Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1103352018
  obj.č.76/2018 z 5.3.18
13.03.2018
  oprava vykurovacieho systému ubyt.SAV - Royova ul.  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  594.00,-
EUR
1103322018
  
13.03.2018
  odber tlače - II.Q.2018  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  755.40,-
EUR
1103302018
  T16-326
12.03.2018
  servisné práce údržba výťahy 2/2018-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1103282018
  obj.č.66/2018 z 26.2.18
12.03.2018
  vyčit.mult.zar.CANON a kop.stroj.Minolta-kan.3,4  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  153.60,-
EUR
1103312018
  obj.č.54/2018 z 13.2.18
12.03.2018
  dod. a montáž videoverifikačnú IP kameru do AULY  ELKRAUS s.r.o.
51096447
  1338.00,-
EUR
1103272018
  3108011310
12.03.2018
  vyúčtov.elektr.energie - 2/2018  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  38772.56,-
EUR
1103152018
  3106024848
09.03.2018
  vyúčtov.elektr.energie 2/2018 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2703.78,-
EUR
1103162018
  3105171865
09.03.2018
  elektr.energie - 2/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  93.58,-
EUR
1103172018
  3105171861
09.03.2018
  elektr.energie - 2/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  176.51,-
EUR
1103182018
  3110046793
09.03.2018
  vyúčt.el.energie 2/2018 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12152.48,-
EUR
1103202018
  Zmluva 701.04
09.03.2018
  Teplo za 02/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1724.83,-
EUR
1103232018
  Zmluva 701.04
09.03.2018
  vyúčtov.tepla za rok 2017 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -518.87,-
EUR
1103222018
  obj.č.31/2018 z 31.1.18
09.03.2018
  aktualizácia registratúrného poriadku a plánu SAV  Lomtec.com a.s.
35795174
  2160.00,-
EUR
1103252018
  
09.03.2018
  nákup kartou  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  49.78,-
EUR
1103262018
  
09.03.2018
  nákup kartou-repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  307.76,-
EUR
1103242018
  obj.č.72/2018 z 5.3.18
09.03.2018
  výmena frekvenčného meniča na výť.ubyt.DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  3760.80,-
EUR
1103132018
  00058496
09.03.2018
  vyúčtov. VaS,ZV-04.02.18-03.03.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.78,-
EUR
1103142018
  00036802
09.03.2018
  vyúčtov. VaS,ZV-04.02.18-03.03.18-chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1103192018
  4101454080
09.03.2018
  vyúčtov.plynu za 2/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1815.28,-
EUR
1103212018
  
09.03.2018
  platba kartou  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  169.54,-
EUR
1103092018
  obj.č.58/2018 z 16.2.18
08.03.2018
  dodávka a výmena zásuviek v kanc.č.13-Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  100.20,-
EUR
1103102018
  obj.č.64/2018 z 22.2.2018
08.03.2018
  výmena špirály a termostatu - ZJ Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  181.44,-
EUR
1103082018
  
08.03.2018
  Zbierka zákonov - 2.preddavok 2018  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  144.00,-
EUR
1103072018
  Z-č. 5611862837
08.03.2018
  PHM - 18.02.2018 - 26.02.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  649.95,-
EUR
1103122018
  refundácia
08.03.2018
  ref.cestov.nákladov - komisia VEGA  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  33.40,-
EUR
1103062018
  00012795
08.03.2018
  VaS, ZV- 1/2018 - Areál SAV-Dúbravská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6906.50,-
EUR
1150532018
  Zmluva
08.03.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  515.47,-
EUR
1150542018
  Zmluva
08.03.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  22.12,-
EUR
1103032018
  19172355,19172359
08.03.2018
  Telef.hovory -2/2018 , 3/2018-PMV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  194.45,-
EUR
1103042018
  18987374,18987696,18987699
08.03.2018
  Telef.hovory,int. -2/18, 3/18-Ú SAV,Šariš.Michaľ.  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  399.82,-
EUR
1103052018
  18708643,19089449,19095547,19405218,19416567
08.03.2018
  Telef.hovory -2/2018-Ú SAV, PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  645.11,-
EUR
1103112018
  obj.č.21/2018 z 24.1.18
08.03.2018
  montáž tlmiča hluku do potrubia - PLV  AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
  475.37,-
EUR
1102982018
  1084357
07.03.2018
  internet, analóg.telev.- 3/ 2018 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1103002018
  obj.č.5/2018 z 10.1.18
07.03.2018
  pranie a čistenie - Penzión Bystrina-Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  34.34,-
EUR
1103012018
  Zmluva
07.03.2018
  Tematický monitoring médií za 2/2018  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)