Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110042018
  00012795
13.08.2018
  VaS, ZV- 7/2018 - Areál SAV-Dúbravská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7423.63,-
EUR
1110052018
  00012793
13.08.2018
  VaS- 7/2018 - Areál SAV-Dúbravská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7921.87,-
EUR
1110012018
  
13.08.2018
  poštovné za 7/2018  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  176.15,-
EUR
1800862018
  platba kartou
13.08.2018
  predsedova reprezentácia - platba kartou  VUB Banka
31320155
  31.59,-
EUR
1151812018
  zml. zo dna 23.4.07
13.08.2018
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  314.88,-
EUR
1110022018
  
13.08.2018
  náklady za mesiac 7/2018-Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  11583.72,-
EUR
1151822018
  zml. zo dna 28.9.17
13.08.2018
  potraviny  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  391.87,-
EUR
1701062018
  
13.08.2018
  ubyt.ZH  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  180.00,-
EUR
1151792018
  zml.zo dna 23.4.07
10.08.2018
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  220.40,-
EUR
1151802018
  zml. zo dna 23.04.07
10.08.2018
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  243.33,-
EUR
1109972018
  3108011310
10.08.2018
  vyúčtov.elektr.energie - 7/2018 - Areál SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  75840.69,-
EUR
1151782018
  zml.z1.3.2007
10.08.2018
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  983.88,-
EUR
1701052018
  c.62018064
10.08.2018
  Výstava-Medzinárodný stroj.veľtrh 2018  Agrokomplex, Nitra 1
36855642
  3532.80,-
EUR
1109912018
  4100118411
09.08.2018
  vyúčtov.plynu - 07/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  25826.34,-
EUR
1109922018
  4101454212
09.08.2018
  vyučt.plynu 7/2018 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  476.34,-
EUR
1109932018
  4101454080
09.08.2018
  Vyúčtov.plynu - 7/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  148.53,-
EUR
1109942018
  4101454080
09.08.2018
  plyn - 9/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  775.00,-
EUR
1109952018
  20180619
09.08.2018
  plyn - 09/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  14478.00,-
EUR
1109962018
  4101454212
09.08.2018
  plyn 09/2018 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4147.00,-
EUR
1109872018
  6500002467
09.08.2018
  el.energia 08/2018 - Jaskovy rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.43,-
EUR
1109892018
  6500002466
09.08.2018
  el.energia 08/2018 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29.14,-
EUR
1109902018
  6500089401
09.08.2018
  el.energia 08/2018 - Sancova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  16.94,-
EUR
1109852018
  Zmluva 701.04
09.08.2018
  Teplo za - 07/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  179.51,-
EUR
1151832018
  obj. č. 215/2018 zo dňa 16.7.2018
09.08.2018
  Vyčistenie lapača tukov a lapača škrobu v ZJ  KANAL M.P.S. s.r.o.
35710357
  354.00,-
EUR
1109862018
  1026246
09.08.2018
  internet - 8/2018- DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1109882018
  1026246
09.08.2018
  paušál komfort 8/2018 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1701042018
  
09.08.2018
  akreditacie - cest.nakl.  Makarow Marja Prof.
  50.80,-
EUR
1109702018
  
08.08.2018
  Voda - PLV 05/2018 - 06/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  2621.48,-
EUR
1109732018
  
08.08.2018
  Voda - Ú SAV, KVT 05/2018 - 06/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  1147.74,-
EUR
1109742018
  
08.08.2018
  El. energia - Ú SAV, KVT 05/2018 - 06/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  4823.92,-
EUR
1109832018
  Z 092/CEZ-SK/2016
08.08.2018
  dobropis k fa.90920581801 za 05/2018-Areál SAV  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  -278.76,-
EUR
1109752018
  Zmluva
08.08.2018
  preklad aktuality SAV - 7/2018  Celina Nagy Barber
45919895
  450.00,-
EUR
1109682018
  19172355,19172359
08.08.2018
  Telef.hovory -7/2018 , 8/2018-PMV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  194.12,-
EUR
1109692018
  18708643,19089449,19095547,19405218,19416567
08.08.2018
  Telef.hovory - 7/2018-Ú SAV, PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  591.58,-
EUR
1109712018
  18987374,18987696,18987699
08.08.2018
  Telef.hovory, int.- 7/18, 8/18-Ú SAV,Šariš.Michaľ.  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  394.91,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)