Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108182018
  Z-č. 5611862837
09.07.2018
  PHM - 16.06.18-29.06.18  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  524.50,-
EUR
1108172018
  Zmluva
09.07.2018
  servisné práce údržba výťahy 6/2018-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1108132018
  Zmluva
06.07.2018
  Tematický monitoring médií za 6/2018  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1108142018
  1010053203
06.07.2018
  Telef.hovory 6/2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  185.05,-
EUR
1108092018
  7024976
04.07.2018
  rozšírený internet 07/2018 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1108102018
  4317713
04.07.2018
  služby Business TV - Hroznová-01.07.18-30.06.19  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  286.59,-
EUR
1108122018
  Zmluva
04.07.2018
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 7/2018-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1108112018
  obj.č.188/2018 z 25.6.2018
04.07.2018
  tlač hlavičkového papiera SAV+strieborná razba  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  240.00,-
EUR
1108082018
  obj.č.169/2018 z 6.6.18
03.07.2018
  oprava strechy-Unimobunka SAV  JP-KOMPLET IN s.r.o.
47575344
  23764.98,-
EUR
1107942018
  Zmluva
03.07.2018
  upratovanie a čistenie - 6/2018 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1107952018
  Zmluva
03.07.2018
  6/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1107932018
  obj.č.194/2018 z 29.6.18
03.07.2018
  skúška nastavenie váh - ZJ  ŠTEFAN KOLLER, BRATISLAVA
35166959
  105.00,-
EUR
1107962018
  4140000855 Z 29.6.10
03.07.2018
  Káblová televízia 01.07.18 - 30.09.18 - ubyt.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  77.40,-
EUR
1107972018
  4140000854 z 29.6.10
03.07.2018
  Káblová televízia 01.07.18 - 30.09.18 ubyt -.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1107982018
  4140000853 z 29.6.10
03.07.2018
  Káblová televízia 01.07.18-30.09.18 - ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1107992018
  2516723907
03.07.2018
  servisný poplatok na 12 mesiacov - chata SENEC 1  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  55.60,-
EUR
1108002018
  4100023511/ 3100011686
03.07.2018
  plyn - 7/2018 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  335.00,-
EUR
1108012018
  4100118411/ 3100324998
03.07.2018
  plyn. - 7/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1108022018
  4100085814 / 3100197715
03.07.2018
  plyn - 7/2018 Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1108032018
  4100010749 / 3100037532
03.07.2018
  plyn 7/2018 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  24.00,-
EUR
1108042018
  4100010739 / 3100037524
03.07.2018
  plyn - 7/2018 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  7.00,-
EUR
1108052018
  4100010730 / 3100037515
03.07.2018
  plyn - 7/2018 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  78.00,-
EUR
1108062018
  4100010722 / 3100037510
03.07.2018
  plyn - 7/2018 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  27.00,-
EUR
1108072018
  4100010757 / 3100037542
03.07.2018
  plyn 7/2018 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  18.00,-
EUR
1107922018
  4101454212
02.07.2018
  plyn 7/2018 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1532.00,-
EUR
1107862018
  Dohoda
02.07.2018
  pranie bielizne 6/2018  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1176.99,-
EUR
1107872018
  
02.07.2018
  Verejná správa - Kolozsváryová Ing.  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  117.00,-
EUR
1107882018
  obj.č.176/2018 z 12.6.18
02.07.2018
  revízia bleskozvodov chata SENEC 2  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  162.04,-
EUR
1107902018
  Nájomná zmluva
02.07.2018
  pren.pozemku 921/25,/1431/2014-II.polr.2018 Trenč.  Lesy Slovenskej republiky š.p.
36038351
  15.00,-
EUR
1107912018
  Zmluva
02.07.2018
  preklad aktuality SAV - 6/2018  Celina Nagy Barber
45919895
  450.00,-
EUR
1107892018
  obj.č.192/2018 z 25.6.18
02.07.2018
  dezinsekcia - rekreačné chaty SENEC  Jozef Mihalovič-TROVIČ DDD
51268922
  510.00,-
EUR
1107852018
  obj.č.178/2018 z 14.6.18
29.06.2018
  grafická úprava diplomov  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  126.00,-
EUR
1151592018
  Zmluva
29.06.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  579.87,-
EUR
1151582018
  Zmluva
29.06.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  86.40,-
EUR
1800602018
  0035/01/02-a
29.06.2018
  poskyt.finanč. prostr.č.0035/01/02-predĺž.zmluvy  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  2165.22,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)