Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110252018
  obj.č.244/2018 z 20.8.18
24.08.2018
  oprava práčky Whirlpool - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  43.40,-
EUR
1110262018
  obj.č.236/2018 z 14.8.18
24.08.2018
  stravné lístky - pre pracov.Ú SAV-350 ks / á 2,60/  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  910.00,-
EUR
1800882018
  platba kartou
24.08.2018
  predsedova reprezentácia - platba kartou  VUB Banka
31320155
  11.70,-
EUR
1800872018
  platba kartou
23.08.2018
  predsedova reprezentácia - platba kartou  VUB Banka
31320155
  34.80,-
EUR
1110242018
  Ev.číslo 12134
23.08.2018
  Hospodárske noviny - 01.10.18 - 31.12.18  MAFRA Slovakia, a.s.
31333524
  219.00,-
EUR
1110232018
  00017230
23.08.2018
  VaS, ZV - 11.07.18 - 10.08.18 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  64.46,-
EUR
1151882018
  zml.z1.3.2007
22.08.2018
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  375.43,-
EUR
1110222018
  
22.08.2018
  ref.elektr.energie - 8/2018 - Konventná  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  204.14,-
EUR
1110212018
  Z-č. 5611862837
22.08.2018
  PHM - 03.08.2018 - 15.08.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  290.05,-
EUR
1151902018
  zml. zo dna 28.9.17
22.08.2018
  potraviny  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  193.82,-
EUR
1151892018
  Zmluva
22.08.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  73.92,-
EUR
1110192018
  obj.č.139/2018 z 9.5.18
21.08.2018
  Pohotový spoločník personalistu-aktual. - 8/2018  Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
  77.82,-
EUR
1110202018
  obj.č.148/2018 z 14.5.18
21.08.2018
  výroba medaillí  SUŠ,Hodruša-Háme
42003784
  5438.80,-
EUR
1110172018
  00017227
21.08.2018
  Vyúčtov.VaS - 16.07.18 - 15.08.18 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.28,-
EUR
1110152018
  obj.č.234/2018 z 14.8.18
20.08.2018
  výmena poškodeného rozvorového zámku - Vlárska  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  282.00,-
EUR
1701072018
  
20.08.2018
  medaila - Medzinárodná cena SAV  Lacková Darina, Mgr.art.
  1992.00,-
EUR
1701082018
  
20.08.2018
  Etuja,obal a diplom - Medzinárodná cena SAV  Lacková Veronika
  800.00,-
EUR
1110162018
  obj.č.233/2018 z 13.8.18
20.08.2018
  zabezpeč.zberu,prepravy a zneškodn.odpadu-Vlárska  PolyStar, s.r.o.
36552119
  58800.00,-
EUR
1151872018
  Zmluva zo dna 1.11.2006
17.08.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  86.40,-
EUR
1151852018
  Zmluva zo dna 23.04.2007
17.08.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  386.66,-
EUR
1151862018
  Zmluva zo dna 23.04.2007
17.08.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  203.56,-
EUR
1110132018
  227/2018
16.08.2018
  tlac vizitiek Bianchi  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  39.60,-
EUR
1110142018
  103/2018
16.08.2018
  tlac pozvanok MC SAV  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  80.76,-
EUR
1151842018
  80490 zo dna 12.12.2005
16.08.2018
  potraviny  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  80.78,-
EUR
1110182018
  00012795
16.08.2018
  ZV - 01.08.18-01.08.18 - Areál SAV-Dúbravská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  158.15,-
EUR
1110102018
  
15.08.2018
  Výpočtová technika-ETO  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  981.35,-
EUR
1110122018
  
15.08.2018
  mobily 08.07-07.08./2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2759.66,-
EUR
1110092018
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
15.08.2018
  el.energia 08/2018 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1110112018
  obj.0218/2018
15.08.2018
  klucenky pre doch.syst.  Techniserv s.r.o.
35763124
  196.80,-
EUR
1110072018
  obj.0207/2018
14.08.2018
  revízia bleskozvodov a elektr.zariad.Konventna 8  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  176.40,-
EUR
1110082018
  obj.0206/2018
14.08.2018
  revízia bleskozvodov a elektr.zariad.Vlarska 3.5.7  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  649.20,-
EUR
1110062018
  Uznesenie P SAV
13.08.2018
  alikv.čiastka nákladov na prevádzku 5.-6./2018  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  103.26,-
EUR
1109992018
  obj.č.229/18 z 7.8.18
13.08.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-7/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  3760.80,-
EUR
1110002018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
13.08.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  75.60,-
EUR
1110032018
  00017231
13.08.2018
  VaS, ZV - 27.06.18 -26.07.18 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  186.96,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)