  PHM - 16.01.2018-30.01.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  764.82,-
EUR
1101992018
  platba kartou
08.02.2018
  platba kartou DINERS  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  436.50,-
EUR
1101872018
  1010053203
07.02.2018
  Telef.hovory 1/2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  189.78,-
EUR
1101882018
  1010053202
07.02.2018
  Telef.hovory 1/18 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  141.13,-
EUR
1700152018
  UVS/009/2018/LR
07.02.2018
  ZPC-Rumanová-Dublin-19.2.-21.2.18-MRP-SusAn  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  494.90,-
EUR
1101832018
  00030996
07.02.2018
  VaS - 01.01.18-24.01.18 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  33.43,-
EUR
1101862018
  1084357
07.02.2018
  internet, analóg.telev.- 2/ 2018 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1101842018
  3105034186
07.02.2018
  el.energie - 2/2018 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29.14,-
EUR
1101852018
  3105169208
07.02.2018
  elektr.energie - 02/2018 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.43,-
EUR
1700082018
  členský príspevok
06.02.2018
  NK - 2018  ALLEA, Amsterdam
00019121
  4200.00,-
EUR
1150242018
  Zmluva
06.02.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  181.44,-
EUR
1150272018
  Zmluva
06.02.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  226.28,-
EUR
1150262018
  Zmluva
06.02.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  124.45,-
EUR
1700142018
  členský príspevok
06.02.2018
  NK - 2018  IMU
00000451
  2790.00,-
EUR
1700122018
  členský príspevok
06.02.2018
  NK - 2018  IUGG
00002643
  1587.62,-
USD
1700072018
  členský príspevok
06.02.2018
  NK - 2018  IUPAC
053000219
  2287.56,-
USD
1700102018
  členský príspevok
06.02.2018
  NK - 2018  SCOSTEP
1024658278
  401.93,-
USD
1700092018
  členský príspevok
06.02.2018
  NK - 2018  COSPAR
7630066109
  4389.00,-
EUR
1700112018
  členský príspevok
06.02.2018
  NK - 2018  UAI
578474856
  918.00,-
EUR
1700132018
  UVS/007/2018/FF
06.02.2018
  ZPC-Šajgalík-TEL AVIV-12.2.18-16.2.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  1270.00,-
EUR
1150252018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
06.02.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  703.71,-
EUR
1101822018
  7024976
05.02.2018
  rozšírený internet 02/2018 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1101812018
  Zmluva
05.02.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  289.80,-
EUR
1101762018
  00017227
05.02.2018
  Vyúčtov.VaS - 01.01.18 - 16.01.18 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.80,-
EUR
1150222018
  Zmluva
05.02.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  318.31,-
EUR
1101772018
  3105193450
05.02.2018
  elekt.ener.Šancová 2/2018  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.96,-
EUR
1101782018
  3102228484
05.02.2018
  elektr.energie - 2/2018 Trenč.Tepl.  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.39,-
EUR
1101792018
  3105265666
05.02.2018
  elektr.ener. 2/2018 - chata Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  116.75,-
EUR
1101802018
  Zmluva
05.02.2018
  upratovanie a čistenie - 1/2018 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)