Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1109092018
  
31.07.2018
  Zbierka zákonov - 5.preddavok 2018  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  168.00,-
EUR
1109082018
  00017230
27.07.2018
  VaS, ZV - 11.06.18 - 10.07.18 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  88.99,-
EUR
1109062018
  Zmluva o dielo 02/2012/SZ/IHPE
26.07.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-7/2018-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1109072018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
26.07.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-7/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1109052018
  obj.č.212/2018 z 12.7.18
26.07.2018
  občers.-Porada riaditeľov,predsedov VR SAV-13.7.18  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  115.00,-
EUR
1109032018
  Zmluva 3183
26.07.2018
  technická ochrana objektu- 7/2018 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1109042018
  Zmluva 2785
26.07.2018
  technická ochrana objektu - 7/2018-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1109022018
  Zmluva 12025112
26.07.2018
  SOFTIP - podpora III.Q.2018  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1800852018
  platba kartou
26.07.2018
  platba kartou - prof.Šajgalík-predsedova reprez.  VUB Banka
31320155
  98.28,-
EUR
1151762018
  zml.7.1.16
25.07.2018
  potraviny  PRIMA s.r.o. , Bratislava
35944081
  259.20,-
EUR
1701012018
  UVS/68/2018/Vs
25.07.2018
  Workshop SAV-CNRS-21.5.18-23.5.18  Centrum spoločných činností
00398144
  2110.45,-
EUR
1800832018
  0063/01/02-a-02
25.07.2018
  poskyt.fin.prostr.2018 - presun nákladov na BMC  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  1504.94,-
EUR
1109012018
  Zmluva
25.07.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  565.44,-
EUR
1800822018
  č.1426/03/03-a,1176/02/03-a
25.07.2018
  poskyt.finanč.prostr.- II.splátka 2018  Sociologický ústav SAV
00679135
  18595.22,-
EUR
1800842018
  0063/01/02-a
25.07.2018
  vratka-poskyt.finan.prostr.-presun - na iný ústav  Centrum biovied
00490890
  -1761.70,-
EUR
1108932018
  4101454080
24.07.2018
  plyn - 8/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  592.00,-
EUR
1108952018
  4101454212
24.07.2018
  plyn 8/2018 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1532.00,-
EUR
1108982018
  obj.č.213/2018 z 12.7.18
24.07.2018
  revízia bleskozvodov a elektr.zariad.-Trenč.Teplic  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  450.96,-
EUR
1108912018
  1206228
24.07.2018
  elektr.energia - II.záloha 2018 - Donovaly  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  2507.00,-
EUR
1108852018
  OM00012795
24.07.2018
  VaS - 01.06.18-30.06.18-Areál SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8197.21,-
EUR
1108892018
  RV 2013-ZPod 1.8.14
24.07.2018
  byt Šancová - 08/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1108902018
  RV 2013-ZP od 1.8.14
24.07.2018
  byt Šancová - 08/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1108992018
  Dohoda
24.07.2018
  pranie bielizne 7/2018  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  965.54,-
EUR
1108862018
  0750901002
24.07.2018
  byt č.10-Dúbravska - 9/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1108872018
  0750901102
24.07.2018
  byt č.11-Dúbravska 9/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1108882018
  0750901202
24.07.2018
  byt č.12-Dúbravska - 9/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1109002018
  obj.č.220/2018 z 17.7.18
24.07.2018
  tonery do tlačiarni MC860 - KTT  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  761.88,-
EUR
1108942018
  3110046793
24.07.2018
  záloha el.ener.- 08/2018 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1108922018
  Zmluva 701.04
24.07.2018
  Teplo za - 08/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1393.61,-
EUR
1600012018
  obj.č.159/2018 z 23.5.18
23.07.2018
  ubytov.,strava a občerst.zamestn.SAV-1.6.18-2.6.18  Centrum spoločných činností
00398144
  957.50,-
EUR
1800792018
  0106/01/01-a
23.07.2018
  II.splátka 2018 - predĺženie  Ústav staveb.architektúry SAV
00166596
  4121.59,-
EUR
1800812018
  Zmluva 1298/03/01-a
23.07.2018
  II.splátka 2018-Zmluva o poskyt.finanč.prostr.  Ústav geotechniky SAV,v.v.i.
00166553
  14258.16,-
EUR
1800802018
  1573/03/03-a
23.07.2018
  II.splátka 2018-zmluva o poskyt.finanč.prostr.  Filozofický ústav SAV,v.v.i.
00166995
  13031.06,-
EUR
1800752018
  0035/01/02-a
23.07.2018
  poskyt.finanč.pros.18 -II.splátka predĺženie proj.  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  12991.32,-
EUR
1800762018
  0003/01/02-a
23.07.2018
  I.splátka poskyt.fin.prostr.2018-predĺženie proj.  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  13314.24,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)