Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106382018
  Dohoda
29.05.2018
  pranie bielizne 5/2018  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1189.02,-
EUR
1800272018
  0104/01/03-a,1340/03/03-a
29.05.2018
  I.splátka 2018 + vratka 630 z 2017  Archeologický ústav SAV
00166723
  25718.26,-
EUR
1800222018
  1287/03/01
29.05.2018
  I.splátka 2018+ plus vratka 630 z 2017-SASPRO  Astronomický ústav SAV
00166529
  13522.73,-
EUR
1800292018
  0063/01/02-a
29.05.2018
  I.splátka 2018+vratka 630 z 2017-SASPRO  Centrum biovied
00490890
  13016.16,-
EUR
1800302018
  0070/01/02-a
29.05.2018
  I.splátka 2018+vratka 630 z 2017-SASPRO  Centrum biovied
00490890
  15293.00,-
EUR
1106352018
  refundácia
29.05.2018
  refund. nákladov - komisia VEGA  Centrum biovied
00490890
  58.70,-
EUR
1800242018
  0068/01/01-a,1244/02/01-a,1633/03/01-a,0061/01/01-
29.05.2018
  I.splátka 2018 + vratka 630 2017-SASPRO  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  43206.67,-
EUR
1800232018
  0005/01/02-a
29.05.2018
  I.splátka fin.prostr.2018-SASPRO  Chemický ústav SAV
00166618
  12320.64,-
EUR
1800262018
  1426/03/03-a,1176/02/03-a
29.05.2018
  I.splátka 2018 plus vratka 630 z 2017  Sociologický ústav SAV
00679135
  25973.38,-
EUR
1800252018
  1237/02/02-a,1628/03/02-a,0057/01/02-a
29.05.2018
  I.splátka 2018 plus vratka 630 z 2017  Ústav polymérov SAV
00586927
  33745.14,-
EUR
1700612018
  zasadnutie výboru EASAC
28.05.2018
  refundácia cestov.nákladov-Oszlányi  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  357.64,-
EUR
1700562018
  UVS/32/2018/KM
28.05.2018
  ZPC - MAD  Matematický ústav SAV
00166791
  185.40,-
EUR
1700592018
  
28.05.2018
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  182.40,-
EUR
1700572018
  UVS/65/2018/ZP
28.05.2018
  ZPC-Gálik-Madrid-10.6.18-12.6.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  435.00,-
EUR
1700582018
  UVS/69/2018/LD
28.05.2018
  ZPC-poistenie-Dolná-Rakúsko-21.5.2018  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.90,-
EUR
1700602018
  UVS/74/2017/FF
28.05.2018
  batožinový lístok-Makarow-Ženeva  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  25.00,-
EUR
1700552018
  UVS/63/2018/KM
28.05.2018
  ZPC-Gálik-TALLIN a späť-26.6.18-27.6.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  273.00,-
EUR
1106332018
  Zmluva o dielo 02/2012/SZ/IHPE
28.05.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-5/2018-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1106342018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
28.05.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-5/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1106322018
  Zmluva
28.05.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  214.83,-
EUR
1151282018
  Zmluva
28.05.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  83.28,-
EUR
1151292018
  Zmluva
28.05.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  166.79,-
EUR
1151302018
  Zmluva
28.05.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  722.54,-
EUR
1151312018
  Zmluva
28.05.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  173.47,-
EUR
1106292018
  00017230
25.05.2018
  VaS, ZV - 11.04.18 - 10.05.18 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  57.78,-
EUR
1106302018
  Uznesenie PSAV
25.05.2018
  alikv.časť nákladov na Prev.4/2018-PMV  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  42.01,-
EUR
1106312018
  Zmluva
25.05.2018
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 6/2018-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1106282018
  refundácia
24.05.2018
  refund. nákladov - komisia VEGA  Centrum biovied
00490890
  57.40,-
EUR
1700542018
  refundácia
24.05.2018
  ZH - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  71.10,-
EUR
1106262018
  4101454080
24.05.2018
  plyn - 6/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  592.00,-
EUR
1106172018
  obj.č.150/2018 z 16.5.18
24.05.2018
  smútočný veniec zo živých kvetov  Kvietok-Zdražilová
43646441
  100.00,-
EUR
1106202018
  0750901002
24.05.2018
  byt č.10-Dúbravska - 7/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1106212018
  0750901102
24.05.2018
  byt č.11-Dúbravska 7/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1106222018
  0750901202
24.05.2018
  byt č.12-Dúbravska - 7/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1151222018
  Zmluva
24.05.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  659.17,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)