Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1801472018
  
11.12.2018
  Cestov.náklady člena na záver.zasad.-Vilček-SASPRO  Vilček Štefan Prof.Ing.DrSc.
  56.40,-
EUR
1115452018
  19172355,19172359
11.12.2018
  Telef.hovory - 11/2018 , 12/2018-PMV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  166.24,-
EUR
1115462018
  18708643,19089449,19095547,19405218,19416567
11.12.2018
  Telef.hovory - 11/2018-Ú SAV, PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  747.38,-
EUR
1801412018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Omastová Mária,Ing.DrSc.
  400.00,-
EUR
1190162018
  obj.č.356/2018 z 19.11.18
11.12.2018
  UPS - Eaton 9SX3000IR-do technol.miestností  Techniserv s.r.o.
35763124
  3499.20,-
EUR
1702582018
  ÚVVS/Va/109/2018
11.12.2018
  odovzdávanie cien-Medzinárodná cena SAV  RAUT s.r.o.
47370076
  -1489.73,-
EUR
1702592018
  ÚVVS/132/VS/2018
11.12.2018
  cateringové služby konfer.100.výročie vzniku ČSR  RAUT s.r.o.
47370076
  -2096.90,-
EUR
1820082018
  3159000185
11.12.2018
  Havar.poist.motor.vozidiel-Superb-12.12.-31.12.18  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  47.81,-
EUR
1115412018
  Zmluva
11.12.2018
  oprava výťahu PMV-KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  166.46,-
EUR
1152822018
  Zmluva
11.12.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  490.27,-
EUR
1115442018
  1084357
11.12.2018
  internet, analóg.telev.- 12/ 2018 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1801362018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Mirossay Ladislav prof.,Mudr.
  100.00,-
EUR
1801322018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Horváth Anton doc.RNDr.,CSc.
  100.00,-
EUR
1801332018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Lacinová Ľubica prof.
  400.00,-
EUR
1801342018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Marhold Karol prof.RNDr.,CSc.
  400.00,-
EUR
1801352018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Milata Viktor prof.Ing.,DrSc.
  100.00,-
EUR
1801372018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Bernadič Marián prof.,Mudr.,CS
  100.00,-
EUR
1801382018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Buc Milan prof.,Mudr.,DrSc.
  100.00,-
EUR
1801402018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Mártonfi Pavol prof.,RNDr.,PhD
  100.00,-
EUR
1801432018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Šajbidor Ján prof.,Ing.,DrSc.
  100.00,-
EUR
1801442018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Pichler Viliam prof.,Dr.,Ing.
  100.00,-
EUR
1801452018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Urban Ján prof.,RNDr.,DrSc.
  100.00,-
EUR
1801462018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Valko Marián prof.,DrSc.
  100.00,-
EUR
1702602018
  UVS/Va/109/2018
11.12.2018
  poskyt.cateringové služby dňa 6.9.2018-Medzin.cena  CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.
44745982
  1489.73,-
EUR
1702612018
  UVS/132/VS/2018
11.12.2018
  poskyt.caterin.služby dňa 1.10.18-100 výročie ČSR  CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.
44745982
  2096.90,-
EUR
1801392018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Kážmérová Darina,Ing.
  650.00,-
EUR
1115422018
  obj.č.365/2018 z 26.11.2018
11.12.2018
  Licencie CITRIX XenApp-170 ks  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  10104.00,-
EUR
1152812018
  Zmluva
11.12.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  669.28,-
EUR
1115432018
  obj.č.163/2018 z 28.5.18
11.12.2018
  Cemický rozbor odpadovej vody  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  242.08,-
EUR
1115472018
  
11.12.2018
  Dobropis ZSE k 31.10.2018-Konventná  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  -1248.27,-
EUR
1115362018
  refundácia
10.12.2018
  refund.cestov.nákladov- komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  125.79,-
EUR
1115402018
  5.93981
10.12.2018
  Tel.hovory - 08.11.2018 - 30.11. 2018 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  1934.94,-
EUR
1115482018
  
10.12.2018
  Dobropis rozúčtovania elektr.energií za 5-6/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  -4510.61,-
EUR
1115492018
  
10.12.2018
  Dobropis rozúčtovania elektr.energií za 7/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  -2246.99,-
EUR
1115372018
  obj.č.354/2018 z 16.11.18
10.12.2018
  Revízia a servis požiar.dverí - DNV  REAL-IR s.r.o.
44195184
  1276.80,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)