Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1810092018
  Platobný poukaz
16.07.2018
  Daň z nehnuteľnosti 2018 -rekrečné chaty SENEC  MESTO SENEC
00305065
  319.79,-
EUR
1108612018
  Zmluva 01/2000
16.07.2018
  poskytnuté služby počítač.siete SANET-II.Q.2018  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1108602018
  00017231
16.07.2018
  VaS, ZV - 27.05.18 -26.06.18 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  192.52,-
EUR
1108592018
  obj.č.185/2018 z 25.6.18
13.07.2018
  občers.-Porada riaditeľov,predsedov VR SAV-28.6.18  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.00,-
EUR
1108572018
  refundácia
13.07.2018
  ref.cestov-.nákladov-Lazarová-komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  16.48,-
EUR
1108582018
  refundácia
13.07.2018
  ref.cestov-.nákladov-Václavíková-komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  65.27,-
EUR
1190072018
  obj.č.147/2018 z 16.5.18
13.07.2018
  vyprac.energet.certifik.-Autodielna a sklady-Dúbr.  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  1800.00,-
EUR
1108532018
  701.04
13.07.2018
  vyúčtov. tepla - 6/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  276.70,-
EUR
1108542018
  1026246
13.07.2018
  paušál komfort 7/2018 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1108552018
  1026246
13.07.2018
  internet - 7/2018- DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1108562018
  obj.č.211/2018 z 11.7.18
13.07.2018
  Podvojné účtovníctvo neziskových jednotiek v príkl  MVOServis,s.r.o.
35812184
  123.30,-
EUR
1800682018
  0084/01/02-a,0064/01/02-a,0032/01/02-a
12.07.2018
  II.splátka 2018-poskututí fin.prostr.-1.mes.,2.mes  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  19000.25,-
EUR
1108522018
  obj.č.161/2018 z 23.5.18
12.07.2018
  oprava odpadu wc v byte na Dúbr.ceste  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  138.64,-
EUR
1108512018
  obj.č.189/2018 z 25.6.18
12.07.2018
  program podujatia Ceny SAV-3.7.2018  OZ NA-ČO Občianske združenie
37970593
  1300.00,-
EUR
1108492018
  3105254227
12.07.2018
  elektr.ener.7/2018 - chata Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.70,-
EUR
1800742018
  0061/01/01-a,1244/02/01-a,1633/03/01-a
12.07.2018
  II.splátka 2018-poskytnutí finačných prostriedkov  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  29200.66,-
EUR
1800622018
  0079/01/03-a
12.07.2018
  II.splátka 2018 - predĺženie-poskyt.finanč.prostr.  Historický ústav SAV
00166944
  12800.05,-
EUR
1800642018
  0055/01/01-a
12.07.2018
  II.splátka 2018-poskytnutí finančný prostriedok  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  10329.78,-
EUR
1800652018
  1239/02/01-a
12.07.2018
  II.splátka 2018-pokkytnutí finančný prostriedok  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  12484.58,-
EUR
1800662018
  0098/01/01-a
12.07.2018
  II.splátka 2018-poskytnutí finančný prostriedok  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  11426.40,-
EUR
1800672018
  1250/02/01-a
12.07.2018
  II.splátka 2018-poskytnutí finnačný prostriedok  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  4106.88,-
EUR
1800712018
  1287/03/01-a
12.07.2018
  II.splátka 2018-poskytnutí finančný prostriedok  Astronomický ústav SAV
00166529
  13264.56,-
EUR
1800722018
  0104/01/03-a,1340/03/03-a
12.07.2018
  II.splátka 2018-poskytnutí finnačných prostriedkov  Archeologický ústav SAV
00166723
  19070.91,-
EUR
1800702018
  0005/01/02-a
12.07.2018
  II.splátka fin.prostr.2018-predĺženie  Chemický ústav SAV
00166618
  12320.64,-
EUR
1800692018
  1119/02/02-a,1563/03/02-a,1329/03/02-a
12.07.2018
  II.splátka 2018-finančných prostriedkov  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  28429.38,-
EUR
1800632018
  1291/03/03-a
12.07.2018
  II.splátka 2018-poskytnutie finančných prostr.  Ústav politických vied SAV
00586901
  11289.78,-
EUR
1800732018
  1237/02/02-a,1628/03/02-a
12.07.2018
  II.splátka 2018-poskytnutí finančný prostriedok  Ústav polymérov SAV
00586927
  24711.66,-
EUR
1800612018
  0014/01/03
12.07.2018
  II.splátka 2018-poskytnutie finančných prostr.  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  12718.08,-
EUR
1108502018
  
12.07.2018
  poštovné za 6/2018  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  419.95,-
EUR
1108402018
  00017233
11.07.2018
  ZV - 6/2018 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1108412018
  00036801
11.07.2018
  ZV - 6/2018 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1108422018
  00036800
11.07.2018
  ZV - 6/2018 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  79.63,-
EUR
1108432018
  00017234
11.07.2018
  ZV - 6/2018 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.45,-
EUR
1108302018
  4101454080
11.07.2018
  Vyúčtov.plynu - 6/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  148.53,-
EUR
1108442018
  obj.č.168/2018 z 6.6.18
11.07.2018
  oprava karosérie motor.vozidla BMW 530  PARTL Univerzal, BA
11893478
  3429.58,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)