Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151342018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
31.05.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1155.95,-
EUR
1106472018
  Zmluva
31.05.2018
  Likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1700632018
  UVS/75/2018/KM
31.05.2018
  ZPC-Muráňová-Brusel-18.6.18-MVTS A GENDER  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  548.60,-
EUR
1800342018
  0014/01/03
30.05.2018
  I.splátka 2018+vratka 630 z 2017  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  7263.04,-
EUR
1800352018
  1291/03/03-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+vratka z 2017  Ústav politických vied SAV
00586901
  11289.78,-
EUR
1800462018
  1119/02/02-a,1563/02/02-a,1329/03/02-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+ vratka 630 z 2017  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  39365.02,-
EUR
1800382018
  
30.05.2018
  I.splátka 2018+ vratka 630 z roku 2017  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  14606.16,-
EUR
1800332018
  1573/03/03-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+plus vratka 630 z 2017  Filozofický ústav SAV
00166995
  14278.06,-
EUR
1800362018
  0106/01/01-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+vratka 630 z 2017  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  8037.60,-
EUR
1800372018
  1497/03/01-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+vratka 630 z 2017  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  11682.93,-
EUR
1800392018
  0055/01/01-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+ vratka 630 z 2017  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  13863.89,-
EUR
1800402018
  0098/01/01-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+ vratka 630 z 2017  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  9620.40,-
EUR
1800412018
  1239/02/01-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+ vratka 630 z 2017  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  6562.29,-
EUR
1800422018
  1250/02/01-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+ vratka 630 z 2017  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  12320.64,-
EUR
1800322018
  0079/01/03-a
30.05.2018
  I.splátka 2018 plus vratka 630 z 2017  Historický ústav SAV
00166944
  9372.37,-
EUR
1151322018
  Zmluva
30.05.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  215.51,-
EUR
1106442018
  
30.05.2018
  vyúčtovanie za rok 2017-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  -379.55,-
EUR
1106452018
  
30.05.2018
  vyúčtov. za rok 2017 - Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  -545.68,-
EUR
1106462018
  
30.05.2018
  Príp.konšt.písma Antiqua,medaila SAV  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  150.00,-
EUR
1106412018
  00017228
30.05.2018
  VaS - 17.04.18 - 16.05.18 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  207.30,-
EUR
1106422018
  Zmluva 2785
30.05.2018
  technická ochrana objektu - 5/2018-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1106432018
  Zmluva 3183
30.05.2018
  technická ochrana objektu- 5/2018 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1151332018
  Zmluva
30.05.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  819.91,-
EUR
1800432018
  0064/01/02-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+ vratka 630 z 2017  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  14142.18,-
EUR
1800442018
  0032/01/02-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+ vratka 630 z 2017  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  17965.08,-
EUR
1800452018
  0084/01/02-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+ vratka 630 z 2017  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  14115.16,-
EUR
1800312018
  0035/01/02-a,0003/01/02-a
30.05.2018
  I.splátka 2018+vratka 630 z 2017  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  25022.36,-
EUR
1106392018
  refundácia
30.05.2018
  refund.cestov.príkazu- komisia VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  8.70,-
EUR
1106402018
  refundácia
30.05.2018
  refund.cestov.príkazu- komisia VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  10.20,-
EUR
1106372018
  prihláška
30.05.2018
  škol.-Zákon o sťažnostiach-Bábiková,Lazarová  PROEKO-Inštitút vzdelávania s.
50685406
  148.00,-
EUR
1700622018
  UVS/41/2018/FF
29.05.2018
  ZH-MAD  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  472.00,-
EUR
1800282018
  17.4.2018
29.05.2018
  Cestovné náklady a stravné - Eisterer  Eisterer Michael Dr.
  25.30,-
EUR
1106362018
  obj.č.139/2018 z 9.5.18
29.05.2018
  Pohotový spoločník personalistu-Ing.Konečná L.  Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
  165.42,-
EUR
1800202018
  platba kartou
29.05.2018
  platba kartou - predsedova reprez.  VUB Banka
31320155
  193.10,-
EUR
1800212018
  platba kartou
29.05.2018
  platba kartou - predsedova reprez.  VUB Banka
31320155
  96.93,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)