Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1701032018
  UVS/95/2018/LR
02.08.2018
  ZPC-Rumanová-Atény-11.9.18-14.9.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  478.70,-
EUR
1109312018
  4100085814 / 3100197715
02.08.2018
  plyn - 8/2018 Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1109322018
  4100023511/ 3100011686
02.08.2018
  plyn - 8/2018 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  335.00,-
EUR
1109332018
  4100118411/ 3100324998
02.08.2018
  plyn. - 8/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1109342018
  4100010757 / 3100037542
02.08.2018
  plyn 8/2018 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  18.00,-
EUR
1109352018
  4100010749 / 3100037532
02.08.2018
  plyn 8/2018 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  24.00,-
EUR
1109362018
  4100010739 / 3100037524
02.08.2018
  plyn - 8/2018 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  7.00,-
EUR
1109372018
  4100010730 / 3100037515
02.08.2018
  plyn - 8/2018 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  78.00,-
EUR
1109382018
  4100010722 / 3100037510
02.08.2018
  plyn - 8/2018 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  27.00,-
EUR
1109282018
  prihláška
02.08.2018
  inzercia-riaditeľ/ka-ústavy SAV,vedúci/ca-org.zlož  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  2070.00,-
EUR
1109302018
  00017228
02.08.2018
  VaS - 17.06.18 - 16.07.18 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  144.88,-
EUR
1109252018
  obj.č.209/2018 z 11.7.18
02.08.2018
  tlač obojstranných vizitiek - Gálik,Omastová  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  198.00,-
EUR
1109262018
  obj.č.200/2018 z 11.7.18
02.08.2018
  tlač vizitiek - Dolná - MVTS A - HERA  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  15.60,-
EUR
1109222018
  Uznesenie
02.08.2018
  náhrada -nájom za užívanie pozemku-3237/3- 5/2018  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1109232018
  Uznesenie
02.08.2018
  náhrada -nájom za užívanie pozemku-3237/3- 6/2018  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1109242018
  Uznesenie
02.08.2018
  náhrada -nájom za užívanie pozemku-3237/3- 7/2018  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1109292018
  obj.č.154/2018 z 23.5.18
02.08.2018
  strava a občerstvenie-udeľovanie cien SAV-3.7.18  Centrum spoločných činností
00398144
  1119.74,-
EUR
1109272018
  Zmluva
02.08.2018
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 8/2018-Dúbr.  Ústav staveb.architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1109392018
  obj.č.205/2018 z 11.7.18
02.08.2018
  kontrola a čistenie komína Ú SAV  KOMINÁR s.r.o.
47229632
  88.00,-
EUR
1109402018
  obj.č.204/2018 z 11.7.18
02.08.2018
  kontrola a čistenie komína - Vlárska  KOMINÁR s.r.o.
47229632
  90.00,-
EUR
1109412018
  obj.č.165/2018 z 30.5.18
01.08.2018
  Anonymizácia osobných údajov-PROFIT  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  19140.00,-
EUR
1109422018
  obj.č.164/2018 z 30.5.18
01.08.2018
  Modul riadenie osobných údajov  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  26196.00,-
EUR
1109142018
  obj.č.203/2018 z 11.7.18
01.08.2018
  kontrola hasiacich prístrojov a hydr.- DNV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  247.64,-
EUR
1109152018
  obj.č.203/2018 z 11.7.18
01.08.2018
  kontrola hasiacich prístrojov - Jaskov rad  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  13.87,-
EUR
1109162018
  obj.č.203/2018 z 11.7.18
01.08.2018
  kontrola hasiacich prístrojov - Hroznová  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  9.34,-
EUR
1109172018
  obj.č.203/2018 z 11.7.18
01.08.2018
  kontrola hasiacich prístrojov a hydr.- Royová  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  77.12,-
EUR
1109182018
  obj.č.203/2018 z 11.7.18
01.08.2018
  kontrola hasiacich prístrojov a hydr.- Ú SAV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  105.16,-
EUR
1109192018
  obj.č.203/2018 z 11.7.18
01.08.2018
  kontrola hasiacich prístrojov - Dúbravská 9  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  31.21,-
EUR
1109202018
  
01.08.2018
  oprava hasiacich prístrojov-objekty Ú SAV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  225.10,-
EUR
1109212018
  obj.č.105/2018 z 3.4.18
01.08.2018
  masérske služby - apríl 2018  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  110.00,-
EUR
1109112018
  100263856
31.07.2018
  VaS,ZV - 21.04.18 - 20.07.18 - Trenč.Teplice  Trenčianske vodárne a kanal.
36302724
  110.03,-
EUR
1109132018
  
31.07.2018
  Váhy triedy presnosti III a III + overenie - ZJ  Slovenská legálna metrológia,n
0037954521
  93.60,-
EUR
1190082018
  obj.č.95/2018 z 22.3.18
31.07.2018
  Stav.práce pre dopl.str.odsáv.inšt.-PROMATECH  Techniserv s.r.o.
35763124
  125648.60,-
EUR
1109122018
  obj.č.196/2018 z 29.6.18
31.07.2018
  ostrihanie a likvidácia kríkov okolo ubyt.SAV-DNV  DENOVA
17314054
  100.00,-
EUR
1109102018
  00030996
31.07.2018
  VaS - 25.04.18-24.07.18 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  33.43,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)