Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151532018
  Zmluva
25.06.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  591.68,-
EUR
1700942018
  UVS/87/2018/FF
25.06.2018
  ZPC - Poistenie-Fundárek-26.6.2018  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.90,-
EUR
1151542018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
25.06.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1193.57,-
EUR
1700962018
  UVS/34/2018/FF,35/2018/FF
25.06.2018
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  797.70,-
EUR
1700952018
  UVS/40/2018/FF,43/2018/FF
25.06.2018
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  198.00,-
EUR
1700922018
  UVS/67/2018/KM
22.06.2018
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  609.00,-
EUR
1700932018
  UVS/85/2018/FF
22.06.2018
  ZPC - Poistenie-Fundárek-22.6.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.90,-
EUR
1107562018
  Z-č. 5611862837
22.06.2018
  PHM - 01.06.18 - 15.06.18  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  696.27,-
EUR
1107552018
  prihláška
22.06.2018
  Predpl. balík služieb /Credit/5 -19.6.18 - 18.6.19  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  346.80,-
EUR
1107572018
  Zmluva o dielo 02/2012/SZ/IHPE
22.06.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-6/2018-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1107582018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
22.06.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-6/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1107542018
  00017227
22.06.2018
  Vyúčtov.VaS - 16.05.18 - 15.06.18 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.28,-
EUR
1107592018
  obj.č.156/2018 z 23.5.18
22.06.2018
  Tlač diplomov , grafická úprava - CENA SAV  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  123.12,-
EUR
1107602018
  obj.č.155/2018 z 23.5.18
22.06.2018
  Tlač diplomov CENA SAV za popularizáciu  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  60.00,-
EUR
1107612018
  obj.č.171/2018 z 6.6.18
22.06.2018
  vyhotov. stravných poukážok/Q+R/-3000 ks+8000 ks  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  394.68,-
EUR
1107652018
  obj.č.126/A z 19.4.2018
22.06.2018
  dodávka a mont podruž. merača - dielňa SAV-Dúbr.  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  235.02,-
EUR
1107522018
  
21.06.2018
  náklady za mesiac 5/2018-Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  11456.58,-
EUR
1700902018
  UVS/82/2018/KM
21.06.2018
  ZPC-Dublin-Barančík-26.6.18-28.6.18-MVTS A-ERANET2  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  335.00,-
EUR
1800592018
  platobný poukaz
21.06.2018
  Pridel.prostr.-MRP-QUANTERA-projekt-HiPhoP  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  12000.00,-
EUR
1700912018
  UVS/21/2018/KM
21.06.2018
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  1765.20,-
EUR
1800582018
  platobný poukaz
21.06.2018
  prid.prostr.na riešenie úlohy MVTS,akronym CERANEA  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  10000.00,-
EUR
1107532018
  Zmluva
21.06.2018
  paušalné práce údžba 5/2018-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1107482018
  obj.č.150/2018 z 12.6.18
20.06.2018
  stravné lístky - 2000 / á 3,60 /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  7286.40,-
EUR
1107512018
  Zmluva
20.06.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  175.39,-
EUR
1107492018
  obj.č.162/2018 z 28.5.18
19.06.2018
  oprava osvetlenia na Dúbr.ceste  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  115.20,-
EUR
1107502018
  obj.č.160/2018 z 23.5.18
19.06.2018
  oprava termostatov k fancoolom na Dúbr.ceste-PLV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  180.00,-
EUR
1151472018
  Zmluva
19.06.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  144.72,-
EUR
1151452018
  Zmluva
18.06.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  254.10,-
EUR
1151462018
  Zmluva
18.06.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  106.68,-
EUR
1107472018
  obj.č.167/2018 z 30.5.18
18.06.2018
  pneus.služby-Snimače,zimné pneum,Dezent-Nissan  CARSTAR SERVICE s.r.o.
36777056
  2072.28,-
EUR
1107432018
  obj.č.140/2018 z 9.5.18
18.06.2018
  vyčistenie klimatizačných jednotiek - Ú SAV  SLOVKLIMA DEIMOS s.r.o.
36527726
  2556.00,-
EUR
1107442018
  
18.06.2018
  detekcia závady , oprava klimatiz.jednotky-Ú SAV  SLOVKLIMA DEIMOS s.r.o.
36527726
  195.90,-
EUR
1151442018
  Zmluva
18.06.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  86.40,-
EUR
1700872018
  UVS/24/2018/FF
18.06.2018
  ZH - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  247.20,-
EUR
1700882018
  UVS/71/2018/FF
18.06.2018
  ZH - MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  215.40,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)