Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1150852018
  Zmluva
12.04.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  168.19,-
EUR
1150832018
  Zmluva
12.04.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  244.07,-
EUR
1150842018
  Zmluva
12.04.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  216.80,-
EUR
1104552018
  3108011310
12.04.2018
  vyúčtov.elektr.energie - 3/2018  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  44952.24,-
EUR
1104562018
  3105034186
12.04.2018
  vyúčtov.el.energie od 01.01.2018 - 28.03.2018  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -8.99,-
EUR
1104602018
  Zmluva
12.04.2018
  Likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1104592018
  5.93981
12.04.2018
  Telef.hovory - 8.3.2018 - 7.4.2018 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2762.26,-
EUR
1150802018
  Zmluva
12.04.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  472.71,-
EUR
1104572018
  
12.04.2018
  poštovné za 3/2018  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  359.85,-
EUR
1104542018
  4101454080
11.04.2018
  Vyúčtov.plynu-3/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  892.91,-
EUR
1104532018
  
11.04.2018
  Zbierka zákonov - 3.preddavok 2018  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  168.00,-
EUR
1104522018
  Zmluva
11.04.2018
  aktualizácie programu ASPI za rok 2018  Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
  1998.70,-
EUR
1104512018
  T16-326
11.04.2018
  servisné práce údržba výťahy 3/2018-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1190012018
  obj.č.88/2018 z 22.3.18
10.04.2018
  povrchová rekonštr.komunikácie- Areál SAV-Dúbr.ces  JRH s.r.o.,
46787356
  177595.33,-
EUR
1104502018
  18708643,19089449,19095547,19405218,19416567
10.04.2018
  Telef.hovory - 3/2018-Ú SAV, PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  713.39,-
EUR
1104482018
  19172355,19172359
10.04.2018
  Telef.hovory -3/2018 , 4/2018-PMV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  210.28,-
EUR
1104492018
  18987374,18987696,18987699
10.04.2018
  Telef.hovory,int. -3/18, 4/18-Ú SAV,Šariš.Michaľ.  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  389.38,-
EUR
1104462018
  Zmluva 701.04
10.04.2018
  vyúčtov.tepla za 03/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1413.36,-
EUR
1104372018
  3105171865
10.04.2018
  elektr.energie - 3/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  97.99,-
EUR
1104382018
  3105171861
10.04.2018
  elektr.energie - 3/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  193.76,-
EUR
1104392018
  3106024848
10.04.2018
  vyúčtov.elektr.energie 3/2018 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2811.28,-
EUR
1104402018
  3110046793
10.04.2018
  vyúčt.el.energie 3/2018 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  14218.96,-
EUR
1700362018
  UVS/27/2018/FF
10.04.2018
  ZPC-Šajgalík-ATÉNY-25.4.18-28.4.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  455.00,-
EUR
1700372018
  UVS/31/2018/ZP
10.04.2018
  ZPC-Panisová-Paríž-10..4.-12.4.18-MVTSA -CHist-ERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  316.00,-
EUR
1104412018
  00036800
10.04.2018
  ZV - 3/2018 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1104422018
  00036801
10.04.2018
  ZV - 3/2018 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1104432018
  00017233
10.04.2018
  ZV - 3/2018 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1104442018
  00017230
10.04.2018
  VaS, ZV - 11.02.18 - 10.03.18 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  24.36,-
EUR
1104452018
  00017234
10.04.2018
  ZV - 3/2018 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1104472018
  Zmluva 01/2000
10.04.2018
  poskytnuté služby počítačovej siete SANET-I.Q.2018  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1104342018
  obj.č.85/2018 z 14.3.18
09.04.2018
  Nastavenie okien-obj.jed,príst.a AULY SAV na Dúb.  BM-PLAST s.r.o.,Topoľníky
36280186
  1404.00,-
EUR
1104262018
  00036802
09.04.2018
  vyúčtov. VaS,ZV-04.03.18-03.04.18-chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1104272018
  00058496
09.04.2018
  vyúčtov. VaS,ZV-04.03.18-03.04.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.78,-
EUR
1104282018
  00017230
09.04.2018
  preplatok-VaS, ZV - 01.01.18 - 10.02.18 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -11.15,-
EUR
1104352018
  Z-č. 5611862837
09.04.2018
  PHM - 16.03.2018 - 29.03.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  395.30,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)