Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115732018
  obj.č.370/2018 z 4.12.18
14.12.2018
  úprava systému e-VEGA pre administr.  MMS Softec
34100172
  3627.00,-
EUR
1115772018
  obj.č.361/2018 z 26.11.18
14.12.2018
  oprava práčky Whirpool -DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  75.92,-
EUR
1152852018
  Zmluva
14.12.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  325.87,-
EUR
1115752018
  1026246
14.12.2018
  internet - 12/2018- DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1115762018
  1026246
14.12.2018
  internet - 12/2018- DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1801742018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Karul Róbert, Mgr.PhD.
  400.00,-
EUR
1152862018
  Zmluva
14.12.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  781.11,-
EUR
1115782018
  obj.č.280/2018 z 25.9.18
14.12.2018
  dodávka a montáž brány-Vlárska  ELKRAUS s.r.o.
51096447
  2199.99,-
EUR
1115792018
  obj.č.323/2018 z 22.10.18
14.12.2018
  výroba a montáž parkovacích stĺpikov-Vlárska  ELKRAUS s.r.o.
51096447
  697.74,-
EUR
1801622018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Ján Danek prof.,PaedDr.,CSc.
  100.00,-
EUR
1801632018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Labuda Jozef PhDr.,CsC.
  100.00,-
EUR
1801642018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Kovács Atilla doc.,Mgr.,PhD.
  100.00,-
EUR
1801652018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Sivák Rudolf prof.,Ing.,PhD.
  100.00,-
EUR
1801662018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Kiczko Ladislav doc.,PhDr.,PhD
  100.00,-
EUR
1801672018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Štefančík Radoslav doc.,PhDr.,
  100.00,-
EUR
1801682018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Ďurana Richard Mgr.,PhD.
  100.00,-
EUR
1801692018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Oľha Matúš prof.,Mgr.,art.,PhD
  100.00,-
EUR
1801702018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Hulková Marta prof.,PhDr.,CSc.
  100.00,-
EUR
1801712018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Kročanová Dagmar doc.,Mgr.,PhD
  100.00,-
EUR
1801722018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Lopušanová Monika Mgr.
  100.00,-
EUR
1801732018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Hladký Juraj doc.,PhDr.,PhD.
  100.00,-
EUR
1801782018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Zmeček Andrej Ing.
  100.00,-
EUR
1801792018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Gábriš Tomáš prof.,JuDr.,PhDr.
  100.00,-
EUR
1115742018
  obj.č.327/2018 z 26.10.18
14.12.2018
  oprava prístroja -Systex HX 1580  BIOTECH s.r.o.3
35768444
  808.80,-
EUR
1801762018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Morovics Miroslav,RNDr.,CSc.
  400.00,-
EUR
1801752018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Gálik Dušan, PhDr. CSc.
  300.00,-
EUR
1801772018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Marušiak Juraj, Mgr. PhD.
  400.00,-
EUR
1801612018
  Zmluva
14.12.2018
  Odplata za funkciu člena dozornej rady  Bianchi Gabriel
  400.00,-
EUR
1190202018
  obj.č.347/2018 z 15.11.18
14.12.2018
  Centrálne úradne doručovanie v rámci Active regist  Lomtec.com a.s.
35795174
  30624.00,-
EUR
1152842018
  Zmluva
13.12.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  882.26,-
EUR
1115652018
  Zmluva 701.04
13.12.2018
  Vyúčtov.tepla za - 11/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1052.41,-
EUR
1115632018
  
13.12.2018
  Dofakturovanie akcie WORK SHOP SAV-CNRS-21.5.25.5.  Centrum spoločných činností
00398144
  157.70,-
EUR
1115642018
  
13.12.2018
  dobropis pri akcii WORK SHOP - CNRS-21.5.-25.5.18  Centrum spoločných činností
00398144
  -38.70,-
EUR
1115692018
  obj.č.377/2018 z 7.12.18
13.12.2018
  vyhotovenie Hlavičkového papiera Preds.SAV s razb.  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  120.00,-
EUR
1115662018
  obj.č.363/2018 z 26.11.18
13.12.2018
  výmena trubíc na Vlárskej  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  304.80,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)