Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1103942018
  00017227
03.04.2018
  Vyúčtov.VaS - 01.01.18-15.03.18 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  37.90,-
EUR
1150792018
  Zmluva
03.04.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  205.56,-
EUR
1103862018
  4100085814 / 3100197715
03.04.2018
  plyn - 4/2018 Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1103872018
  4100118411/ 3100324998
03.04.2018
  plyn. - 4/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1103882018
  4100023511/ 3100011686
03.04.2018
  plyn - 4/2018 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  335.00,-
EUR
1103892018
  4100010749 / 3100037532
03.04.2018
  plyn 4/2018 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  158.00,-
EUR
1103902018
  4100010757 / 3100037542
03.04.2018
  plyn 4/2018 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  121.00,-
EUR
1103912018
  4100010730 / 3100037515
03.04.2018
  plyn - 4/2018 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  526.00,-
EUR
1103922018
  4100010722 / 3100037510
03.04.2018
  plyn - 4/2018 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  178.00,-
EUR
1103932018
  4100010739 / 3100037524
03.04.2018
  plyn - 4/2018 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  43.00,-
EUR
1700312018
  UVS/013/2018/LR
03.04.2018
  ZH - MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  234.50,-
EUR
1103992018
  refundácia
03.04.2018
  refund.cestov-.nákladov-Václavíková-komisia MVTS  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  63.00,-
EUR
1103952018
  refundácia
03.04.2018
  refund.cest.nákl.-komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  60.40,-
EUR
1103962018
  refundácia
03.04.2018
  refund.cest.nákl.-komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  61.65,-
EUR
1103972018
  refundácia
03.04.2018
  refund.cest.nákl.-komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  52.20,-
EUR
1700322018
  UVS/8/2018/FF
03.04.2018
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  92.70,-
EUR
1700302018
  
03.04.2018
  NK - 2018  IGU-UGI
  405.81,-
USD
1150782018
  Zmluva
03.04.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  372.67,-
EUR
1103982018
  obj.č.28/2018 z 31.1.18
03.04.2018
  Paraván,nohy stojany k paravánom  Maquita s.r.o.
36316881
  1815.00,-
EUR
1150752018
  Zmluva
29.03.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  311.88,-
EUR
1150762018
  Zmluva
29.03.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  130.73,-
EUR
1103842018
  Zmluva
29.03.2018
  preklad aktuality SAV  Celina Nagy Barber
45919895
  450.00,-
EUR
1150772018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
29.03.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  624.74,-
EUR
1103832018
  refundácia
28.03.2018
  refund. nákladov - komisia VEGA  Centrum biovied
00490890
  45.70,-
EUR
1103822018
  obj.č.81/2018 z 7.3.18
28.03.2018
  revízia elekt.zariadenia v kolektore na Dúbr.ceste  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  299.75,-
EUR
1103812018
  Dohoda
28.03.2018
  pranie bielizne 3/2018  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1306.51,-
EUR
1150732018
  Zmluva
28.03.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  418.96,-
EUR
1103792018
  Zmluva 2785
28.03.2018
  technická ochrana objektu - 3/2018-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1103802018
  Zmluva 2971
28.03.2018
  technická ochrana objektu- 3/2018 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1150712018
  Zmluva
28.03.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  511.27,-
EUR
1150722018
  Zmluva
28.03.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  178.13,-
EUR
1800072018
  platba kartou
28.03.2018
  platba kartou  VUB Banka
31320155
  123.50,-
EUR
1150742018
  Zmluva
28.03.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  213.92,-
EUR
1150692018
  Zmluva
28.03.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  283.77,-
EUR
1150702018
  Zmluva
28.03.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  110.71,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)