Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111312018
  Zmluva 701.04
14.09.2018
  Teplo za - 08/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  181.15,-
EUR
1152072018
  Zmluva
14.09.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  123.01,-
EUR
1152062018
  Zmluva zo dna 1.11.2006
14.09.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  86.40,-
EUR
1111292018
  1026246
14.09.2018
  internet - 9/2018- DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1111302018
  1026246
14.09.2018
  paušál komfort 9/2018 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1701262018
  9.P SAV - 1.3.2018
14.09.2018
  tlač nereklamnej brožúry COSPAR  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  1100.00,-
EUR
1111272018
  5.93981
13.09.2018
  Tel.hovory - 08.08 - 07.09 2018 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2793.28,-
EUR
1111262018
  00017231
13.09.2018
  VaS, ZV - 27.07.18 -26.08.18 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  1545.52,-
EUR
1111282018
  obj.č.250/2018 z 28.8.18
13.09.2018
  reflex.knih.nálepky,reflex.náramky-s nápisom SAV  M Promotion s.r.o.
45913561
  408.00,-
EUR
1701242018
  UVS/48/2018/FF
13.09.2018
  ZH - MAD  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  420.00,-
EUR
1701252018
  UVS/86/2018/FF
13.09.2018
  ZH - MAD  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  170.00,-
EUR
1111232018
  obj.č.256/2018 z 5.9.18
12.09.2018
  prenájom altánkov,mobiliáru - Víkend so SAV  MT Agency, s.r.o.
35942681
  986.00,-
EUR
1111222018
  3108011310
12.09.2018
  vyúčtov.elektr.energie - 8/2018 - Areál SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  46565.48,-
EUR
1111242018
  
12.09.2018
  poštovné za 8/2018  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  125.40,-
EUR
1111252018
  obj.č.240/2018 z 14.8.18
12.09.2018
  revízia elektr.zariadenia - PLV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  820.80,-
EUR
1111132018
  4101454212
11.09.2018
  vyučt.plynu 8/2018 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  331.77,-
EUR
1111142018
  4101454080
11.09.2018
  Vyúčtov.plynu - 8/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  148.53,-
EUR
1111152018
  4101453920
11.09.2018
  vyúčtovanie plynu - 08/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  24202.18,-
EUR
1110962018
  Zmluva
11.09.2018
  paušalné práce údžba 8/2018-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1111202018
  refundácia
11.09.2018
  refund. zálohovej platby elektr.energia-Staré Hory  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  201.00,-
EUR
1111162018
  Zmluva
11.09.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  24.29,-
EUR
1111172018
  Zmluva
11.09.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  547.08,-
EUR
1152022018
  zml.z1.3.2007
11.09.2018
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  263.04,-
EUR
1111112018
  3105104416 / 6500089401
11.09.2018
  el.energia 09/2018 - Sancova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  16.94,-
EUR
1111122018
  3105254227
11.09.2018
  elektr.ener.9/2018 - chata Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.70,-
EUR
1111212018
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
11.09.2018
  el.energia 09/2018 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1152032018
  Zmluva
11.09.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  991.08,-
EUR
1111182018
  18708643,19089449,19095547,19405218,19416567
11.09.2018
  Telef.hovory -8/2018-Ú SAV, PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  550.50,-
EUR
1111192018
  19172355,19172359
11.09.2018
  Telef.hovory - 8/2018 , 9/2018-PMV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  157.49,-
EUR
1152012018
  zml. zo dna 28.9.17
11.09.2018
  potraviny  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  685.15,-
EUR
1111092018
  obj.č.239/18 z 14.8.2018
10.09.2018
  Kontrola a oprava has.prístrojov,hydrantov-Vlárska  HASIL - HD, s.r.o.
36550531
  1671.60,-
EUR
1111082018
  obj.č.215/2018 z 16.7.18
10.09.2018
  vyčistenie lapača tukov - ZJ  KANAL M.P.S. s.r.o.
35710357
  354.00,-
EUR
1111102018
  18987374,18987696,18987699
10.09.2018
  Telef.hovory, int.- 8/18, 9/18-Ú SAV,Šariš.Michaľ.  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  392.40,-
EUR
1701222018
  S/Va/111/2018
10.09.2018
  koncertný program pri príležit. odovzd.-MC SAV-18  OZ NA-ČO Občianske združenie
37970593
  1000.00,-
EUR
1110972018
  3106033847/6410011576
10.09.2018
  elektr.energia - 08/18 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1031.21,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)