Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115672018
  obj.č.295/2018 z 3.10.18
13.12.2018
  prekládka obrazovky v miestnosti č.204 sekr.P SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  492.80,-
EUR
1115622018
  
13.12.2018
  vrátenie stravných lístkov /541 ks/ á 3,60  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  -1947.60,-
EUR
1115682018
  Zmluva
13.12.2018
  paušalné práce údžba 11/2018-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1115572018
  Uznesenie PSAV
12.12.2018
  Náklady - 10.18 - 12.18 - PMV  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  147.64,-
EUR
1115582018
  Uznesenie P SAV
12.12.2018
  alikv.čiastka nákladov na prevádzku - 10/2018-PMV  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  56.21,-
EUR
1115562018
  obj.č.369/2018 z 4.12.18
12.12.2018
  renovácia tonerov + originál  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  3097.03,-
EUR
1702622018
  UPZS/142/2018/ZP
12.12.2018
  ZPC-Gálik-26.11.18-27.11.18-Ljubljana-MVTS A HERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  374.00,-
EUR
1115522018
  
12.12.2018
  poštovné za 11/2018  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  505.65,-
EUR
1115532018
  4101454080
12.12.2018
  Vyúčtov.plynu - 11/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  439.28,-
EUR
1115542018
  4101454212
12.12.2018
  vyúčtov.plynu za 11/2018 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -2631.19,-
EUR
1115602018
  obj.č.362/2018 z 26.11.18
12.12.2018
  maliarske práce v kanc.313 Ú SAV a UNIMO bunka Dúb  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  2071.22,-
EUR
1115502018
  obj.č.243/2018 z 20.8.18
12.12.2018
  GDPR-konzul.služby ku ochrane os.údajov-Implemen.  RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
  10500.00,-
EUR
1115702018
  
12.12.2018
  Dobropis rozúčtovania elektr.energií za 8/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  -2192.65,-
EUR
1115592018
  
12.12.2018
  El. energia - Ú SAV, KVT 08/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  2374.38,-
EUR
1801522018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Jurkiewiczová Romana, Ing.
  800.00,-
EUR
1801552018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Lopatka Ľuboš Ing.
  100.00,-
EUR
1801562018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Nečas Vladimír prof.,Ing.,PhD.
  200.00,-
EUR
1801582018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Petráš Dušan prof.,Ing.,PhD.
  200.00,-
EUR
1801592018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Spišiak Ján prof.,RNDr.,DrSc.
  300.00,-
EUR
1801602018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Szolgay Ján prof.,Ing.,PhD.
  100.00,-
EUR
1190172018
  obj.č.304/2018 z 8.10.18
12.12.2018
  uzemnenie vodovod. inštalácie budova Chem.ús.pav.B  MONTASPOL,s.r.o.
47569069
  16081.96,-
EUR
1190182018
  obj.č.304/2018 z 8.10.18
12.12.2018
  uzemnenie vodovod. inštalácie budova Chem.ús.pav.C  MONTASPOL,s.r.o.
47569069
  14156.47,-
EUR
1190192018
  obj.č.304/2018 z 8.10.18
12.12.2018
  rekonštrukcia protipožiar.rozvodu v budove Chem.ús  MONTASPOL,s.r.o.
47569069
  5932.48,-
EUR
1115552018
  refundácia
12.12.2018
  refund.cestov.nákl.komisia VEGA  Centrum spol. a psych.vied SAV
00596795
  78.20,-
EUR
1152832018
  Zmluva
12.12.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  260.40,-
EUR
1801542018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Feher Alexander,Prof.RNDr.DrSc
  200.00,-
EUR
1115612018
  obj.č.269/2018 z 18.9.18
12.12.2018
  masérske služby -október,november,december 2018  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  635.00,-
EUR
1801572018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Mesiar Radko Prof.
  200.00,-
EUR
1801482018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Kučera Aleš, RNDr., CSc.
  300.00,-
EUR
1801512018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Venhart Martin, Mgr. PhD.
  300.00,-
EUR
1801492018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Samuely Peter, prof.,RNDr.DrSc
  200.00,-
EUR
1801502018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Siman Pavol, RNDr. PhD.
  400.00,-
EUR
1801532018
  Zmluva
12.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Cirák Július
  200.00,-
EUR
1115512018
  18987374,18987696,18987699
12.12.2018
  Telef.hovory, int.-11/18,12/18-Ú SAV,Šariš.Michaľ.  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  388.97,-
EUR
1801422018
  Zmluva
11.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Ostatníková Daniela prof.Mudr.
  100.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)