Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151982018
  zml.z1.3.2007
06.09.2018
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  653.20,-
EUR
1810112018
  Zmluva
06.09.2018
  prenájom priestorov - Medzinárodná cena SAV 2018  HM SR ,BA
00603481
  200.00,-
EUR
1110842018
  Dohoda
06.09.2018
  pranie bielizne 8/2018  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1098.04,-
EUR
1110822018
  1010053202
06.09.2018
  tel.poplatky - 8/2018 - SÚZ  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  134.21,-
EUR
1110832018
  1010053203
06.09.2018
  Telef.hovory 8/2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  184.86,-
EUR
1110692018
  4700235
05.09.2018
  rozšírený súbor-intern.-01.09.18-31.08.19-Jaskov  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  565.59,-
EUR
1110702018
  7024976
05.09.2018
  rozšírený internet 09/2018 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1151972018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
05.09.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1629.52,-
EUR
1110712018
  UVS/90/VS/2018
05.09.2018
  tlač posterov na výstavu Agrokomplex  DOUBLE P s.r.o., Bratislava 2
31384641
  1038.00,-
EUR
1110672018
  Zmluva 3183
05.09.2018
  technická ochrana objektu- 8/2018 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1110682018
  Zmluva 2785
05.09.2018
  technická ochrana objektu - 8/2018-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1110662018
  obj.č.237/2018 z 14.8.18
05.09.2018
  odstr.závad neodtek.vody v priest.sprchy-Donovaly  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  1488.89,-
EUR
1110742018
  obj.č.230/18 z 9.8.2018
05.09.2018
  odznaky 37 mm - Stojím za SAV  P78, s.r.o.
45973105
  1260.00,-
EUR
1110722018
  obj.č.221/2018 z 19.7.18
05.09.2018
  odmena za právne poradenstvo  TaylorWessing
35905832
  6765.00,-
EUR
1110732018
  obj.č.222/2018 z 19.7.18
05.09.2018
  odmena za právne poradenstvo  TaylorWessing
35905832
  2091.00,-
EUR
1151962018
  zml. zo dna 28.9.17
04.09.2018
  potraviny  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  257.21,-
EUR
1110632018
  obj.č.133/2018 z 24.4.18
04.09.2018
  odbor.prehl. a skúšky,škol.prac.kotol. - Konventná  Ján Jarabica-Preh.a skúšky VTZ
32347251
  2053.00,-
EUR
1110642018
  obj.č.186/2018 z 25.6.18
04.09.2018
  montážne práce-odstr.nedost.zist.prehl.kot.Vlárska  Ján Jarabica-Preh.a skúšky VTZ
32347251
  3853.00,-
EUR
1110652018
  obj.č.247/2018 z 20.8.18
04.09.2018
  montážne práce-odstr.nedost.zist.prehl.kot.Vlárska  Ján Jarabica-Preh.a skúšky VTZ
32347251
  451.00,-
EUR
1110602018
  Zmluva
04.09.2018
  8/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1110612018
  obj.240/2018 z 14.8.18
04.09.2018
  revízia elektr.núdzov.osvetl. - Royová  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  399.44,-
EUR
1110622018
  obj.238/2018 z 14.8.18
04.09.2018
  revízia elektr.zariadenia a bleskozv.Unimobunka  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  1929.66,-
EUR
1110522018
  4100085814 / 3100197715
04.09.2018
  plyn - 9/2018 Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1110532018
  4100118411/ 3100324998
04.09.2018
  plyn. - 9/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1110542018
  4100023511/ 3100011686
04.09.2018
  plyn - 9/2018 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  335.00,-
EUR
1110552018
  4100010749 / 3100037532
04.09.2018
  plyn 9/2018 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  49.00,-
EUR
1110562018
  4100010739 / 3100037524
04.09.2018
  plyn - 9/2018 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  14.00,-
EUR
1110572018
  4100010730 / 3100037515
04.09.2018
  plyn - 9/2018 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  163.00,-
EUR
1110582018
  4100010722 / 3100037510
04.09.2018
  plyn - 9/2018 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  55.00,-
EUR
1110592018
  4100010757 / 3100037542
04.09.2018
  plyn 9/2018 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  38.00,-
EUR
1701142018
  UVS/107/2018/FF
03.09.2018
  ZPC-Marhold-Osaka - 04.10.18-11.10.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  895.10,-
EUR
1701152018
  UVS/106/2018/ZP
03.09.2018
  ZPC-Panisová-05.09.-07.09.18-Paríž-MVTSA-Chist ERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  172.00,-
EUR
1701162018
  UVS/108/2018/BI
03.09.2018
  ZPC-Bibová-Madrid-04.09.-07.09.18-MRP EURONANOMED  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  379.00,-
EUR
1110512018
  Zmluva
03.09.2018
  paušalné práce údžba 7/2018-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1701172018
  
03.09.2018
  odliatky archeologických nálezov  Archeologický ústav SAV
00166723
  676.80,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)