Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104952018
  obj.č.38/2018 z 31.1.18
25.04.2018
  preprava osôb-školenie-Stará Lesná-15.4.18-18.4.18  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  3538.32,-
EUR
1104942018
  obj.č.98/2018 z 28.3.18
25.04.2018
  ubytov.členov.hodnot.komisie-SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  298.50,-
EUR
1104982018
  Dohoda
25.04.2018
  pranie bielizne 4/2018  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  620.80,-
EUR
1105042018
  RV 2013-ZPod 1.8.14
25.04.2018
  byt Šancová - 05/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1105052018
  RV 2013-ZP od 1.8.14
25.04.2018
  byt Šancová - 05/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1104992018
  00012795
25.04.2018
  VaS, ZV- 01.02.18-31.03.18- Areál SAV-Dúbravská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  16075.78,-
EUR
1105002018
  00012793
25.04.2018
  VaS-01.01.18-31.03.18 - Areál SAV-Dúbravská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  24184.66,-
EUR
1105072018
  4101454080
25.04.2018
  plyn - 5/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  957.00,-
EUR
1104962018
  refundácia
25.04.2018
  refund.cestov.nákladov- komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  62.50,-
EUR
1700452018
  UVS/39/2018/LD
24.04.2018
  ZPC-Omastová-17.5.18-19.5.18-SOFIA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  590.48,-
EUR
1700462018
  UVS/44/2018/ZP
24.04.2018
  ZPC-Panisová-Brusel-24.4.-26.4.18-MVTS A-BIODIVERS  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  519.00,-
EUR
1700432018
  
24.04.2018
  NK-2018  IUPAP, London
026009593
  2290.00,-
EUR
1104912018
  obj.č.111/2018 z 10.4.18
24.04.2018
  ubytov.členov.hodnot.komisie-SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  119.40,-
EUR
1104922018
  obj.č.111/2018 z 10.4.18
24.04.2018
  ubytov.členov.hodnot.komisie-SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  59.70,-
EUR
1150952018
  Zmluva
24.04.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  169.82,-
EUR
1150962018
  Zmluva
24.04.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  157.92,-
EUR
1150972018
  Zmluva
24.04.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  413.14,-
EUR
1150982018
  Zmluva
24.04.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  410.99,-
EUR
1700442018
  
24.04.2018
  NK-2018  IFTOMM
00052636
  245.14,-
USD
1800082018
  platba kartou
24.04.2018
  platba kartou - ZPC-prof.Šajgalík - China  VUB Banka
31320155
  487.79,-
EUR
1150992018
  Zmluva
24.04.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  269.67,-
EUR
1104852018
  obj.č.44/2018 z 5.2.18
23.04.2018
  školenie-Verejné obstarávanie-18.4.18-Stará Lesná  Ing.Helena Polónyi-QA,s.r.o.
47971592
  240.00,-
EUR
1190022018
  obj.č.86/18 z 16.3.2018
23.04.2018
  Výmena poškodeného oplotenia v Areáli SAV na Dúbr.  JP-KOMPLET IN s.r.o.
47575344
  178862.28,-
EUR
1150942018
  Zmluva
23.04.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  179.99,-
EUR
1104882018
  obj.č.117/18 z 12.4.18
23.04.2018
  montáž  DREVONA MARKET s.r.o.
50443003
  80.00,-
EUR
1104862018
  Zmluva 2977987
23.04.2018
  Serv. prof.a rozš.v rámci zab.kam.sys.- 4/18 Areál  Techniserv s.r.o.
35763124
  478.80,-
EUR
1104872018
  Zmluva
23.04.2018
  4/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1104832018
  00017231
23.04.2018
  VaS, ZV - 27.02.18 -26.03.18 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  175.84,-
EUR
1104842018
  00017230
23.04.2018
  VaS, ZV - 11.03.18 - 10.04.18 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  68.92,-
EUR
1104902018
  obj.č.114/2018 z 12.4.18
23.04.2018
  renovácia +originál tonerov  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  3945.42,-
EUR
1104892018
  refundácia
23.04.2018
  refund.cestov.nákladov-komisia VEGA  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  45.00,-
EUR
1104822018
  Z-č. 5611862837
20.04.2018
  PHM - 04.04.18-12.04.18  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  160.34,-
EUR
1104792018
  00017227
20.04.2018
  Vyúčtov.VaS - 16.03.18 - 15.04.18 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.28,-
EUR
1104802018
  obj.č.111/2018 z 10.4.18
20.04.2018
  ubytov.členov.hodnot.komisie-SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  59.70,-
EUR
1104782018
  obj.č.104/2018 z 3.4.18
20.04.2018
  permanentné vstupenky na rok 2018-Areál Slnečné ja  Správa cest.ruchu Senec
44537476
  466.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)