Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151192018
  Zmluva
17.05.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  32.93,-
EUR
1106002018
  obj.č.74/2018 z 5.3.18
17.05.2018
  fotografické služby pre SAV - 4/2018  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1106022018
  obj.č.90/2018 z 22.3.18
17.05.2018
  tlač vizitiek - Samuely  Centrum spoloč.činností SAV
00398144
  19.80,-
EUR
1106032018
  obj.č.126/2018 z 19.4.18
17.05.2018
  tlač vizitiek - Venhart  Centrum spoloč.činností SAV
00398144
  19.80,-
EUR
1106012018
  Zmluva 12025112
17.05.2018
  SOFTIP - podpora II.Q.2018  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1151202018
  Zmluva
17.05.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  410.99,-
EUR
1105932018
  
16.05.2018
  náklady za mesiac 4/2018-Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  13965.26,-
EUR
1105992018
  obj.č.136/2018 z 3.5.18
16.05.2018
  zviazanie dokumentu-Záverečného účtu za rok 2017  Centrum spoloč.činností SAV
00398144
  78.00,-
EUR
1105972018
  obj.č.80/2018 z 7.3.18
16.05.2018
  GDPR-konzult.služby ku ochrane osob.údajov-Analýza  RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
  7920.00,-
EUR
1105962018
  1026246
16.05.2018
  paušál komfort 5/2018 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1105982018
  obj.č.131/2018 z 24.4.18
16.05.2018
  občerst.-Porada riaditeľov,predsedov VR SAV-9.5.18  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.00,-
EUR
1105882018
  Zmluva
16.05.2018
  právne služby 1/2018  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1105892018
  Zmluva
16.05.2018
  právne služby 2/2018  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1105902018
  Zmluva
16.05.2018
  právne služby 3/2018  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1105912018
  Zmluva
16.05.2018
  právne služby 4/2018  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1105942018
  obj.č.138/2018 z 9.5.18
15.05.2018
  odbor.prehliadky tlak,plyn.zariad-ÚSAV+ objekty  Dimitrov Peter, Bratislava
11650613
  1003.99,-
EUR
1105922018
  prihláška-Kissová Ing.
15.05.2018
  škol.- Zmeny v inform.systéme štátnej pokl.-1.1.18  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  87.00,-
EUR
1700522018
  UVS/64/2018/KM
15.05.2018
  ZPC-Barančík-Helsinky-17.6.-20.6.18-CHRIST ERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  340.00,-
EUR
1700532018
  UVS/62/2018/FF
15.05.2018
  ZPC-Śajgalík-IGUASSU SAO PAULO-16.6.18-22.06.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  7358.00,-
EUR
1105952018
  092/CEZ-SK/2016
15.05.2018
  plyn za 4/2018 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  36432.94,-
EUR
1190052018
  obj.č.91/2018 z 22.3.18
15.05.2018
  Zabezpečenie vstupu únikových dverí na prízemí-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  16226.70,-
EUR
1190062018
  obj.č.92/2018 z 22.3.18
15.05.2018
  Zabezp.vstupu únikových dverí suterén zverinec PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  13316.76,-
EUR
1151172018
  Zmluva
14.05.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  160.80,-
EUR
1105862018
  1026246
14.05.2018
  internet - 5/2018- DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1105822018
  obj.č.101/2018 z 28.3.18
14.05.2018
  servisné práce údržba výťahy 4/2018-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1151162018
  Zmluva
14.05.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  466.42,-
EUR
1105872018
  5.93981
14.05.2018
  Telef.hovory - 8.4.2018 - 7.5.2018 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2692.51,-
EUR
1700512018
  
14.05.2018
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  161.10,-
EUR
1105852018
  
14.05.2018
  poštovné za 4/2018  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  143.05,-
EUR
1105832018
  00017231
14.05.2018
  VaS, ZV - 27.03.18 -26.04.18 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  194.75,-
EUR
1105842018
  4101454080
14.05.2018
  Vyúčtov.plynu - 4/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -223.25,-
EUR
1151152018
  Zmluva
14.05.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  433.72,-
EUR
1105812018
  obj.č.137/2018 z 9.5.18
11.05.2018
  smútočný veniec zo živých kvetov  Kvietok-Zdražilová
43646441
  198.00,-
EUR
1105802018
  Zmluva 701.04
11.05.2018
  vyúčtov.tepla za 04/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  170.67,-
EUR
1800162018
  platobný poukaz
11.05.2018
  stravné-člen hodnot.komisie-SASPRO  Harris Erika,prof.PhD.
  32.50,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)