Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151602018
  Zmluva
29.06.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  126.25,-
EUR
1151622018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
29.06.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  885.72,-
EUR
1151612018
  Zmluva
29.06.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  317.94,-
EUR
1107832018
  00017228
29.06.2018
  VaS - 17.05.18 - 16.06.18 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  358.87,-
EUR
1107842018
  Zmluva
29.06.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  427.03,-
EUR
1107792018
  obj.č.182/2018 z 19.6.2018
28.06.2018
  NB Toshiba Portégé X30-E  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1656.00,-
EUR
1107802018
  obj.č.183/2018 z 19.6.2018
28.06.2018
  výpočtová technika  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  883.99,-
EUR
1107812018
  obj.č.181/2018 z 19.6.18
28.06.2018
  renovácia tonerov + originál  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  2232.74,-
EUR
1107772018
  Zmluva 3183
28.06.2018
  technická ochrana objektu- 6/2018 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1107782018
  Zmluva 2785
28.06.2018
  technická ochrana objektu - 6/2018-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1107822018
  obj.č.123/A/2018 Z 19.4.18
28.06.2018
  oprava AZN-prechodnej mechaniky vrát.prevod.-Areál  Techniserv s.r.o.
35763124
  1135.66,-
EUR
1107762018
  ZoD č.TS/14/0022-2
27.06.2018
  vykonanie mesačnej a štvrťročnej kontroly EPS-PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  1618.56,-
EUR
1151562018
  Zmluva
27.06.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  451.20,-
EUR
1107752018
  obj.č.142/2018 z 9.5.18
27.06.2018
  oprava a diagnost.kávovaru SAECO XELSIS,GAGIA  Coffee Clinic, s.r.o.
48188000
  316.20,-
EUR
1151572018
  Zmluva
27.06.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  210.81,-
EUR
1700972018
  UVS/88/2018/KM
27.06.2018
  ZPC - Poistenie-Muráňová - 26.6.2018  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.90,-
EUR
1151552018
  Zmluva
27.06.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  280.99,-
EUR
1107672018
  0750901002
26.06.2018
  byt č.10-Dúbravska - 8/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1107682018
  0750901102
26.06.2018
  byt č.11-Dúbravska 8/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1107692018
  0750901202
26.06.2018
  byt č.12-Dúbravska - 8/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1107702018
  RV 2013-ZPod 1.8.14
26.06.2018
  byt Šancová - 07/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1107712018
  RV 2013-ZP od 1.8.14
26.06.2018
  byt Šancová - 07/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1107732018
  4101454080
26.06.2018
  plyn - 7/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  592.00,-
EUR
1107722018
  Zmluva 701.04
26.06.2018
  Teplo za - 07/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1393.61,-
EUR
1107742018
  3110046793
26.06.2018
  záloha el.ener.- 07/2018 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1800572018
  platba kartou
25.06.2018
  platba kartou - Šajgalík-Brazília  VUB Banka
31320155
  168.49,-
EUR
1151502018
  Zmluva
25.06.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  216.31,-
EUR
1151512018
  Zmluva
25.06.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  550.89,-
EUR
1151522018
  Zmluva
25.06.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  107.22,-
EUR
1107662018
  refundácia
25.06.2018
  refundácia nákladov - voda,elektr.en. 4/2018-Dúbr.  Centrum spoloč.činností SAV
00398144
  595.58,-
EUR
1151482018
  Zmluva
25.06.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  365.12,-
EUR
1151492018
  Zmluva
25.06.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  346.48,-
EUR
1107642018
  refundácia
25.06.2018
  refundácia cestov.nákladov kom.VEGA  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  92.35,-
EUR
1107632018
  00017230
25.06.2018
  VaS, ZV - 11.05.18 - 10.06.18 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  106.81,-
EUR
1107622018
  obj.č.179/2018 z 14.6.18
25.06.2018
  stravné lístky - pre pracov.Ú SAV-300 ks / á 2,60/  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  780.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)