Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1700762018
  
08.06.2018
  ZH - MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  201.60,-
EUR
1700722018
  Uznesenie č.315 z P SAV z 21.3.2018
08.06.2018
  refundácia cestov.nákladov-Frőhlich-TEL AVIV  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  2170.36,-
EUR
1700732018
  UVS/55/2018/FF
08.06.2018
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  236.40,-
EUR
1800502018
  1563/02/02-a
08.06.2018
  I.splátka 2018+ vratka 630 z 2017  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  308.00,-
EUR
1800512018
  1119/02/02-a
08.06.2018
  I.splátka 2018+ vratka 630 z 2017  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  308.00,-
EUR
1700742018
  UVS/76/2018/FF
08.06.2018
  ZPC-Michálek-Amsterdam-13.6.-18-15.6.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  516.80,-
EUR
1107052018
  TBOW82200666
08.06.2018
  mobil.telefon SAMSUNG GALAXY-predseda SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  99.00,-
EUR
1106992018
  00036802
08.06.2018
  VaS,ZV-04.05.18-03.06.18-chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1107002018
  00058496
08.06.2018
  VaS,ZV-04.05.18-03.06.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.78,-
EUR
1106882018
  00036801
07.06.2018
  ZV - 5/2018 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1106892018
  00036800
07.06.2018
  ZV - 5/2018 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1106902018
  00017234
07.06.2018
  ZV - 5/2018 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1106912018
  00017233
07.06.2018
  ZV - 5/2018 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1106972018
  Z-č. 5611862837
07.06.2018
  PHM - 16.05.18 - 31.05.18  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  772.21,-
EUR
1106842018
  3105171865
07.06.2018
  elektr.energie - 5/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  85.19,-
EUR
1106852018
  3105171861
07.06.2018
  elektr.energie - 5/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  187.92,-
EUR
1106862018
  3110046793
07.06.2018
  vyúčt.el.energie 5/2018 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12971.04,-
EUR
1106872018
  3106024848
07.06.2018
  vyúčtov.elektr.energie 5/2018 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2713.46,-
EUR
1106982018
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
07.06.2018
  el.energia 06/2018 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1106922018
  Zmluva
07.06.2018
  upratovanie a čistenie - 5/2018 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1106942018
  obj.č.103/2018 z 3.4.18
07.06.2018
  výmena filtrov a údržbu VZT vo zverinci BLOK A-PLV  AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
  342.54,-
EUR
1106952018
  1084357
07.06.2018
  internet, analóg.telev.- 6/ 2018 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1106932018
  obj.č.5/2018 z 10.1.18
07.06.2018
  pranie a čistenie - Penzión Bystrina-Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  30.11,-
EUR
1106962018
  Zmluva
07.06.2018
  servisné práce údržba výťahy 5/2018-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1106752018
  3105254227
06.06.2018
  elektr.ener.6/2018 - chata Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.70,-
EUR
1106762018
  3105169208
06.06.2018
  elektr.energie - 06/2018 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.43,-
EUR
1106772018
  3105104416
06.06.2018
  elekt.ener. 6/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  16.94,-
EUR
1106782018
  3105034186
06.06.2018
  el.energie - 6/2018 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29.14,-
EUR
1106792018
  1010053202
06.06.2018
  tel.poplatky - 5/2018 - SÚZ  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  134.08,-
EUR
1106802018
  1010053203
06.06.2018
  Telef.hovory 5/2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  204.85,-
EUR
1106822018
  4033059401
06.06.2018
  Telef.hovory - 22.04.18-21.05.18 - Bianchi  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  19.55,-
EUR
1106832018
  1010053203
06.06.2018
  Telef.hovory 4/2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  192.96,-
EUR
1700682018
  UVS/59/2018/FF
06.06.2018
  ZH - MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  143.70,-
EUR
1700692018
  UVS/55/2018/FF
06.06.2018
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  531.40,-
EUR
1106812018
  
06.06.2018
  refundácia cestov.nákladov-komisia VEGA  Archeologický ústav SAV
00166723
  41.50,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)