Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104362018
  
09.04.2018
  platba kartou  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  578.28,-
EUR
1104292018
  Zmluva
09.04.2018
  upratovanie a čistenie - 3/2018 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1104322018
  
09.04.2018
  Manuál prevádzkov.budovy-aktualizácia marec 2018  Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
  155.64,-
EUR
1104302018
  ZoD č.TS/14/0022-1
09.04.2018
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  1618.56,-
EUR
1104312018
  obj.č.5/2018 z 10.1.18
09.04.2018
  pranie a čistenie - Penzión Bystrina-Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  19.39,-
EUR
1104332018
  1084357
09.04.2018
  internet, analóg.telev.- 4/ 2018 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1104252018
  obj.č.22/18 z 25.1.18
06.04.2018
  oprava interiéru autodielne SAV-Dúbr.cesta 9  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  106778.17,-
EUR
1104082018
  3105104416
06.04.2018
  elekt.ener.4/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  16.94,-
EUR
1104092018
  3105193450
06.04.2018
  elekt.ener.Šancová 4/2018  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.96,-
EUR
1104102018
  3102228484
06.04.2018
  elektr.energie - 4/2018 Trenč.Tepl.  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.39,-
EUR
1104112018
  3105265666
06.04.2018
  elektr.ener. 4/2018 - chata Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  116.75,-
EUR
1104122018
  3105254227
06.04.2018
  elektr.ener.4/2018 - chata Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.70,-
EUR
1104132018
  3105189687
06.04.2018
  elekt.energie - 01.04.2018 - 30.06.2018 - Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  156.87,-
EUR
1104142018
  3105169208
06.04.2018
  elektr.energie - 04/2018 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.43,-
EUR
1104152018
  3105034186
06.04.2018
  el.energie - 4/2018 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29.14,-
EUR
1104222018
  4140000853 z 29.6.10
06.04.2018
  Káblová televízia 01.04.18-30.06.18 - ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1104232018
  4140000854 z 29.6.10
06.04.2018
  Káblová televízia 01.04.18 - 30.06.18 ubyt -.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1104242018
  4140000855 Z 29.6.10
06.04.2018
  Káblová televízia 01.04.18 - 30.06.18 - ubyt.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  77.40,-
EUR
1104192018
  1010053202
06.04.2018
  tel.poplatky - 3/2018 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  138.77,-
EUR
1104202018
  1010053203
06.04.2018
  Telef.hovory 3/2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  188.27,-
EUR
1104162018
  6064796
06.04.2018
  Office TV M,Intern.,nájom.1.4.18-31.03.19 -Šancová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  381.39,-
EUR
1104172018
  7024976
06.04.2018
  rozšírený internet 04/2018 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1104182018
  6514340
06.04.2018
  Office TV M,Intern.,nájom.1.4.18-31.03.19 -Šancová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  358.59,-
EUR
1104212018
  obj.č.99/2018 z 28.3.18
06.04.2018
  Výpočtová technika - ETO  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  422.65,-
EUR
1700352018
  UVS/26/2018/BI
05.04.2018
  ZPC-Bibová-Tallin-16.4.-18.4.18-MRP-EURONANOMED  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  385.00,-
EUR
1104052018
  prihláška
05.04.2018
  školenie - Bernátová - 24.4.2018  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  72.00,-
EUR
1104062018
  prihláška
05.04.2018
  školenie - Bernátová - 25.4.2018  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  72.00,-
EUR
1104072018
  prihláška
05.04.2018
  školenie - Bernátová - 26.4.2018  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  72.00,-
EUR
1104042018
  obj.č.89/2018 z 22.3.18
05.04.2018
  dezinsekcia-ubytovňa SAV - DNV  Jozef Mihalovič-TROVIČ DDD
51268922
  966.00,-
EUR
1104002018
  
04.04.2018
  právne služby-právna vec žal.-Jozef Šelc-UNIVERZÁL  MARCO & LUCAS Legal, s.r.o.
35816317
  23508.13,-
EUR
1700332018
  
04.04.2018
  NK-presun finnačných prostriedkov  Sl.chem.spoločnosť pri SAV
00178900
  700.00,-
EUR
1104032018
  Zmluva
04.04.2018
  Housing - I.Q.2018  Výpočtové stredisko SAV
00398144
  192.00,-
EUR
1104012018
  refundácia
04.04.2018
  refund.cestov.nákladov- komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  94.80,-
EUR
1700342018
  
04.04.2018
  ZH - MAD  Archeologický ústav SAV
00166723
  713.10,-
EUR
1104022018
  obj.č.87/2018 z 19.3.18
04.04.2018
  servis motorov.vozidla-PEUGEOT-BL 003 FE  PARTL Univerzal, BA
11893478
  336.44,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)