Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1700892018
  02446/2018
18.06.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  145.00,-
EUR
1107462018
  refundácia
18.06.2018
  refund.cestov.nákladov- komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  40.58,-
EUR
1107452018
  obj.č.177/2018 z 14.6.18
18.06.2018
  Príp.materiál,kresba kaligraf.písmo-tempera  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  25.00,-
EUR
1151422018
  Zmluva
18.06.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  138.74,-
EUR
1151432018
  Zmluva
18.06.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  118.28,-
EUR
1107402018
  refundácia
15.06.2018
  refundácia cestov.nákladov komisia VEGA  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  74.48,-
EUR
1107392018
  obj.č.172/2018 z 6.6.18
15.06.2018
  preklad zo slovenčiny do latinčiny  LEXMAN, s.r.o.
36810657
  27.58,-
EUR
1107412018
  obj.č.24/18 z 25.1.18,obj.č.61/18 z 22.2.18
15.06.2018
  kurz prezent. zručnosti vecne a pútavo-29.5.-30.5.  PDCS, o.z.
31782451
  1200.00,-
EUR
1107422018
  obj.č.173/18 z 6.6.18
15.06.2018
  Encyklopédia Beliana  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  134.44,-
EUR
1800532018
  
15.06.2018
  Cestovné náklady člena hodn.komisie-Vilček-SASPRO  Vilček Štefan Prof.Ing.DrSc.
  56.90,-
EUR
1800542018
  platba kartou
15.06.2018
  platba kartou - Šajgalík  VUB Banka
31320155
  211.00,-
EUR
1800562018
  platba kartou
15.06.2018
  platba kartou - Šajgalík-Nórsko  VUB Banka
31320155
  202.65,-
EUR
1800552018
  platba kartou
15.06.2018
  platba kartou - Šajgalík-Nórsko  VUB Banka
31320155
  251.32,-
EUR
1107342018
  092/CEZ-SK/2016
14.06.2018
  plyn za 5/2018 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  23558.21,-
EUR
1107352018
  
14.06.2018
  Manuál prevádzkov.budovy-aktualizácia jún 2018  Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
  148.62,-
EUR
1107372018
  Zmluva
14.06.2018
  Housing za 5/2018  Centrum spoloč.činností SAV
00398144
  64.00,-
EUR
1107312018
  1026246
14.06.2018
  internet - 6/2018- DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1107322018
  1026246
14.06.2018
  paušál komfort 6/2018 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1107362018
  refundácia
14.06.2018
  ref.cestov-.nákladov-Luptáková-zasad.SNEMU-24.4.18  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  133.20,-
EUR
1107332018
  5.93981
14.06.2018
  Telef.hovory - 8.5.2018 - 7.6.2018 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2625.27,-
EUR
1107302018
  Zmluva
14.06.2018
  Likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1107382018
  obj.č.174/2018 z 12.6.18
14.06.2018
  HP-EliteDisplay- Mgr.Jakubičková  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  268.56,-
EUR
1700862018
  
14.06.2018
  NK - 2018  IUGS
  1040.00,-
EUR
1107222018
  00017231
13.06.2018
  VaS, ZV - 27.04.18 -26.05.18 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  186.96,-
EUR
1107252018
  refundácia
13.06.2018
  refund.cestov.nákladov- komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  25.02,-
EUR
1107262018
  refundácia
13.06.2018
  refund.cestov.nákladov- komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  6.70,-
EUR
1107272018
  refundácia
13.06.2018
  refund.cestov.nákladov- komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  4.50,-
EUR
1700852018
  
13.06.2018
  ZH - MAD  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  518.00,-
EUR
1107232018
  obj.č.40/2018 z 1.2.18
13.06.2018
  Realiz.verejného obstaráv.-Dodávka zemného plynu  RV ACQUISITION s.r.o.
48045993
  4000.00,-
EUR
1107282018
  obj.č.157/2018 z 23.5.18
13.06.2018
  tlač pozvánok - CENA SAV 2018  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  198.00,-
EUR
1107292018
  obj.č.158/2018 z 23.5.18
13.06.2018
  vyhotovenie obalov - CENA SAV  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  222.00,-
EUR
1107242018
  refundácia
13.06.2018
  refund.cestov.nákl.komisia VEGA  Centrum spoloč.a psychol.vied
00596795
  57.40,-
EUR
1107192018
  obj.č.143/2018 z 14.5.18
12.06.2018
  servisná prehl.úpravovne vody - PLV BA  TONA Martin, s.r.o.
45684642
  312.00,-
EUR
1107212018
  
12.06.2018
  voda,en.I.Q.18,údr.zelene,chod.kom.,4/18,CO+PO 1-4  Centrum spol.činností THS BA
00398144
  1476.80,-
EUR
1700822018
  
12.06.2018
  ZH - MAD  Centrum experimentál. medicíny
00598453
  967.70,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)