Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115392018
  obj.č.5/2018 z 10.1.18
10.12.2018
  pranie a čistenie - Penzión Bystrina-Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  41.16,-
EUR
1115382018
  Zmluva
10.12.2018
  preklad aktuality SAV -11/2018  Celina Nagy Barber
45919895
  450.00,-
EUR
1152782018
  Zmluva
07.12.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  933.12,-
EUR
1152792018
  Zmluva
07.12.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  504.48,-
EUR
1115282018
  3110046793
07.12.2018
  vyúčt.el.energie 11/2018 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13337.03,-
EUR
1115292018
  3106024848
07.12.2018
  elektr.energie 11/2018 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2940.13,-
EUR
1115302018
  3105171861
07.12.2018
  elektr.energie - 11/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  172.68,-
EUR
1115312018
  3106033847/6410011576
07.12.2018
  elektr.energia - 11/18 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1263.35,-
EUR
1115322018
  3105171865 / 6410006010
07.12.2018
  elektr.energia - 11/18 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  95.82,-
EUR
1152772018
  Zmluva zo dna 1.11.2006
07.12.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  108.00,-
EUR
1702462018
  refundácia
07.12.2018
  ZH - MAD  Centrum spol. a psych.vied SAV
00596795
  481.00,-
EUR
1702512018
  odmena
07.12.2018
  vypl.odmeny hodnot.protokolu -SAS-ERC-Visiting  Davor Pavuna
  200.00,-
EUR
1702522018
  odmena
07.12.2018
  vypl.odmeny hodnot.protokolu -SAS-ERC-Visiting  Carmine Attanasio
  200.00,-
EUR
1702532018
  Zmluva
07.12.2018
  vypl.odmeny za vypr.hod.protokolu-SAS-ERC Visiting  Vitallii Vitko Dr.
  200.00,-
EUR
1190152018
  obj.č.375/2018 z 6.12.18
07.12.2018
  osobné motor.vozidlo ŠKODA Superb  BOAT s.r.o.
35756764
  39188.00,-
EUR
1152802018
  Zmluva
07.12.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  293.42,-
EUR
1115342018
  1010053203
07.12.2018
  Telef.hovory 11/2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  155.59,-
EUR
1702562018
  UVS/186/2018/FF
07.12.2018
  ZPC-Krištofová-Brusel-28.1.18-29.1.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  311.90,-
EUR
1702572018
  UVS/187/2018/FF
07.12.2018
  ZPC-Krištofová-Brusel-28.1.18-29.1.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  155.00,-
EUR
1702542018
  UVS/58/2018/FF
07.12.2018
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  162.00,-
EUR
1702432018
  UVS/133/2018/LN
07.12.2018
  ZH - MAD  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  158.10,-
EUR
1702492018
  refundácia
07.12.2018
  ZH-MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  370.00,-
EUR
1702442018
  refundácia
07.12.2018
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  99.90,-
EUR
1702482018
  refundácia
07.12.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  82.52,-
EUR
1702502018
  UVS/141/2018/FF
07.12.2018
  ZH - MAD  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  261.60,-
EUR
1801312018
  8080096974
07.12.2018
  Zmluvné poistné motor.vozidiel-01.03.19-28.02.2020  ALLIANZ -Sl.poisťovňa a.s.
00151700
  2215.86,-
EUR
1152732018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
07.12.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1153.27,-
EUR
1115352018
  Z-č. 5611862837
07.12.2018
  PHM - 16.11.2018-30.11.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  706.08,-
EUR
1702412018
  refundácia
07.12.2018
  ZH - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  108.00,-
EUR
1702422018
  refundácia
07.12.2018
  ZH - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  108.00,-
EUR
1702472018
  refundácia
07.12.2018
  ZH-MAD  Ústav informatiky SAV
17055555
  180.00,-
EUR
1702552018
  UVS/172/2018/FF
07.12.2018
  ZH - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  65.40,-
EUR
1702452018
  UVS/173/2018/FF
07.12.2018
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  342.10,-
EUR
1152742018
  Zmluva
07.12.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  169.48,-
EUR
1152752018
  Zmluva
07.12.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  90.43,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)