Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1700702018
  UVS/52/2018/FF
06.06.2018
  ZH - MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  46.94,-
EUR
1106732018
  prihláška
05.06.2018
  inzercia-ekonóm/ka - Úadu SAV v Bratislave  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  453.60,-
EUR
1106742018
  refundácia
05.06.2018
  refund.cestov.príkazu- komisia VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  8.90,-
EUR
1106692018
  Zmluva
04.06.2018
  Tematický monitoring médií za 5/2018  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1106562018
  3102228484
04.06.2018
  elektr.energie - 6/2018 Trenč.Tepl.  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.39,-
EUR
1106572018
  3105265666
04.06.2018
  elektr.ener. 6/2018 - chata Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  116.75,-
EUR
1106582018
  3105193450
04.06.2018
  elekt.ener.Šancová 6/2018  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.96,-
EUR
1106682018
  Zmluva
04.06.2018
  5/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1800472018
  platba kartou
04.06.2018
  platba kartou  VUB Banka
31320155
  255.40,-
EUR
1800482018
  platba kartou
04.06.2018
  platba kartou - ubyt.Vasi  VUB Banka
31320155
  211.00,-
EUR
1800492018
  platba kartou
04.06.2018
  platba kartou - Šajgalík  VUB Banka
31320155
  211.00,-
EUR
1106702018
  4140000868
04.06.2018
  Káblová televízia 01.06.18 - 31.08.18 - ubyt.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  92.40,-
EUR
1106712018
  7024976
04.06.2018
  rozšírený internet 06/2018 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1700652018
  UVS/33/2018/KM
04.06.2018
  ZH - MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  479.40,-
EUR
1700662018
  UVS/42/2018/FF
04.06.2018
  ZH - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  556.20,-
EUR
1700672018
  UVS/17/2018/FF
04.06.2018
  ZH - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  216.30,-
EUR
1106592018
  4100085814 / 3100197715
04.06.2018
  plyn - 6/2018 Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1106602018
  4100118411/ 3100324998
04.06.2018
  plyn. - 6/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1106612018
  4100023511/ 3100011686
04.06.2018
  plyn - 6/2018 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  335.00,-
EUR
1106622018
  4100010757 / 3100037542
04.06.2018
  plyn 6/2018 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  20.00,-
EUR
1106632018
  4100010749 / 3100037532
04.06.2018
  plyn 6/2018 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  26.00,-
EUR
1106642018
  4100010739 / 3100037524
04.06.2018
  plyn - 6/2018 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  7.00,-
EUR
1106652018
  4100010730 / 3100037515
04.06.2018
  plyn - 6/2018 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  85.00,-
EUR
1106662018
  4100010722 / 3100037510
04.06.2018
  plyn - 6/2018 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  29.00,-
EUR
1106672018
  obj.č.134/2018 z 24.4.18
04.06.2018
  maliarske práce v ubytovni SAV-Šancová ul.  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  1177.48,-
EUR
1106722018
  obj.č.128/2018 24.4.18
04.06.2018
  modrý koženk.tubus,modrý koženk.obal s potlač.loga  Matlovičová Eva
35170506
  360.50,-
EUR
1106552018
  obj.č.130/2018 z 24.4.18
01.06.2018
  tlač diplomov-Mladý vedecký pracovník do 35 rokov  Centrum spoloč.činností SAV
00398144
  89.76,-
EUR
1106542018
  ZoD č.TS/14/0022-2
01.06.2018
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1106482018
  obj.č.151/2018 z 21.5.18
31.05.2018
  upratovacie a čistiace práce - kancelárie Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  189.86,-
EUR
1106532018
  
31.05.2018
  Oprava chladiaceho boxu - ZJ  Pohančeník Pavel, Bratislava
17398665
  58.50,-
EUR
1106522018
  nákup kartou
31.05.2018
  nákup kartou - Smolenice  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  491.82,-
EUR
1106492018
  0750901002
31.05.2018
  Vyúčtov.nákladov-preplatok za rok 2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  -296.10,-
EUR
1106502018
  0750901102
31.05.2018
  vyúčtovanie nákladov za rok 2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  224.27,-
EUR
1106512018
  0750901202
31.05.2018
  výúčtovanie nákladov za rok 2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  29.52,-
EUR
1700642018
  UVS/61/2018/KM
31.05.2018
  ZH - MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  163.80,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)