Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151352018
  Zmluva
12.06.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  236.64,-
EUR
1151382018
  Zmluva
12.06.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  316.38,-
EUR
1151392018
  Zmluva
12.06.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  683.51,-
EUR
1107172018
  18708643,19089449,19095547,19405218,19416567
12.06.2018
  Telef.hovory - 5/2018-Ú SAV, PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  775.90,-
EUR
1151362018
  Zmluva
12.06.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  216.91,-
EUR
1151372018
  Zmluva
12.06.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  359.49,-
EUR
1107182018
  Zmluva 701.04
12.06.2018
  vyúčtov.tepla za 05/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  196.04,-
EUR
1800522018
  platba kartou
12.06.2018
  platba kartou - predsedova reprezentácia  VUB Banka
31320155
  99.90,-
EUR
1700782018
  UVS/45/2018/KM
12.06.2018
  ZH - MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  194.70,-
EUR
1700812018
  refundácia
12.06.2018
  ZH - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  60.00,-
EUR
1700772018
  refundácia
12.06.2018
  ZH - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  188.10,-
EUR
1700832018
  refundácia
12.06.2018
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  451.20,-
EUR
1107202018
  
12.06.2018
  refundácia cestovné - komisia VEGA  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  40.42,-
EUR
1700792018
  UVS/78/2018/KM
12.06.2018
  ZPC-Barančík-Rím-13.6.18 - 14.6.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  328.00,-
EUR
1700802018
  UVS/79/2018/BI
12.06.2018
  ZPC-Bibová-Brusel-20.6.-21.6.18-MVTS A-M ERANET  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  501.00,-
EUR
1700842018
  UVS/63/2018/KM
12.06.2018
  Dobropis k fa 20181515-Gálik-Tallin-26.6.-27.6.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  -51.81,-
EUR
1151402018
  Zmluva
12.06.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  326.65,-
EUR
1151412018
  Zmluva
12.06.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  461.40,-
EUR
1107152018
  obj.č.141/2018 z 9.5.18
11.06.2018
  preprava osôb-BA-Bojnice-Smol.-BA-1.6.18-2.6.18  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  798.90,-
EUR
1107062018
  00012795
11.06.2018
  VaS, ZV- 01.05.18-31.05.18- Areál SAV-Dúbravská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7938.54,-
EUR
1107072018
  00012793
11.06.2018
  VaS-01.05.18-31.05.18 - Areál SAV-Dúbravská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7756.92,-
EUR
1107132018
  
11.06.2018
  poštovné za 5/2018  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  329.25,-
EUR
1107082018
  4101454080
11.06.2018
  Vyúčtov.plynu - 5/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -216.47,-
EUR
1107102018
  
11.06.2018
  Zbierka zákonov - 4.preddavok 2018  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  168.00,-
EUR
1107162018
  Uznesenie PSAV
11.06.2018
  Náklady - 04.18 - 06.18 - PMV  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  150.05,-
EUR
1107092018
  3108011310
11.06.2018
  vyúčtov.elektr.energie - 5/2018 - Areál SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  41762.96,-
EUR
1107112018
  Zmluva
11.06.2018
  preklad aktuality SAV - 4/2018  Celina Nagy Barber
45919895
  450.00,-
EUR
1107122018
  Zmluva
11.06.2018
  preklad aktuality SAV - 5/2018  Celina Nagy Barber
45919895
  450.00,-
EUR
1107142018
  obj.č.135/2018 z 30.4.18
11.06.2018
  ubytovanie pre účastníkov-Petržalská super škola  Centrum spoločných činností SA
00398144
  1161.50,-
EUR
1107042018
  obj.č.149/2018 z 14.5.18
08.06.2018
  bukové terasové sedenie - ZJ  TOPHOLZ s.r.o.
36549738
  3600.00,-
EUR
1700712018
  
08.06.2018
  NK - 2018  iSA International Sociological
00031169
  300.00,-
EUR
1107032018
  obj.č.144/2018 z 14.5.18
08.06.2018
  ovládače WMT 10 ,vaničky BCZ ,BC-PLV BA  KLIMA TEAM s.r.o.
31407056
  437.40,-
EUR
1107012018
  18987374,18987696,18987699
08.06.2018
  Telef.hovory,int. - 5/18, 6/18-Ú SAV,Šariš.Michaľ.  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  396.90,-
EUR
1107022018
  19172355,19172359
08.06.2018
  Telef.hovory - 5/2018 , 6/2018-PMV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  183.30,-
EUR
1700752018
  
08.06.2018
  ZH - MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  1133.10,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)