Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1105432018
  7024976
04.05.2018
  rozšírený internet 05/2018 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1105482018
  Uznesenie P SAV
04.05.2018
  alikv.čiastka nákl.prev.ener.,VaS, I.Q.18 PMV BA  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  164.56,-
EUR
1105492018
  Zmluva
04.05.2018
  Housing - apríl 2018  Výpočtové stredisko SAV
00398144
  64.00,-
EUR
1800092018
  platobný poukaz
04.05.2018
  cestovné náklady člena komisie-Sedláková-SASPRO  Sedláková Zdeňka Dr.
  33.86,-
EUR
1151102018
  Zmluva
04.05.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  261.71,-
EUR
1800102018
  platobný poukaz
04.05.2018
  cestovné náklady člena hodnotiacej komisie-SASPRO  Hanslmeier Arnold Prof., Dr.
  88.20,-
EUR
1800112018
  platobný poukaz
04.05.2018
  Cestovné náklady člena hodnotiacej komisie-SASPRO  Natálie Venclová PhDr.
  26.14,-
EUR
1800142018
  platobný poukaz
04.05.2018
  stravné náklady člena hodnotiacej komisie-SASPRO  Hoggan Philip Prof.
  28.20,-
EUR
1800122018
  platobný poukaz
04.05.2018
  Cestovné náklady člena hodnotiacej komisie-SASPRO  Blatný Marek Prof.
  21.53,-
EUR
1800132018
  platobný poukaz
04.05.2018
  stravné a cestovné náklady člena komisie-SASPRO  Goszczynska Joanna Prof.Dr.Hab
  87.41,-
EUR
1151092018
  Zmluva
04.05.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  281.90,-
EUR
1105442018
  3105193450
04.05.2018
  elekt.ener.Šancová 5/2018  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.96,-
EUR
1105452018
  3102228484
04.05.2018
  elektr.energie - 5/2018 Trenč.Tepl.  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.39,-
EUR
1105462018
  3105265666
04.05.2018
  elektr.ener. 5/2018 - chata Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  116.75,-
EUR
1105422018
  Zmluva
04.05.2018
  upratovanie a čistenie - 4/2018 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1105472018
  obj.č.112/2018 z 10.4.18
04.05.2018
  vybud.prípojky štruktúr.kabeláž do budovy SUZ SAV  Techniserv s.r.o.
35763124
  7501.82,-
EUR
1190042018
  obj.č.113/2018 z 11.4.18
04.05.2018
  Prerábka optickej siete v Areály SAV Dúbr.cesta  Techniserv s.r.o.
35763124
  12976.68,-
EUR
1105412018
  obj.č.2A/2018 z 8.1.18
03.05.2018
  technická ochrana objektu- 4/2018 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1800152018
  platba kartou
02.05.2018
  platba kartou - predsedova reprez.  VUB Banka
31320155
  78.48,-
EUR
1151072018
  Zmluva
02.05.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  70.91,-
EUR
1105242018
  obj.č.107/2018,108/2018 z 3.4.18
02.05.2018
  deratizácia-dezinsekcia-objekty Ú SAV  Jozef Mihalovič-TROVIČ DDD
51268922
  4336.00,-
EUR
1700502018
  UVS/57/2018/FF
02.05.2018
  Letenky pre členov Medzinárod.poradného výboru SAV  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  2021.00,-
EUR
1105382018
  obj.č.125/2018 z 19.4.18
02.05.2018
  stravné lístky 250 ks/á 2,60- Areál prev.SAV  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  650.00,-
EUR
1105392018
  obj.č.118/2018 z 19.4.18
02.05.2018
  občerstvenie na Zasadnutie SNEMU-25.4.2018  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.00,-
EUR
1105402018
  obj.č.124/2018 z 19.4.18
02.05.2018
  občerstvenie na Zasadnutie SNEMU-24.4.2018  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.00,-
EUR
1105252018
  obj.č.123/2018 z 19.4.18
02.05.2018
  príprava vozidla na EK a STK-Peugeot - BL 003 FE  PARTL Univerzal, BA
11893478
  120.00,-
EUR
1105262018
  obj.č.122/2018 z 19.4.18
02.05.2018
  príprava voz.- EK a STK-opr. čel.skla-BL660HG,BMW  PARTL Univerzal, BA
11893478
  164.00,-
EUR
1105272018
  obj.č.79/2018 z 5.3.18
02.05.2018
  príprava voz.- EK a STK-Peug.BL868 DI  PARTL Univerzal, BA
11893478
  120.00,-
EUR
1105282018
  Zmluva
02.05.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  412.38,-
EUR
1105292018
  Zmluva
02.05.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  19.58,-
EUR
1105302018
  4100085814 / 3100197715
02.05.2018
  plyn - 5/2018 Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1105312018
  4100118411/ 3100324998
02.05.2018
  plyn. - 5/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1105322018
  4100023511/ 3100011686
02.05.2018
  plyn - 5/2018 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  335.00,-
EUR
1105332018
  4100010749 / 3100037532
02.05.2018
  plyn 5/2018 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  61.00,-
EUR
1105342018
  4100010739 / 3100037524
02.05.2018
  plyn - 5/2018 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  17.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)