Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1150652018
  Zmluva
21.03.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  296.91,-
EUR
1150682018
  Zmluva
21.03.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  224.02,-
EUR
1103492018
  Zmluva 2977987
20.03.2018
  Serv. prof.a rozš.v rámci zab.kam.sys.- 3/18 Areál  Techniserv s.r.o.
35763124
  478.80,-
EUR
1103502018
  Zmluva
20.03.2018
  3/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1103512018
  Zmluva
20.03.2018
  paušalné práce údžba 2/2018-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1103472018
  obj.č.73/2018 z 5.3.18
19.03.2018
  Odčerpanie vody zo zatopených priestorov-Vlárska 5  Miroslav Marek
32066848
  516.00,-
EUR
1103482018
  obj.č.71/2018 z 5.3.18
19.03.2018
  Čistenie kanalizácie-havarijný stav-PLV  Miroslav Marek
32066848
  420.00,-
EUR
1103462018
  obj.č.67/2018 z 27.2.18
19.03.2018
  seminár s názvom Transformácia RO a PO SAV-13.3.18  EDOS-SMART,s.r.o.
50288334
  2000.00,-
EUR
1810032018
  Platobný poukaz
16.03.2018
  Ročný poplatok na rok 2018 za znečis.ovzdušia 2017  OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
  148.00,-
EUR
1103442018
  00017229
16.03.2018
  VaS - 14.02.18 - 13.03.18 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  62.41,-
EUR
1103452018
  Zmluva
16.03.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  332.46,-
EUR
1150642018
  Zmluva
15.03.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  64.92,-
EUR
1103412018
  obj.č.78/2018 z 5.3.18
15.03.2018
  príprava vozidla na STK-PEUGEOT BL846 HB  PARTL Univerzal, BA
11893478
  329.16,-
EUR
1103292018
  
15.03.2018
  poštovné za 2/2018  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  135.35,-
EUR
1150632018
  Zmluva
15.03.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  574.56,-
EUR
1700262018
  UVS/16/2018/KM
15.03.2018
  ZPC-Muráňová-Brusel-18.4.18-20.4.18-MVTSA-NORFACE  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  426.80,-
EUR
1150622018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
15.03.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1073.97,-
EUR
1103432018
  
15.03.2018
  náklady za mesiac 2/2018-Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  13994.72,-
EUR
1150552018
  Zmluva
15.03.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  561.10,-
EUR
1150562018
  Zmluva
15.03.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  110.34,-
EUR
1150602018
  Zmluva
15.03.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  279.22,-
EUR
1103422018
  092/CEZ-SK/2016
15.03.2018
  plyn za 2/2018 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  95260.88,-
EUR
1103402018
  prihláška-Ing.Kolozsváryová,Ing.Kováčová
15.03.2018
  seminár-fin.kontrola-Prakticky a komplexne 2018  EDOS-SMART,s.r.o.
50288334
  138.00,-
EUR
1150612018
  Zmluva
15.03.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  142.56,-
EUR
1150572018
  Zmluva
15.03.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  144.79,-
EUR
1150582018
  Zmluva
15.03.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  415.90,-
EUR
1150592018
  Zmluva
15.03.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  388.26,-
EUR
1820012018
  poistenie
15.03.2018
  poist.majetku alebo zodp.za škodu-13.4.18-12.4.19  Colonnade Insurance S.A.
50013602
  3604.48,-
EUR
1103362018
  1026246
14.03.2018
  internet - 3/2018- DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1103372018
  1026246
14.03.2018
  paušál komfort 3/2018 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1103392018
  obj.č.48/2018 z 12.2.18
14.03.2018
  vyhotovenie hlavičkov.papiera - Ú SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  84.00,-
EUR
1700252018
  UVS/14/2018/KM
14.03.2018
  ZPC-Barančík-Madrid-19.3.18-22.3.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  291.00,-
EUR
1103382018
  5.93981
14.03.2018
  Telef.hovory - 8.2.2018 - 7.3.2018 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2547.67,-
EUR
1103332018
  obj.č.60/2018 z 20.2.18
13.03.2018
  oprava počítadla a dátových prenos.teplôt-kot.Areá  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1894.80,-
EUR
1103342018
  obj.č.59/2018 z 20.2.18
13.03.2018
  presk.a predĺž.odb.spôsob.na obsl.kot.Huzovič,Bedn  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  336.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)