Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1105742018
  18987374,18987696,18987699
10.05.2018
  Telef.hovory,int. - 4/18, 5/18-Ú SAV,Šariš.Michaľ.  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  393.55,-
EUR
1105752018
  19172355,19172359
10.05.2018
  Telef.hovory - 4/2018 , 5/2018-PMV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  154.93,-
EUR
1105762018
  18708643,19089449,19095547,19405218,19416567
10.05.2018
  Telef.hovory - 4/2018-Ú SAV, PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  637.93,-
EUR
1105782018
  obj.č.47/2018 z 9.2.18
10.05.2018
  služby spojené so skenovacou aplik.pre elektr.reg.  Lomtec.com a.s.
35795174
  11808.00,-
EUR
1151122018
  Zmluva
10.05.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  232.85,-
EUR
1151132018
  Zmluva
10.05.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  257.20,-
EUR
1105682018
  3110046793
10.05.2018
  vyúčt.el.energie 4/2018 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12968.83,-
EUR
1105692018
  3108011310
10.05.2018
  vyúčtov.elektr.energie - 4/2018 - Areál SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  41609.74,-
EUR
1105702018
  3106024848
10.05.2018
  vyúčtov.elektr.energie 4/2018 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2578.68,-
EUR
1151112018
  Zmluva
10.05.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  494.78,-
EUR
1105732018
  1084357
10.05.2018
  internet, analóg.telev.- 5/ 2018 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1105792018
  obj.č.132/2018 z 24.4.18
10.05.2018
  prehliadka a oprava kotla v kot.SAV-Dúbr.cesta  Ján Jarabica-Preh.a skúšky VTZ
32347251
  1711.00,-
EUR
1151142018
  Zmluva
10.05.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  151.15,-
EUR
1105712018
  00036802
10.05.2018
  vyúčtov. VaS,ZV-04.04.18-03.05.18-chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1105722018
  00058496
10.05.2018
  vyúčtov. VaS,ZV-04.04.18-03.05.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.78,-
EUR
1105772018
  Z-č. 5611862837
10.05.2018
  PHM - 17.04.18 - 27.04.18  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  985.79,-
EUR
1105672018
  obj.č.97/2018 z 28.3.18
09.05.2018
  USB token - ETO Ú SAV  PosAm s.r.o., Bratislava
31365078
  97.56,-
EUR
1105652018
  1010053202
09.05.2018
  tel.poplatky - 4/2018 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  136.07,-
EUR
1105612018
  00012795
09.05.2018
  VaS, ZV- 01.04.18-30.04.18- Areál SAV-Dúbravská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7775.92,-
EUR
1105622018
  00012793
09.05.2018
  VaS-01.04.18-30.04.18 - Areál SAV-Dúbravská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7975.36,-
EUR
1105662018
  obj.č.5/2018 z 10.1.18
09.05.2018
  pranie a čistenie - Penzión Bystrina-Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  36.22,-
EUR
1105632018
  3105171865
09.05.2018
  elektr.energie - 4/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  86.20,-
EUR
1105642018
  3105171861
09.05.2018
  elektr.energie - 4/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  179.34,-
EUR
1105572018
  3105034186
07.05.2018
  el.energie - 5/2018 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29.14,-
EUR
1105582018
  3105169208
07.05.2018
  elektr.energie - 05/2018 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.43,-
EUR
1105592018
  3105104416
07.05.2018
  elekt.ener.5/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  16.94,-
EUR
1105602018
  3105254227
07.05.2018
  elektr.ener.5/2018 - chata Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.70,-
EUR
1105502018
  ZoD č.TS/14/0022-1
07.05.2018
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1105512018
  Zmluva
07.05.2018
  servis vzduchotechnických a klimatiz.zariadení-PLV  AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
  11565.49,-
EUR
1105522018
  Zmluva
07.05.2018
  Tematický monitoring médií za 4/2018  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1105532018
  00036800
07.05.2018
  ZV - 4/2018 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  79.63,-
EUR
1105542018
  00036801
07.05.2018
  ZV - 4/2018 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1105552018
  00017233
07.05.2018
  ZV - 4/2018 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1105562018
  00017234
07.05.2018
  ZV - 4/2018 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.45,-
EUR
1151082018
  Zmluva
04.05.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  285.96,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)