Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110982018
  3105171861
10.09.2018
  elektr.energie - 8/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  148.31,-
EUR
1110992018
  3105171865 / 6410006010
10.09.2018
  elektr.energia - .08/18 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  83.89,-
EUR
1111002018
  3106024848
10.09.2018
  tov.elektr.energie 8/2018 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2964.78,-
EUR
1111012018
  3110046793
10.09.2018
  vyúčt.el.energie 8/2018 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13290.18,-
EUR
1111022018
  3105193450
10.09.2018
  elekt.ener. 9/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.96,-
EUR
1111032018
  3102228484
10.09.2018
  elektr.energie - 09/2018 Trenč.Tepl.  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.39,-
EUR
1111042018
  3105265666
10.09.2018
  elektr.ener. 9/2018 - chata Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  116.75,-
EUR
1111052018
  3105034186 / 6500002466
10.09.2018
  el.energia 09/2018 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29.14,-
EUR
1111062018
  3105169208 / 6500002467
10.09.2018
  el.energia 092018 - Jaskovy rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.43,-
EUR
1111072018
  3105204418
10.09.2018
  elektr.energia- 9/2018 - chata Kučišdorfská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.00,-
EUR
1701232018
  UVS/110/2018/BI
10.09.2018
  ZPC-Bibová-Amsterdam-18.9.-19.9.18-MRP-Euronanomed  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  331.00,-
EUR
1701182018
  UVS/101/2018/LR
07.09.2018
  ZPC-Barančík-Kolín-12.9.18-14.9.18-MRP NEURON  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  305.00,-
EUR
1701192018
  UVS/99/2018/LR
07.09.2018
  ZPC-Barančík-Kolín-03.9.18-05.9.18-MRP ERA CVD  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  329.00,-
EUR
1701202018
  UVS/100/2018/LR
07.09.2018
  ZPC-Barančík-Bukure.-03.9.-05.9.18-MRP-M ERANET2  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  328.00,-
EUR
1110932018
  obj.249/2018 z 28.8.18
07.09.2018
  oprava panvice a fritézy - ZJ  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  387.60,-
EUR
1701212018
  UVS104/2018/FF
07.09.2018
  ZH - MAD  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  196.20,-
EUR
1110912018
  Z-č. 5611862837
07.09.2018
  PHM - 17.08.2018 - 31.08.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  527.29,-
EUR
1110942018
  Uznesenie P SAV
07.09.2018
  alikv.čiastka nákladov na prevádzku -7/2018-PMV  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  60.97,-
EUR
1110862018
  00058496
07.09.2018
  VaS,ZV-03.08.18-02.09.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.98,-
EUR
1110882018
  4140000868
07.09.2018
  Káblová televízia 01.09.18 - 30.11.18 - ubyt.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  92.40,-
EUR
1110952018
  
07.09.2018
  Voda - Unimo Šimut - 07/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  26.73,-
EUR
1152002018
  Zmluva
07.09.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  191.40,-
EUR
1110902018
  Zmluva
07.09.2018
  Tematický monitoring médií za 8/2018  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1110852018
  1084357
07.09.2018
  internet, analóg.telev.- 9/ 2018 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1110922018
  obj.č.210/2018 z 11.7.18
07.09.2018
  likvidácia odpadových vôd-kalov-chaty Donovaly  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  164.90,-
EUR
1110892018
  Zmluva
07.09.2018
  servisné práce údržba výťahy 8/2018-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1110872018
  obj.č.5/2018 z 10.1.18
07.09.2018
  pranie a čistenie - Penzión Bystrina-Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  14.48,-
EUR
1110802018
  obj.č.133/2018 z 24.4.18
06.09.2018
  odbor.prehl. a skúška, školenie pracov.-Vlárska  Ján Jarabica-Preh.a skúšky VTZ
32347251
  5915.00,-
EUR
1151992018
  Zmluva
06.09.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  225.14,-
EUR
1110752018
  00036801
06.09.2018
  ZV - 8/2018 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1110762018
  00036802
06.09.2018
  VaS,ZV-03.08.18-02.09.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1110772018
  00017233
06.09.2018
  ZV - 8/2018 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1110782018
  00036800
06.09.2018
  ZV - U SAV 08/18  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1110792018
  00017234
06.09.2018
  ZV - 8/2018 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1110812018
  obj.č.187/2018 z 25.6.18
06.09.2018
  sťahovacie služby a preprava zariadení - Vlárska  PLUSIM s.r.o.
35818565
  58308.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)