Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151232018
  Zmluva
24.05.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  329.06,-
EUR
1106232018
  RV 2013-ZPod 1.8.14
24.05.2018
  byt Šancová - 06/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1106242018
  RV 2013-ZP od 1.8.14
24.05.2018
  byt Šancová - 06/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1151272018
  Zmluva
24.05.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  163.34,-
EUR
1106162018
  obj.č.120/18 z 19.4.18
24.05.2018
  kancelársky nábytok  DREVONA MARKET s.r.o.
50443003
  3191.00,-
EUR
1151242018
  Zmluva
24.05.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  609.24,-
EUR
1151262018
  Zmluva
24.05.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  129.60,-
EUR
1106192018
  Ev.číslo 12134
24.05.2018
  Hospodárske noviny - 02.07.18 - 28.09.18  MAFRA Slovakia, a.s.
31333524
  219.00,-
EUR
1151212018
  Zmluva
24.05.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  306.19,-
EUR
1151252018
  Zmluva
24.05.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  268.98,-
EUR
1106252018
  Zmluva 701.04
24.05.2018
  Teplo za - 06/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1385.23,-
EUR
1106182018
  obj.č.146/2018 z 14.5.18
24.05.2018
  výroba ručného papiera na diplomy  PETRUS PAPIER s.r.o., Prietrž
45299722
  70.80,-
EUR
1106272018
  3110046793
24.05.2018
  záloha el.ener.- 06/2018 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1106152018
  obj.č.129/2018 z 24.4.18
23.05.2018
  tlač vizitiek - obojstranné s razbou-Šajgalík  Centrum spoloč.činností SAV
00398144
  252.00,-
EUR
1106132018
  00017227
23.05.2018
  Vyúčtov.VaS - 16.04.18 - 15.05.18 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.28,-
EUR
1800182018
  Zmluva 0079/01/03-a
23.05.2018
  I.splátka predĺženia fin.prostr.-SASPRO  Historický ústav SAV
00166944
  4266.68,-
EUR
1800192018
  Zmluva 1239/02/01-a
23.05.2018
  I.splátka predĺženia máj 2018-Fin.prostr.-SASPRO  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  6242.29,-
EUR
1800172018
  Zmluva 0098/01/01-a
23.05.2018
  I.splátka predĺženia máj 2018-Fin.prostr.-SASPRO  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  4761.00,-
EUR
1106142018
  prihláška
23.05.2018
  inzercia-vedúci/a Úradu SAV v Bratislave  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  336.00,-
EUR
1106122018
  Z-č. 5611862837
22.05.2018
  PHM - 03.05.18 - 15.05.18  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  425.93,-
EUR
1106092018
  prihláška
21.05.2018
  Predpl. balík služieb /Credit/5od -16.5.18-15.5.19  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  346.80,-
EUR
1106082018
  refundácia
21.05.2018
  refund.cestov.nákl.komisia VEGA  Centrum spol.a psych.vied SAV
00596795
  59.70,-
EUR
1106102018
  obj.č.34/2018 z 31.1.18
21.05.2018
  údržba požiarných uzáverov v ubytov.SAV - DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  120.00,-
EUR
1810062018
  Platobný poukaz
21.05.2018
  Miestny poplatok za komunálne odpady - 2018  HM SR ,BA
00603481
  13906.54,-
EUR
1810072018
  Platobný poukaz
21.05.2018
  Daň z nehnuteľnosti za obytné budovy a Ú SAV-2018  HM SR ,BA
00603481
  33083.69,-
EUR
1810082018
  Platobný poukaz
21.05.2018
  Miestny poplatok za komun.odpad-2018-Trenč.Teplice  Mesto Trenčianske Teplice
00312088
  20.00,-
EUR
1820022018
  poistná zmluva 6823057398
21.05.2018
  Poist.majetku a zod.za škodu-10.5.18-10.5.19-Vlárs  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  9023.71,-
EUR
1106062018
  
18.05.2018
  odber tlače - III.Q.2018  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  757.00,-
EUR
1106072018
  obj.č.145/2018 z 14.5.18
18.05.2018
  Príp.materiál,kresba kal.písmom-tempera  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  50.00,-
EUR
1106112018
  Zmluva
18.05.2018
  spotr.el.nergie 12/2017, I.Q.2018-Areál SAV Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  49.81,-
EUR
1810042018
  Platobný poukaz
18.05.2018
  Miestny popl.za zber,prepravu kom..odpadu-18-Donov  Obec Donovaly
00313386
  375.00,-
EUR
1810052018
  Platobný poukaz
18.05.2018
  Daň z nehnuteľnosti 2018 za rekre. chaty-Donovaly  Obec Donovaly
00313386
  344.70,-
EUR
1106042018
  Zmluva
17.05.2018
  paušalné práce údžba 3/2018-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1106052018
  Zmluva
17.05.2018
  paušalné práce údžba 4/2018-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1151182018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
17.05.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1069.95,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)