Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108452018
  obj.č.170/2018 z 6.6.18
11.07.2018
  oprava motor.vozidla-Peugeot BL 607 XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  457.60,-
EUR
1151672018
  Zmluva
11.07.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  454.69,-
EUR
1108482018
  obj.198/2018 z 29.6.18
11.07.2018
  kanc.stolička - FO-Ščepánková  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  160.44,-
EUR
1108312018
  3105189687
11.07.2018
  elekt.energie - 01.07.2018 - 30.09.2018 - Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  156.87,-
EUR
1108322018
  3105131771
11.07.2018
  ele.energ.-01.07.18-30.11.18 - ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  190.26,-
EUR
1108332018
  3105171981,955,953,951,949,947,945,943,941,939,...
11.07.2018
  elektr.energie-01.07.18 - 30.11.18 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4267.45,-
EUR
1108342018
  3108011310
11.07.2018
  vyúčtov.elektr.energie - 6/2018 - Areál SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  44041.13,-
EUR
1108352018
  3105104416
11.07.2018
  elekt.ener. 7/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  16.94,-
EUR
1108362018
  3105034186
11.07.2018
  el.energie - 7/2018 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29.14,-
EUR
1108372018
  3105169208
11.07.2018
  elektr.energie - 07/2018 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.43,-
EUR
1108382018
  3102228484
11.07.2018
  elektr.energie - 7/2018 Trenč.Tepl.  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.39,-
EUR
1108392018
  3105193450
11.07.2018
  elekt.ener.Šancová 7/2018  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.96,-
EUR
1108472018
  obj.č.193/2018 z 25.6.18
11.07.2018
  znalecký posudok  Ing.Dušan Holík
42260761
  274.61,-
EUR
1151642018
  Zmluva
11.07.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  199.13,-
EUR
1151652018
  Zmluva
11.07.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  455.58,-
EUR
1151662018
  Zmluva
11.07.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  308.55,-
EUR
1108462018
  obj.č.180/2018 z 14.6.18
11.07.2018
  notebook - III.oddelenie  SOFTWARE PARTNER,spol.s.r.o.
17318645
  1427.00,-
EUR
1151632018
  Zmluva
10.07.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  170.50,-
EUR
1108722018
  obj.č.191/2018 z 25.6.18
10.07.2018
  Mladá Akadémia - 28.6.2018-29.6.2018  Centrum spoločných činností SA
00398144
  2227.08,-
EUR
1108272018
  1084357
10.07.2018
  internet, analóg.telev.- 7/ 2018 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1700992018
  konferencia
10.07.2018
  vložné na konferen.-Kyoto-Marhold-4.10.18-12.10.18  STS Forum ( NPO )
  537.59,-
JPY
1108282018
  obj.č.5/2018 z 10.1.18
10.07.2018
  pranie a čistenie - Penzión Bystrina-Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  68.99,-
EUR
1108202018
  3110046793
10.07.2018
  vyúčt.el.energie 6/2018 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13226.41,-
EUR
1108212018
  3106024848
10.07.2018
  vyúčtov.elektr.energie 6/2018 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2826.88,-
EUR
1108222018
  3105171865
10.07.2018
  elektr.energie - 6/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  81.41,-
EUR
1108232018
  3105171861
10.07.2018
  elektr.energie - 6/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  158.62,-
EUR
1108242018
  3105265666
10.07.2018
  elektr.ener. 7/2018 - chata Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  116.75,-
EUR
1700982018
  UVS/91/2018/FF
10.07.2018
  Cestovné poistenie - Wenzl - 02.07.18,05.07.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  13.80,-
EUR
1108262018
  4033059401
10.07.2018
  Telef.hovory - 22.05.18-21.06.18-Bianchi  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  1.24,-
EUR
1701002018
  Uznesenie 12.PSAV zo 14.6.18
10.07.2018
  refun.cest.náklad.-Frőhlich-TEL AVIV-18.6.-21.6.18  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  879.99,-
EUR
1108292018
  obj.č.153/2018 z 23.5.18
10.07.2018
  preprava osôb-BA-Bojnice-Smol.-BA-03.07.2018  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  342.00,-
EUR
1108252018
  OM00012793
10.07.2018
  VaS - 01.06.18-30.06.18-Areál SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8722.08,-
EUR
1108162018
  obj.č.184/2018 z 25.6.2018
09.07.2018
  občerstvenie na Zasadnutie SNEMU-25.6.2018  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.00,-
EUR
1108192018
  
09.07.2018
  platba kartou  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  1140.60,-
EUR
1108152018
  1010053202
09.07.2018
  tel.poplatky - 6/2018 - SÚZ  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  128.59,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)