Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102712018
  4100085814 / 3100197715
02.03.2018
  plyn - 3/2018 Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1102722018
  4100010722 / 3100037510
02.03.2018
  plyn - 3/2018 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  325.00,-
EUR
1102732018
  4100010757 / 3100037542
02.03.2018
  plyn 3/2018 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  220.00,-
EUR
1102742018
  4100010749 / 3100037532
02.03.2018
  plyn 3/2018 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  288.00,-
EUR
1102752018
  4100118411/ 3100324998
02.03.2018
  plyn. - 3/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1102762018
  4100023511/ 3100011686
02.03.2018
  plyn - 3/2018 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  335.00,-
EUR
1102672018
  Zmluva 2977987
02.03.2018
  Serv. prof.a rozš.v rámci zab.kam.sys.- 2/18 Areál  Techniserv s.r.o.
35763124
  478.80,-
EUR
1102682018
  Zmluva
02.03.2018
  2/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1150462018
  Zmluva
01.03.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  477.31,-
EUR
1102632018
  obj.č.53/2018 z 13.2.18
01.03.2018
  komletné prečist. a výmena Fotovalce OKI ES-Ú SAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  377.16,-
EUR
1150472018
  Zmluva
01.03.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  607.36,-
EUR
1102642018
  obj.č.26/2018 z 29.1.18
01.03.2018
  návrh na vyradenie práčky AWZ 514 - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  29.00,-
EUR
1102652018
  Dohoda
01.03.2018
  pranie bielizne 2/2018  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1081.72,-
EUR
1102622018
  Zmluva
28.02.2018
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 3/2018-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1102592018
  obj.č.55/2018 z 13.2.18
28.02.2018
  Sprcha stolová k umývacím stolom - ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  139.20,-
EUR
1102602018
  Zmluva 2971
28.02.2018
  technická ochrana objektu- 2/2018 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1102612018
  Zmluva 2785
28.02.2018
  technická ochrana objektu - 2/2018-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1150442018
  Zmluva
27.02.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  308.94,-
EUR
1102562018
  ZoD č.TS/14/0022-1
27.02.2018
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1150452018
  Zmluva
27.02.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  785.68,-
EUR
1102572018
  obj.č.49/2018 z 12.2.18
27.02.2018
  dodávka svet.zdroj. kot.Areál SAV odbor.správy,PLV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  793.02,-
EUR
1700202018
  členský príspevok
27.02.2018
  NK - 2018  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  625.00,-
EUR
1102582018
  obj.č.16/2018 z 22.1.18
27.02.2018
  plánovaný servis mot.vozidla Peugeot - 607XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  2335.01,-
EUR
1102512018
  4101454080
26.02.2018
  plyn - 3/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3326.00,-
EUR
1102482018
  RV 2013-ZPod 1.8.14
26.02.2018
  byt Šancová - 03/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1102492018
  RV 2013-ZP od 1.8.14
26.02.2018
  byt Šancová - 03/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1102452018
  0750901202
26.02.2018
  byt č.12-Dúbravska - 4/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1102462018
  0750901102
26.02.2018
  byt č.11-Dúbravska 4/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1102472018
  0750901002
26.02.2018
  byt č.10-Dúbravska - 4/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1102542018
  Zmluva o dielo 02/2012/SZ/IHPE
26.02.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-2/2018-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1102552018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
26.02.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-2/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1150422018
  Zmluva
26.02.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  200.94,-
EUR
1150432018
  Zmluva
26.02.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  135.31,-
EUR
1102502018
  Zmluva 701.04
26.02.2018
  Teplo za - 03/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2214.17,-
EUR
1700192018
  členský príspevok
26.02.2018
  NK - 2018  easac -Leopoldina
86070000
  1650.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)