Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1103852018
  00017229
27.03.2018
  vyú.VaS-17.4.-28.9.,30.9.15-14.4.16,1.1.-4.17-Hroz  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -354.34,-
EUR
1103782018
  obj.č.83/2018 z 7.3.18
27.03.2018
  revízia elektr.zariadenia - chata SENEC 1  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  342.30,-
EUR
1103732018
  obj.č.69/2018 z 1.3.18
26.03.2018
  oprava elektr.zariad.-osvetlenia-Dúbravská cesta 9  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  1508.70,-
EUR
1103712018
  Zmluva
26.03.2018
  Likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1103762018
  refundácia
26.03.2018
  refund.cestov.nákladov- komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  60.19,-
EUR
1103772018
  refundácia
26.03.2018
  refund.cestov.nákladov- komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  52.30,-
EUR
1103722018
  Zmluva
26.03.2018
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 4/2018-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1103742018
  Zmluva o dielo 02/2012/SZ/IHPE
26.03.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-3/2018-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1103752018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
26.03.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-3/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1103672018
  prihláška-Badiková
23.03.2018
  škol.- Novela Zákonníka práce - Badiková-9.4.2018  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  55.00,-
EUR
1103692018
  obj.č.63/2018 z 22.2.18
23.03.2018
  vyhotovenie vizitiek-Červenková  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  12.00,-
EUR
1103702018
  obj.č.82/2018 z 7.3.2018
23.03.2018
  vyhotovenie Hlavičkového papiera  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  84.00,-
EUR
1103662018
  obj.č.56/2018 z 13.2.18
23.03.2018
  výmena drez.bater.-opravy v Penzione Trenč.Teplice  PEMO servis s.r.o.
50263889
  255.28,-
EUR
1103682018
  obj.č.45/2018 z 5.2.18
23.03.2018
  dod. a montáž vsakov.boxov pri zadnom vchode-Areál  YARD PRO, s.r.o.
51088746
  4419.36,-
EUR
1103652018
  obj.č.75/2018 z 5.3.18
22.03.2018
  fotografické služby pre SAV  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  660.00,-
EUR
1800062018
  platba kartou
22.03.2018
  platba kartou  VUB Banka
31320155
  330.85,-
EUR
1103632018
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
22.03.2018
  el.energia 04/2018 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1103642018
  3110046793
22.03.2018
  záloha el.ener.- 04/2018 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1103612018
  Zmluva 701.04
22.03.2018
  Teplo za - 04/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1912.73,-
EUR
1800052018
  Rozhodnutie
22.03.2018
  pokuta za nepredlož. oznámenia o zrazení dane-2017  Daňový úrad
  30.00,-
EUR
1103552018
  Z-č. 5611862837
22.03.2018
  PHM - 06.03.2018 - 15.03.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  535.78,-
EUR
1103622018
  4101454080
22.03.2018
  plyn - 4/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1686.00,-
EUR
1103562018
  0750901002
22.03.2018
  byt č.10-Dúbravska - 5/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1103572018
  0750901102
22.03.2018
  byt č.11-Dúbravska 5/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1103582018
  0750901202
22.03.2018
  byt č.12-Dúbravska - 5/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1103592018
  RV 2013-ZPod 1.8.14
22.03.2018
  byt Šancová - 04/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1103602018
  RV 2013-ZP od 1.8.14
22.03.2018
  byt Šancová - 04/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1150672018
  Zmluva
21.03.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  227.22,-
EUR
1103542018
  
21.03.2018
  oprava kotla č.2 kot.SAV-Dúbr.cesta  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  2408.40,-
EUR
1103532018
  Zmluva
21.03.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  639.72,-
EUR
1103522018
  00017231
21.03.2018
  VaS, ZV - 27.01.18 -26.02.18 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  190.30,-
EUR
1700272018
  UVS/20/2018/LR
21.03.2018
  ZPC-Barančík,Rumanová-Tallin-9.4.12.4.-MRP Trans.2  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  608.00,-
EUR
1700282018
  UVS/22/2018/FF
21.03.2018
  ZPC - Michalek - Brusel 17.4.18-20.4.2018  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  781.80,-
EUR
1700292018
  UVS/23/2018/FF
21.03.2018
  ZPC-Hrabovská - Brusel-18.4.-20.4.18-SASPRO  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  623.80,-
EUR
1150662018
  Zmluva
21.03.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  169.39,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)