Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102992018
  obj.č.77/2018 z 5.3.2018
07.03.2018
  Notebook ACER Swift3 SF314+taška-MVTS A  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  602.80,-
EUR
1700242018
  členský príspevok
07.03.2018
  NK - 2018  ICSU
00002007
  1791.00,-
EUR
1700232018
  členský príspevok
07.03.2018
  NK - 2018  IAU
00003685
  6010.00,-
EUR
1102922018
  00036801
07.03.2018
  ZV - 2/2018 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.17,-
EUR
1102932018
  00036800
07.03.2018
  ZV - 2/2018 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  74.10,-
EUR
1102942018
  00017234
07.03.2018
  ZV - 2/2018 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  43.13,-
EUR
1102952018
  00017233
07.03.2018
  ZV - 2/2018 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1103022018
  refundácia
07.03.2018
  ref.cestov.nákladov - komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  57.40,-
EUR
1102962018
  1010053202
07.03.2018
  Telef.hovory 2/18 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  138.25,-
EUR
1102972018
  1010053203
07.03.2018
  Telef.hovory 2/2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  191.04,-
EUR
1150482018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
06.03.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1016.17,-
EUR
1150502018
  Zmluva
06.03.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  95.50,-
EUR
1150522018
  Zmluva
06.03.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  135.94,-
EUR
1150492018
  Zmluva
06.03.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  105.71,-
EUR
1150512018
  Zmluva
06.03.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  357.31,-
EUR
1102852018
  3105254227
06.03.2018
  elektr.ener.3/2018 - chata Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.70,-
EUR
1102862018
  3105265666
06.03.2018
  elektr.ener. 3/2018 - chata Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  116.75,-
EUR
1102872018
  3102228484
06.03.2018
  elektr.energie - 3/2018 Trenč.Tepl.  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.39,-
EUR
1102882018
  3105034186
06.03.2018
  el.energie - 3/2018 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29.14,-
EUR
1102892018
  3105169208
06.03.2018
  elektr.energie - 03/2018 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.43,-
EUR
1102902018
  3105193450
06.03.2018
  elekt.ener.Šancová 3/2018  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.96,-
EUR
1102912018
  3105104416
06.03.2018
  elekt.ener.3/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  16.94,-
EUR
1102802018
  4140000868
05.03.2018
  Káblová televízia 01.03.18 - 31.05.18 - ubyt.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  92.40,-
EUR
1102832018
  T16-326
05.03.2018
  oprav.práce-nabúranie krydlo šacht.dverí 4 pos.PLV  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  68.40,-
EUR
1102782018
  Zmluva
05.03.2018
  upratovanie a čistenie - 2/2018 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1102792018
  00017230
05.03.2018
  VaS, ZV - 01.01.18 - 10.02.18 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  125.70,-
EUR
1102842018
  refundácia
05.03.2018
  refund. nákladov - komisia VEGA  Centrum biovied
00490890
  59.70,-
EUR
1102812018
  7024976
05.03.2018
  rozšírený internet 03/2018 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1102822018
  1623199
05.03.2018
  káblová-1.3.18-28.2.19-Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  394.59,-
EUR
1700212018
  UVS/12/2018/FF
05.03.2018
  ZPC-Michálek-Brusel-06.03.-07.03.18-Sociálna analý  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  616.90,-
EUR
1700222018
  UVS/11/2018/BI
05.03.2018
  ZPC-Bibová -Paríž-14.3.18-16.3.18-MRP ERACOSYSMED  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  269.00,-
EUR
1102662018
  refundácia
02.03.2018
  refund.cestov.nákl.komisia VEGA  Centrum spol.a psych.vied SAV
00596795
  31.00,-
EUR
1102772018
  00017228
02.03.2018
  VaS - 17.01.18 - 16.02.18 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  256.33,-
EUR
1102692018
  4100010739 / 3100037524
02.03.2018
  plyn - 3/2018 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  78.00,-
EUR
1102702018
  4100010730 / 3100037515
02.03.2018
  plyn - 3/2018 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  960.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)