Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151932018
  zml.z1.3.2007
03.09.2018
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  246.58,-
EUR
1110502018
  Zmluva
03.09.2018
  upratovanie a čistenie - 8/2018 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1151912018
  Zmluva
03.09.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  249.52,-
EUR
1151922018
  Zmluva
03.09.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  224.99,-
EUR
1151952018
  Zmluva
03.09.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  149.02,-
EUR
1701102018
  UVS/70/2018/KM
03.09.2018
  ZH - MAD  Centrum experimentál. medicíny
00598453
  222.00,-
EUR
1151942018
  zml. zo dna 28.9.17
03.09.2018
  potraviny  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  929.13,-
EUR
1701112018
  UVS/96/2018/FF
03.09.2018
  ZH - MAD  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  321.78,-
EUR
1701122018
  UVS/73/2018/FF
03.09.2018
  ZH - MAD  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  420.30,-
EUR
1701132018
  UVS/96/2018/FF
03.09.2018
  ZH - MAD  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  932.18,-
EUR
1110472018
  ZoD č.TS/14/0022-2
31.08.2018
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1110482018
  Zmluva
31.08.2018
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 9/2018-Dúbr.  Ústav staveb.architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1110492018
  Zmluva
31.08.2018
  spotr.el.nergie II.Q.2018-Areál SAV Dúbr.  Ústav staveb.architektúry SAV
00166596
  26.79,-
EUR
1110452018
  
31.08.2018
  odber tlače - IV.Q.2018  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  759.20,-
EUR
1110462018
  00017228
31.08.2018
  VaS - 17.07.18 - 16.08.18 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  278.63,-
EUR
1110442018
  obj.č.228/18 z 6.8.18
28.08.2018
  The Encyklopaedia of Slovakia  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  150.00,-
EUR
1800892018
  0084/01/02 - a
28.08.2018
  poskyt.fin.prostr.2018-splátka august 2018-predĺ.  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  10846.80,-
EUR
1110432018
  Servisná Zmluva 108/2018
28.08.2018
  ročná kontrola OP a OS zariadenia EPS - Vlárska  TAST spol.s.r.o.
35810068
  1158.60,-
EUR
1110362018
  Zmluva 701.04
27.08.2018
  Teplo za - 09/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1443.84,-
EUR
1110302018
  obj.č.203/18 z 11.7.18
27.08.2018
  kontrola hasiacich prístrojov-Dubravská  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  20.81,-
EUR
1110372018
  3110046793
27.08.2018
  záloha el.ener.- 09/2018 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1110412018
  
27.08.2018
  El. energia - Ú SAV, KVT 07/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  2369.69,-
EUR
1110422018
  
27.08.2018
  Voda - Ú SAV, KVT - 07/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  1532.76,-
EUR
1110292018
  obj.č.226/2018 z 2.8.18
27.08.2018
  detekcia závady-oparav klimatizácie Ú SAV  SLOVKLIMA DEIMOS group, s.r.o.
51036941
  78.00,-
EUR
1110382018
  Uznesenie
27.08.2018
  náhrada -nájom za užívanie pozemku-3237/3 - 8/2018  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1110392018
  Zmluva o dielo 02/2012/SZ/IHPE
27.08.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-8/2018-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1110402018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
27.08.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-8/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1110312018
  0750901002
27.08.2018
  byt č.10-Dúbravska - 10/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1110322018
  0750901102
27.08.2018
  byt č.11-Dúbravska 10/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1110332018
  0750901002
27.08.2018
  byt č.10-Dúbravska - 10/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1110342018
  RV 2013-ZPod 1.8.14
27.08.2018
  byt Šancová - 09/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1110352018
  RV 2013-ZP od 1.8.14
27.08.2018
  byt Šancová - 09/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1701092018
  
27.08.2018
  Pozvánky firemné-Agrokomplex 2018  Agrokomplex, Nitra 1
36855642
  325.26,-
EUR
1110282018
  obj.č.235/2018 z 14.8.18
27.08.2018
  stravné lístky - 2000 / á 3,60 /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  7286.40,-
EUR
1110272018
  obj.č.241/18 z 14.8.2018
24.08.2018
  renovácia tonerov + originál  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  2418.08,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)