Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102232018
  5.93981
14.02.2018
  Telef.hovory - 8.1.2018 - 7.2.2018 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2621.59,-
EUR
1102202018
  
13.02.2018
  poštovné za 1/2018  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  571.70,-
EUR
1150332018
  Zmluva
13.02.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  314.05,-
EUR
1102222018
  obj.č.25/2018 z 29.1.18
13.02.2018
  oprava kotla PROTHERM ubytov.Jaskov rad  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  384.00,-
EUR
1102212018
  Zmluva 701.04
13.02.2018
  vyúčtov.tepla za 01/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1224.15,-
EUR
1102112018
  3108011310
12.02.2018
  vyúčtov.elektr.energie - 1/2018  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  43380.80,-
EUR
1102172018
  Zmluva
12.02.2018
  odmena za vykonanie umeleck. výkonu - Novor.koncer  Chizu Miyamoto
  405.00,-
EUR
1102182018
  Zmluva
12.02.2018
  odmena za vykonanie umel. výkonu - Novoročný konce  Karvay Dalibor
  2025.00,-
EUR
1102122018
  obj.č.21/2018 z 24.1.18
12.02.2018
  demontáž a montáž termostatického ventilu do PLV  AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
  513.89,-
EUR
1102132018
  1026246
12.02.2018
  paušál komfort 2/2018 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1102142018
  1026246
12.02.2018
  internet - 2/2018- DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1102192018
  
12.02.2018
  Príp.konšt.písma Antiqua,medaila SAV-Šebestík,Lová  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  50.00,-
EUR
1102102018
  4101454080
12.02.2018
  vyúčtov.plynu za 1/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -462.87,-
EUR
1102152018
  obj.č.32/2018 z 31.1.18
12.02.2018
  revízia núdzového osvetlenia - DNV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  325.88,-
EUR
1102162018
  obj.č.41/2018 z 1.2.2018
12.02.2018
  výmena vypínača a oprava-vým,zás.kanc.203,304-ÚSAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  58.20,-
EUR
1700162018
  refund.
12.02.2018
  refundácia stravné-Kľúčar Mgr.,PhD.  Ústav molekulárnej biológie
00166634
  14.10,-
EUR
1102092018
  obj.č.17/2018 z 22.1.18
09.02.2018
  celor. predplatné za časopis Duševné vlastníc.2018  ÚRAD PRIEM.VLASTNÍCTVA,BA
30810787
  20.60,-
EUR
1102022018
  00058496
09.02.2018
  vyúčtov. VaS,ZV-01.01.18-03.02.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.78,-
EUR
1102032018
  00036802
09.02.2018
  vyúčtov. VaS,ZV-01.01.18-03.02.18-chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1102042018
  00036800
09.02.2018
  ZV - 1/2018 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1102052018
  00036801
09.02.2018
  ZV - 1/2018 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1102062018
  00017233
09.02.2018
  ZV - 1/2018 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1102072018
  00017234
09.02.2018
  ZV - 1/2018 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1102082018
  T16-326
09.02.2018
  servisné práce údržba výťahy 1/2018-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1102002018
  Mgr.Jakubičková,Ing.Kolozsváryová
09.02.2018
  škol.-Prakt.príkl.zadávania podlim.zákazky-27.2.18  OTIDEA s.r.o.,
47139200
  240.00,-
EUR
1102012018
  3105171865
09.02.2018
  elektr.energie - 1/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  100.25,-
EUR
1800022018
  platba kartou
09.02.2018
  predsedova reprezentácia - platba kartou  VUB Banka
31320155
  67.30,-
EUR
1101892018
  3105254227
08.02.2018
  elektr.ener.2/2018 - chata Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.70,-
EUR
1101902018
  3105104416
08.02.2018
  elekt.ener.2/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  16.94,-
EUR
1101912018
  3110046793
08.02.2018
  vyúčt.el.energie 1/2018 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13580.57,-
EUR
1101922018
  3105171861
08.02.2018
  elektr.energie - 1/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  178.67,-
EUR
1101932018
  3106024848
08.02.2018
  vyúčtov.elektr.energie 1/2018 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2828.29,-
EUR
1150292018
  Zmluva
08.02.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  361.92,-
EUR
1150302018
  Zmluva
08.02.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  241.80,-
EUR
1101952018
  18708643,19089449,19095547,19405218,19416567
08.02.2018
  Telef.hovory -1/2018-Ú SAV, PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  627.95,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)