Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1109792018
  6410011576
08.08.2018
  vyučt.07/18-VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  961.66,-
EUR
1109802018
  6410006010
08.08.2018
  vyučt.07/18 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  81.82,-
EUR
1109842018
  
08.08.2018
  platba kartou DINERS CLUB  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  118.21,-
EUR
1109812018
  Z-č. 5611862837
08.08.2018
  PHM - 17.7.2018 - 25.7.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  430.75,-
EUR
1109772018
  Zmluva č. 20318003
08.08.2018
  Transf. komplexného informačného s.a mod. I. časť  SOFTIP, a.s.
31597238
  156000.00,-
EUR
1109822018
  0195/2018
08.08.2018
  mulčovanie luky Donovaly  SPDP "LÚŽŇAN"
30228735
  84.00,-
EUR
1109762018
  00058496
08.08.2018
  VaS,ZV-03.07.18-02.08.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1109782018
  00058496
08.08.2018
  VaS,ZV-03.07.18-02.08.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.98,-
EUR
1109542018
  00017233
07.08.2018
  ZV - 7/2018 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1109562018
  00036801
07.08.2018
  ZV - 7/2018 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1109572018
  00017234
07.08.2018
  ZV - 7/2018 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1109512018
  
07.08.2018
  ZV - U SAV 07/18  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1109602018
  Zmluva
07.08.2018
  upratovanie a čistenie - 7/2018 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1109522018
  1010053202
07.08.2018
  tel.poplatky - 7/2018 - SÚZ  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  132.20,-
EUR
1109532018
  1010053203
07.08.2018
  Telef.hovory 7/2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  189.44,-
EUR
1109632018
  3106024848
07.08.2018
  vyúčtov.elektr.energie 7/2018 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2578.01,-
EUR
1109642018
  3105104416
07.08.2018
  elekt.ener. 8/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.96,-
EUR
1109652018
  3105171861
07.08.2018
  elektr.energie - 7/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  155.92,-
EUR
1109662018
  3110046793
07.08.2018
  vyúčt.el.energie 7/2018 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12958.75,-
EUR
1109482018
  3105265666
07.08.2018
  elektr.ener. 8/2018 - chata Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  116.75,-
EUR
1109612018
  3105254227
07.08.2018
  elektr.ener.28/2018 - chata Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.70,-
EUR
1109722018
  obj. č. 216/2018 z 16.7.2018
07.08.2018
  ubyt. - strav. - občerstvenie - Víno SAV  Centrum spoločných činností
00398144
  1391.10,-
EUR
1109492018
  1084357
07.08.2018
  internet, analóg.telev.- 8/ 2018 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1109622018
  Zmluva
07.08.2018
  servisné práce údržba výťahy 7/2018-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1109502018
  obj.č.5/2018 z 10.1.18
07.08.2018
  pranie a čistenie - Penzión Bystrina-Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  38.45,-
EUR
1109552018
  obj.č.74/2018 z 5.3.18
07.08.2018
  fotografické služby pre SAV - 5/2018  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1109582018
  obj.č.74/2018 z 5.3.18
07.08.2018
  fotografické služby pre SAV - 6/2018  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1109592018
  obj.č.74/2018 z 5.3.18
07.08.2018
  fotografické služby pre SAV - 7/2018  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1151772018
  zml.c.80490 zo dna 12.12.05
06.08.2018
  potraviny  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  268.57,-
EUR
1109462018
  3102228484
06.08.2018
  elektr.energie - 08/2018 Trenč.Tepl.  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.39,-
EUR
1109472018
  Zmluva
06.08.2018
  Servis softwerov.riešenia-08/2018-07/2019-SASPRO  AZARA s.r.o., Žilina
45886814
  1872.00,-
EUR
1109442018
  Zmluva
03.08.2018
  7/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1109432018
  Zmluva
03.08.2018
  Tematický monitoring médií za 7/2018  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1109452018
  7024976
03.08.2018
  rozšírený internet 08/2018 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1701022018
  UVS/94/2018/LR
02.08.2018
  ZPC-Rumanová-Mníchov-25.8.18-28.8.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  199.70,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)