Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1105352018
  4100010722 / 3100037510
02.05.2018
  plyn - 5/2018 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  68.00,-
EUR
1105362018
  4100010730 / 3100037515
02.05.2018
  plyn - 5/2018 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  202.00,-
EUR
1105372018
  4100010757 / 3100037542
02.05.2018
  plyn 5/2018 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  47.00,-
EUR
1105172018
  00030996
30.04.2018
  VaS - 25.01.18-24.04.18 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  33.43,-
EUR
1105182018
  00017228
30.04.2018
  VaS - 17.03.18 - 16.04.18 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  318.74,-
EUR
1700472018
  UVS/51/2018/LD
30.04.2018
  poistenie - Ježová-Bulharsko-15.5.18-19.5.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  12.80,-
EUR
1700482018
  UVS/50/2018/LD
30.04.2018
  ZPC-Omastová-Royal-31.05.18-01.06.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  131.90,-
EUR
1700492018
  UVS/49/2018/FF
30.04.2018
  ZPC-Venhart-TOKIO-06.05.18-12.05.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  2233.10,-
EUR
1151032018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
30.04.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  951.18,-
EUR
1105202018
  obj.č.127/2018 z 19.4.18
30.04.2018
  dodanie rastlinn. mater.na náhradnú výstavbu-Areál  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  501.00,-
EUR
1151062018
  Zmluva
30.04.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  204.27,-
EUR
1105222018
  obj.č.96/2018 z 28.3.18
30.04.2018
  vypracov.geometr.plánu č.37/2018  Ing.Vladimír Hronček-GEOREAL
10919511
  665.40,-
EUR
1105232018
  obj.č.1002018 z 28.3.18
30.04.2018
  vypracov.geometr.plánu č.38/2018  Ing.Vladimír Hronček-GEOREAL
10919511
  346.20,-
EUR
1151042018
  Zmluva
30.04.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  142.56,-
EUR
1105192018
  100263856
30.04.2018
  VaS,ZV - 10.01.18-20.04.18-Trenč.Teplice  Trenčianske vodárne a kanal.
36302724
  101.09,-
EUR
1105212018
  Zmluva 2785
30.04.2018
  technická ochrana objektu - 4/2018-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1151052018
  Zmluva
30.04.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  57.36,-
EUR
1105152018
  obj.č.109/2018 z 9.4.18
27.04.2018
  tlač preukazov oprávňujúcim-vstup mot.voz.do Areál  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  168.00,-
EUR
1105162018
  Zmluva
27.04.2018
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 5/2018-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1105112018
  00017229
26.04.2018
  vyú.VaS-01.01.18-12.04.18 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -118.13,-
EUR
1151002018
  Zmluva
26.04.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  312.80,-
EUR
1105122018
  Zmluva o dielo 02/2012/SZ/IHPE
26.04.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-4/2018-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1105132018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
26.04.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-4/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1151012018
  Zmluva
26.04.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  245.16,-
EUR
1105102018
  Zmluva
26.04.2018
  odborná prehl.a skúška-zariad.parkov.systému-Dúbr.  Techniserv s.r.o.
35763124
  654.48,-
EUR
1190032018
  obj.č.115/2018 z 12.4.18
26.04.2018
  Firewall do Areálu Dúbr.cesta  Techniserv s.r.o.
35763124
  11976.00,-
EUR
1105142018
  obj.č.106/2018 z 3.4.18
26.04.2018
  preprava osôb-Schwechat-BA a späť-SASPRO  MERCEDES TAXI airport s.r.o.
47505681
  169.80,-
EUR
1151022018
  Zmluva
26.04.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  345.39,-
EUR
1104972018
  obj.č.110/2018 z 10.4.18
25.04.2018
  odvoz zneškod.odpadu-Areál SAV  OLO a.s.
00681300
  584.88,-
EUR
1105082018
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
25.04.2018
  el.energia 05/2018 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1105092018
  3110046793
25.04.2018
  záloha el.ener.- 05/2018 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1105062018
  Zmluva 701.04
25.04.2018
  Teplo za - 05/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1502.45,-
EUR
1105012018
  0750901002
25.04.2018
  byt č.10-Dúbravska - 6/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1105022018
  0750901102
25.04.2018
  byt č.11-Dúbravska 6/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1105032018
  0750901202
25.04.2018
  byt č.12-Dúbravska - 6/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)